Hallinto

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Sääntöjemme 2§ mukaan ”Suomen Sadankomitea ry on pasifistinen ja antimilitaristinenrauhanjärjestö, joka vastustaa sotilaallista voimankäyttöä ja asevarustelua sen kaikissa muodoissa. Yhdistys tukee aseidenriisuntaa ja tekee työtä, jotta Suomi ja Euroopan unioniolisivat aktiivisia rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja vakauden edistäjiä maailmassa. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa siten, että yhteiskunnan resursseja käytetään kansalaistenhyvinvoinnin parantamiseksi ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi asevarustelun sijaan. Suomen Sadankomitea ry on puoluepoliittisestija uskonnollisesti sitoutumaton.”

Rahoitus

Vuosittainen budjettimme on noin 200.000 euroa ja siitä pääosa tulee erilaisista valtionavustuksista kuten oikeusministeriön yleisavustus rauhantyön edistämiseen ja ulkoministeriön myöntämä yleisavustusta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan. Noin kolmannes toiminnastamme rahoitetaan projektiavustuksilla ja noin kymmenen prosenttia jäsenmaksuilla ja muulla yksityisvarainhankinnalla kuten lahjoituksilla. Olemme erityisen kiitollisia Työväen Opintorahastolta, Tradekan säätiöltä, Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä, Leo Mechelin säätiöltä ja Kansan Sivistysrahastolta saamistamme avustuksista ja lahjoituksista.

Lisätietoja taloudestamme ja toimintamme tuloksista voit lukea vuosikertomuksestamme.

Hallituksen jäsenet (2023)

Bertrand Russelin Sadankomitea rahasto

Bertrand Russelin Sadankomitea rahasto on merkkipäivä- ja testamenttirahastomme Leo Mechelin säätiön yhteydessä. Rahaston hoitokunnan muodostavat säätiön hallituksen edustaja ja Suomen Sadankomitea ry:n edustajat.

Hoitokunta: Kaisu Kinnunen, Nora Luoma, Anni Lahtinen (Leo Mechelin säätiön hallituksen jäsen).

Jäsenyytemme ja sidosryhmämme

Olemme perustajäseniä seuraavissa yhteisöissä:

Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry
Edustajamme hallituksessa: Jarmo Pykälä

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön sr. (KIOS)

Rauhankasvatusinstituutti ry.

Ydin-julkaisut ry.
Edustajamme hallituksessa: Aleksi Okkonen

Olemme varsinaisia- tai kannatusjäseniä seuraavissa yhteisöissä:

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Maailma.net ry

Suomen Rauhanliitto ry

Suomen YK-liitto ry

Edustajamme hallituksessa: Nora Luoma

Taksvärkki ry
Edustajamme hallituksessa: Lotta Kivinen

Ajatushautomo SaferGlobe ry.

Olemme jäseniä seuraavissa verkostoissa ja kampanjoissa:

Abolition 2000

Campaign to Stop Killer Robots
Edustajamme: Kaisu Kinnunen

Cluster Munition Coalition (CMC)

Control Arms Coalition

European Forum on Armed Drones (EFAD)

European Network Against Arms Trade (ENAAT)

International Action Network on Small Arms (IANSA)

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN)

International Campaign to Ban Landmines (ICBL)

International Peace Bureau (IPB)

Kansallinen rauhanvälityksen koordinaatiotyöryhmä, Ulkoministeriö
Edustajamme: Jarmo Pykälä

Nuoret, rauha ja turvallisuus 2250-verkosto,
Edustajamme: Noora Pätsi

War Resisters International (WRI)
Edustajamme: Annika Hämäläinen