Seuraava rauhanlähettiläskoulutus järjestetään syksyllä 25.9.-11.12.

Sadankomitean 18-29-vuotiaille rauhantyöstä kiinnostuneille nuorille suunnattu rauhanlähettiläskoulutus järjestettiin tänä keväänä ensimmäisen kerran etäyhteyksin. Viikoittaisilla koulutuskerroilla nuoret ympäri Suomen kokoontuivat yhteen perehtyäkseen vaihtuvien puhujavieraiden johdolla rauhan ja turvallisuuspolitiikan teemoihin, kuten pasifismiin ja väkivallattomuuteen, asekaupan muotoihin ja vaikutuksiin, kansalaisvaikuttamisen keinoihin ja rauhantyön monipuolisiin tehtäviin. Osana koulutusta osallistujat ideoivat ja toteuttivat oman rauhantyönsä, joihin kuuluvat esimerkiksi rauhanlähettiläiden blogikirjoitukset rasismista ja asekaupasta, Eikö voitais jo sopia -podcast ja #minunrauhani-somekampanja. Kevään lopuksi valmistui 45 uutta rauhanlähettilästä, mitä juhlistettiin kaikkien vuosikurssien rauhanlähettiläiden yhteisillä kesäjuhlilla.

Kesätauon jälkeen jatkoa on luvassa: seuraava rauhanlähettiläskoulutus järjestetään tänä syksynä 25. syyskuuta – 11. joulukuuta. Syksyn rauhanlähettiläskoulutus toteutetaan jälleen etäyhteyksin, mikä mahdollistaa osallistumisen asuinpaikasta riippumatta.

Hakuaika 1.-13. syyskuuta

Syksyn rauhanlähettiläskoulutuksen osallistujahaku alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 13. syyskuuta. Koulutukseen haetaan erilaisista taustoista tulevia 18–29-vuotiaita osallistujia. Koulutushaun valinnoissa painotetaan ennen kaikkea hakijoiden motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen.

Rauhanlähettiläskoulutus sisältää säännöllisiä luentokertoja, itsenäistä opiskelua ja oman rauhantyön, jonka voi tehdä yksin tai ryhmätyönä muiden osallistujien kanssa. Koulutus rakentuu neljästä moduulista:

I Kestävä rauha ja turvallisuus

La 25.9. klo 13-16 ja ti 28.9. klo 17.00-18.30

Rauhanlähettiläät tutustuvat kestävän rauhan ja turvallisuuden peruspilareihin sekä rauhanjärjestöissä tehtävän rauhantyön perusteisiin.

II Konfliktit ja keskinäisriippuvuus

ti 5.10., ti 12.10., ti 19.10. ja ti 26.10. klo 17.00-18.30

Millaiset tekijät vaikuttavat väkivaltaisten konfliktien syntymiseen, ja kuinka globaalit ilmiöt kuten asekauppa ja ilmastonmuutos liittyvät konflikteihin?

III Kampanjointi ja kansalaisvaikuttaminen

ti 2.11., ti 9.11, ti 16.11. klo 17.00-18.30

Kuinka kansalaisjärjestöt ja -verkostot voivat edistää rauhaa, ja millaisia vaikuttamiskeinoja rauhanliikkeen työssä hyödynnetään? Rauhanlähettiläät tutustuvat kampanjoinnin perusperiaatteisiin sekä muihin vaikuttamisen keinoihin. Lisäksi esitellään ryhmien valmistelemat kampanjaideat.

IV Minä rauhanlähettiläänä

ti 23.11. klo 17.00-18.30 ja ti 30.11. 17.00-18.30, la 11.12. klo 13.00-16.00

Koulutuksen loppupuolella keskiössä on rauhanlähettiläiden oma rauhantyö ja jatkosuunnitelmat. Rauhanlähettiläiden toiveiden pohjalta kutsutut puhujat esittelevät erilaisia rauhantyön muotoja ja rauhantyön ura- ja/tai vapaaehtoismahdollisuuksia. Rauhanlähettiläät esittelevät rauhantekonsa, ja käymme pienryhmissä läpi jokaisen omat rauhantyön suunnitelmat.

Lisätietoja

Voit tutustua rauhanlähettiläskoulutukseen ja siihen liittyviin sisältöihin täällä. Lisätietoja koulutuksesta voit tiedustella myös Sadankomitean nuorisotyön koordinaattorilta Mari Ekiltä (mari.ek@sadankomitea.fi).