Ydinasekieltosopimus – Usein kysytyt kysymykset

YK:ssa hyväksyttiin 7. heinäkuuta 2017 ydinaseet kieltävä sopimus ja se astui voimaan 50 ratifioinnin jälkeen 22.1.2021. Tässä on muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä sopimuksesta vastauksineen:

Mitä sopimus kieltää?

Sopimus kieltää valtioilta ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai käytöllä uhkailun. Se myös kieltää valtioita avustamasta, kannustamasta tai houkuttelemasta kyseisiin toimintoihin. Lisäksi valtiot eivät saa sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle.

Onko sopimus laillisesti sitova?

On. Sopimus on laillisesti sitova siihen liittyneille valtioille.

Mitä sopimuksen laillinen voimaantulo vaati? 

50 valtion täytyi allekirjoittaa ja ratifioida sopimus ennen kuin se astui laillisesti voimaan tammikuussa 2021. Allekirjoittaminen on suhteellisen yksinkertainen ele, jonka suorittaa toimeenpanovaltaa edustava hallituksen osa. Ratifiointi tyypillisesti sisältää lainsäädännöllisen prosessin. Valtiot voivat liittyä sopimukseen myös sen voimaanastumisen jälkeen, milloin vain.

Voiko valtio, joka omistaa ydinaseita liittyä sopimukseen?

Voi. Valtio, joka omistaa ydinaseita voi liittyä sopimukseen, kunhan se suostuu poistamaan ne toimintavalmiudesta välittömästi ja tuhoamaan ne laillisesti sitovan aikataulun puitteissa. Valtion täytyy myös tuhota koko ydinohjelmansa, mikä sisältää ydinmateriaaleja, toimitusmekanismeja ja niihin liittyvää laitteistoa.

Voiko valtio, joka pitää toisen valtion ydinaseita alueellaan liittyä sopimukseen?

Voi. Valtio, joka pitää toisen valtion ydinaseita alueellaan voi liittyä sopimukseen, kunhan se sitoutuu poistamaan ne sille määriteltyyn päivään mennessä.

Onko mahdollista pysyä sotilasliitossa ydinasevaltion kanssa?

On. Mikään sopimuksessa ei estä valtiota olemasta sotilasliitossa ydinasevaltion kanssa, niin kauan kuin sen osallistuminen liittoon ei missään muodossa sisällä ydinaseiden tukemista.

Auttaako sopimus ydinaseiden ja ydinkokeiden uhreja?

Auttaa. Valtioiden tulee antaa asiaankuuluvaa avustusta kaikille ydinaseiden käytön ja testauksen uhreille. Tämä sisältää lääkinnällistä hoitoa, kuntoutusta ja psykologista tukea.
Sopimuksen esipuhe tunnustaa ydinaseiden käytön ja testauksen vuoksi kärsityn vahingon, joka sisältää ydinaktiviteettien suhteettoman vaikutuksen alkuperäiskansoihin. Se myös tunnusta suhteettomat vaikutukset naisiin ja tyttöihin.

Käsitteleekö sopimus ydinaseiden saastuttamaa ympäristöä?

Käsittelee. Valtioiden täytyy suorittaa toimenpiteitä ympäristön puhdistamiseksi, joka on saastunut ydinaseisiin liittyvien toimintojen seurauksena. Sopimuksen esipuhe tunnistaa ydinaseiden vakavat vaikutukset ympäristöön.

Tapaavatko valtiot säännöllisesti keskustellakseen sopimuksen toteutuksesta?

Tapaavat. Kun sopimus on astunut voimaan, valtiot tapaavat säännöllisesti keskustellakseen sen toteutuksesta ja suorittaakseen tarpeellisia toimenpiteitä.

Voiko sopimusta koskaan muuttaa?

Voi. Mikä tahansa valtio voi ehdottaa muutosta. Sen jälkeen muutoksesta äänestetään. Muutos hyväksytään, jos kaksi kolmasosaa sopimukseen liittyneistä valtioista äänestää sen puolesta.

Mitä tapahtuu erimielisyyden sattuessa?

Jos kahdelle tai useammalle valtiolle syntyy kiista sopimuksesta, heidän tulee ratkaista se neuvottelemalla tai muulla rauhanomaisella menetelmällä.

Voiko valtio vaatia, että osa sopimuksesta ei koske sitä?

Ei. Sopimus ei salli varauksia, mikä tarkoittaa, että valtio ei voi liittyä sopimukseen ja vaatia, että tietyt osat sopimuksesta eivät koske sitä.

Perustaako sopimus sihteeristön?

Ei. Valtiot voivat kuitenkin päättää myöhemmin sihteeristön perustamisesta sopimuksen toimeenpanon helpottamiseksi ja sen normien edistämiseksi.

Voiko mikä vain valtio liittyä sopimukseen?

Voi. Mikä vain valtio voi liittyä sopimukseen riippumatta siitä, onko se Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen vai ei.

Onko sopimus olemassa ikuisesti?

On. Sopimus on luonteeltaan ikuinen.

Voiko valtio vetäytyä sopimuksesta?

Voi. Harjoittaen suvereeniuttaan, valtio voi vetäytyä sopimuksesta. Valtion tulee antaa asiasta ilmoitus 12 kuukautta ennen vetäytymistä.

Missä ja milloin sopimuksesta neuvoteltiin?

Sopimuksesta neuvoteltiin Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa 27.-31.3 2017, sekä 15.6.-7.7.2017.

Milloin sopimus hyväksyttiin ja tuli lainvoimaiseksi?

Sopimus hyväksyttiin 7. heinäkuuta 2017 ja tuli laillisesti voimaan 22. tammikuuta 2021. 

Onko sopimus saatavilla muilla kielillä kuin englanniksi?

On. Sopimus on saatavilla kaikilla YK:n kuudella virallisella kielellä, jotka ovat arabia, kiina, englanti, ranska, venäjä ja espanja. Kaikki nämä versiot ovat aitoja lakitekstejä.

Tämä julkaisu on käännetty ja muokattu kampanjan International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) julkaisusta. Alkuperäinen, englanninkielinen julkaisu löytyy täältä.