Kumppaneille

Rauhanlähettiläsakatemian toiminta perustuu sosiodiversiteetille eli jokainen kumppani tulee mukaan omana itsenään. Toiminta on verkostomaista ja auttaa tarjoamaan jokaisen toimijan osaamista ja koulutusta yhteiseen kokonaisuuteen – jokaisen kumppanin sekä koko suomalaisen laajan turvallisuuden ja rauhantyön kehittämiseksi. Mukana olevat kumppanit paitsi antavat oman panoksensa rauhankoulutukseen, mutta hyötyvät Rauhanlähettiläsakatemiasta myös itse: he saavat käyttöönsä yhteisiä koulutusresursseja oman henkilöstönsä ja luottamushenkilöiden kouluttamiseksi, mahdollisuuden osallistua alan ja oman työnsä kehittämiseen sekä pääsevät tukemaan kurssilaisia heidän rauhaa edistävien prosessien ja projektiensa toteuttamisessa. Kumppanuus Rauhanlähettiläsakatemian kanssa on tapa tukea organisaatioita niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Oma unelmani jo pidempään on ollut tukea suomalaisia nuoria pääsemään mukaan rauhanvälitykseen ja sovinnon vahvistamiseen. Rauhanlähettiläsakatemia pyrkii kokoamaan nuorten kanssa toimivia tahoja mukaan siten, ettei jokaisen tarvitse järjestää erikseen heille koulutusta. On hienoa olla tässä hankkeessa mukana yhtenä kouluttajista – ja tuon mukaan sekä opetussisältöjä Carter Schoolista että uusimman tutkimuksen löydöksiä, joista uskon olevan kaikille järjestäjätahoille hyötyä.”

Työelämäprofessori Antti Pentikäinen
George Mason yliopisto, Carter School, Mary Hoch Center for Reconciliation –keskuksen johtaja

Rauhanlähettiläsakatemian tavoite

Rauhanlähettiläsakatemia on suomalaisten rauhan ja laajan turvallisuuden toimijoiden yhteinen kouluttaja ja toiminnan kehittäjä. Sen tavoitteena on:

1.Tarjota koulutusta erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille: Rauhan- ja sovinnon rakentamisesta tulee kansalaistaito.

2.Kehittää osallistujien kanssa prosesseja ja projekteja ylläpitämään sekä edistämään kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa: Edistää aktiivista kansalaisuutta ja tukea demokratian sekä ihmisoikeuksien toteutumista.

3.Tukea sidosryhmiä tarjoamalla koulutusta ja materiaaleja sekä uusia resursseja (uudet vapaaehtoiset, luottamushenkilöt, harjoittelijat, tulevat työntekijät): Edistää laajan ja inhimillisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyötä

4.Vahvistaa nuorten ja naisten osallisuutta turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa: Toteuttaa kansallisesti YK:n päätöslauselmia 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus.

Kumppanit

Rauhanlähettiläsakatemiaa järjestävät yhdessä rauhanjärjestö Sadankomitean kanssa:

Strategiset kumppanit: 
Kriisinhallintakeskus CMC Finland, Työväen Akatemia ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tieteelliset neuvonantajat:
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI, George Mason yliopiston Carter Schoolin Mary Hoch Center for Reconciliation.

Yhteistyökumppanit:  
Ajatushautomo SaferGlobe.


Kevään 2024 aikana mukaan on tulossa myös muita kumppaneita ja järjestäjiä. Rauhanlähettiläsakatemia onkin avoinna kaikille kiinnostuneille organisaatioille.

Koulutuksien järjestämiseksi on saatu vuonna 2024 rahoitusta Työväen Opintorahastolta ja Erasmus+ Nuorison Osallisuusohjelmasta.  

Kumppanuusmallit

Strategiset kumppanit järjestävät ja kehittävät Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa. Tieteelliset kumppanit antavat viimeisimmän tutkimustiedon ja asiantuntemuksen Rauhanlähettiläsakatemian käyttöön. Yhteistyökumppanit tuovat mukaan oman osaamisensa ja koulutussisältöjään. Strategiset ja tieteelliset kumppanit muodostavat ohjausryhmän, joka päättää, arvioi ja kehittää Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa.

Kumppanit voivat esimerkiksi käyttää Rauhanlähettiläsakatemian nimeä ja logoa markkinoinnissaan, osallistua yhteistyöhön kurssilaisten kanssa ja saada sovitun määrän oppilaspaikkoja koulutuksiin.

Kumppanuuksien vuosimaksut (alk. 750 €) määritellään ohjausryhmässä. Vuosimaksuilla rahoitetaan Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa.

Lisätietoja

Rauhanlähettiläsakatemia ja kumppanuudet: 

Jarmo Pykälä 
pääsihteeri, Sadankomitea 
jarmo.pykala@sadankomitea.fi 
040 583 1142 

 
Koulutuksen sisältöihin liittyvät kysymykset:  

Elina Niinimäki
suunnittelija, Sadankomitea 
rauhanlahettilas@sadankomitea.fi 
040 172 2118   

France24 tv-kanava kuvasi rauhanlähettiläskoulutusta toukokuussa 2023 Venäjän hyökkäyssodan Suomessa aiheuttamia reaktioita käsittelevään reportaasiinsa. Kouluttamassa presidentti Tarja Halonen. Kuva: Jarmo Pykälä / Sadankomitea

Yhteistyössä: