På Svenska

De Hundras Kommitté i Finland är en pacifistisk och anti-militaristisk fredsorganisation i Finland. De Hundras Kommitté är en politiskt och religiöst neutral organisation som grundades år 1963 i Helsingfors av sextio studenter som ansåg främst kärnvapen och klusterbomber som ett markant hot. Dess syfte är avrustning och avskaffande av allmän värnplikt. Idag anser De Hundras Kommitté att det är viktigt att Finland är en aktiv försvarare av fred, mänskliga rättigheter, avrustning av vapen och framstående i motverkan av alla former av våld.

För att uppnå dessa mål, organiserar De Hundras Kommitté öppna diskussioner och demonstrationer, offentliggör böcker, tidskrifter och online skrifter samt bedriver fredsutbildning. Om du vill bli medlem eller delta i våra aktiviteter, kontakta oss gärna!

Kontakt information

De Hundras Kommitté i Finland
Fredstation, Loktorget 3
00520 Helsingfors, Finland

Tel. +358 40 5831142

sadankomitea@sadankomitea.fi

Anni Lahtinen Generalsekreterare
anni.lahtinen(a)sadankomitea.fi
+358 40 583 1142

Styrelse

Kaisu Kinnunen, ordförande
Nora Luoma, viceordförande

De andra medlemmar år 2020:
Annika Hämäläinen
Toni Kuoremäki
Hilkka Lahtinen-Ojala
Juho Matinlauri
Ulla Mikkola
Jarmo Pykälä
Eekku Aromaa
Johanna Kelhu
Juhis Ranta