EU rauhan edistäjänä

Euroopan Unioni syntyi rauhanprojektina, jonka tarkoitus oli yhdistää maailmansotien repimä Euroopan manner. Rauhan rakentaminen oli ensiarvoisen tärkeää, jotta toisen maailmansodan kaltainen suursota ei enää koskaan toistuisi. Haavetta pysyvästä rauhasta alettiin alkuun tavoitella sovittelemalla pitkäikäisten vihollisten, Ranskan ja Saksan, välirikkoa. Tämä tapahtui taloudellisen yhteistyön avulla.

Huonoja suhteita leimasivat hiili- ja terästuotannon kiistat. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti 9.5.1950, että valtioiden hiili- ja teräsvarannot yhdistettäisiin ja niitä valvomaan asetettaisiin kansainvälinen, riippumaton viranomainen. Ehdotuksesta virinneet neuvottelut johtivat seuraavana vuonna Euroopan hiili- ja teräsyhteisön syntyyn. Myös Italia, Belgia, Luxemburg ja Alankomaat allekirjoittivat sopimuksen.

Taloudellinen yhteishanke alkoi vuosien mittaan kasvaa, ja samalla yhteisvastuuta edistävä rauhanprojekti alkoi juurtua eurooppalaiseen maaperään. Uudet yhteistyöelimet, kuten Euroopan talousyhteisö ja atomienergiayhteisö vauhdittivat maanosan nivoutumista yhteen.

Poliittinen yhteistyö alkoi kehittyä 1970-luvulla. Euroopan parlamentin asemaa vahvistettiin, ja Euroopan neuvosto perustettiin. Vuonna 1992 Maastrichtin sopimus teki Euroopan yhteisöstä unionin. Euroopan perustuslait sisältävä Lissabonin sopimus syntyi vuonna 2007. Taloudellisena yhteistyöprojektina alkanut hanke onkin sittemmin kasvanut 28 jäsenmaan laajaksi yhteistyöelimeksi, jonka hallinto perustuu edustukselliseen demokratiaan.

Unionin perustavanlaatuisia arvoja ovat loukkaamaton ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaatteet ja ihmisoikeudet. Nämä arvot näkyvät unionin kaikessa toiminnassa, kuten kansalaistensa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vapauden edistämisessä, syrjinnän torjunnassa, kestävän kehityksen toteuttamisessa sekä tieteen ja tekniikan kehittämisessä.

Vuonna 2012 EU sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään. Valintakomitea totesi, että ”EU:n merkittävin saavutus on ollut menestyksekäs kamppailu rauhan ja sovinnon sekä demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta.”

Tuo historiallinen saavutus viitoittaa unionin tietä myös uusien haasteiden edessä. EU:n vakauttava rooli, monitahoinen yhteistoiminta ja asema demokraattisena arvoyhteisönä ovat tuoneet maanosaan rauhaa. Tie sodan varjoista nykypäivän unioniin on ollut maailman mittapuulla ainutlaatuinen.