Nuoret ja tappajarobotit

Tekemiemme valintojen seurauksista eivät joudu kärsimään vain lapset ja nuoret – päätöksemme vaikuttavat myös tuleviin sukupolviin. Lyhytnäköisyytemme voi kostautua tulevaisuudessa monin eri tavoin. Jos emme toimi nyt, tulemme jättämään jälkipolville lukuisia haasteita, joita emme itse kyenneet, suostuneet tai ymmärtäneet ratkaista. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi poliittiset levottomuudet, sodat ja konfliktit, ilmastonmuutos, eriarvoisuus, kilpavarustelu, sekä vinoutuneiden algoritmien mukaan toimivat, ennakkoluuloja ylläpitävät tappajarobotit.

Elämme monimutkaisessa maailmassa, jonka lukuisat haasteet saattavat joskus tuntua ylivoimaisilta. Voi vaikuttaa siltä, ettei meillä ole valtaa tulevaisuuden suhteen. Todellisuus on kuitenkin toinen: meillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin miltä ensisilmäyksellä näyttää. Myös nuoret voivat ajaa yhteiskuntamme kehitystä toivottuun suuntaan. Erinomainen esimerkki tästä ovat erilaiset nuorisoliikkeet, jotka työskentelevät valoisamman tulevaisuuden puolesta kaikkialla maailmassa. Näiden liikkeiden menestys osoittaa, että jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa paitsi yksilötason valintoihin, myös päätöksentekijöihin ja suuryritysten toimintaan. 

Kun nuoret yhdistävät voimansa, maailma kuuntelee

Useat maat ja teknologiayritykset kehittävät parhaillaan uudenlaisia asejärjestelmiä, jotka toimivat ihmisestä riippumatta, siis ilman ihmisen hallintaa. Nämä järjestelmät voisivat hyökätä valitsemaansa kohteeseen itsenäisesti pelkkien algoritmisten päätöksentekoprosessien perusteella. Tällaisia robottiaseita saatettaisiin käyttää esimerkiksi konfliktitilanteissa, poliisitoiminnassa ja rajavalvonnassa.

Tappajarobotit saattavat äkkiseltään kuulostaa kaukaiselta scifiskenaariolta, mutta tosiasiassa ne ovat aseteollisuuden seuraava askel kohti digitaalista dehumanisaatiota. Autonomisten asejärjestelmien käyttöönotto ja leviäminen voivat johtaa ihmisoikeusloukkauksiin ja menneiden sukupolvien virheiden toistamiseen. Päätöksenteon siirtäminen koneelle ylläpitäisi syvälle juurtuneita asenteita, lisäisi syrjintää ja heikentäisi vähemmistöryhmien asemaa yhteiskunnassa. Eriarvoisuus maailmassa saisi kokonaan uudet mittakaavat. Myös kilpavarustelun, siviiliuhrien ja äkillisten konfliktien riski kasvaisi. Tämä kaikki voidaan kuitenkin yhä estää.

Campaign to Stop Killer Robots toimii turvallisemman ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta. Tule mukaan toimintaan! Join #TeamHuman!


Stop Killer Robots -nuorisoverkosto

Nuorilla on oikeus ja velvollisuus osallistua kaikkeen päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä. Kansainvälinen Stop Killer Robots -nuorisoverkosto on tarkoitettu tulevaisuuden osaajille, johtajille ja päätöksentekijöille, jotka haluavat hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan tappajarobottien kieltämiseksi. Verkosto tuo yhteen nuoria ympäri maailmaa ja antaa heille mahdollisuuden tuoda esille omia näkemyksiään turvallisuudesta. Kaiken toiminnan keskiössä on nuorten osallisuus ja merkittävä rooli kestävän rauhan rakentamisessa. Yhteisömme tarjoaa jäsenilleen resursseja ja mahdollisuuksia toimia inhimillisen hyvän puolesta.


Koululaiset

Kolmen vuoden välein aina vuodesta 2002 lähtien Belgiassa sijaitsevan Ypresin kaupungin opiskelijat ovat myöntäneet kansainvälisen rauhanpalkinnon jollekin rauhaa edistävälle organisaatiolle, yksityishenkilölle tai kampanjalle. Vuonna 2020 palkinto myönnettiin kansainväliselle Campaign to Stop Killer Robots -kampanjalle. Yhdeksänkymmentä prosenttia Ypresin rauhanpalkinnon äänestäjistä oli 18-vuotiaita tai nuorempia.

Tämä on selvä merkki siitä, että kiinnostus kampanjaamme kohtaan kasvaa kaikkialla maailmassa, ja että erityisesti nuoret uskovat siihen tulevaisuuteen, jonka haluamme yhdessä rakentaa. Ensimmäinen askel kohti tätä tulevaisuutta on lisätä ymmärrystä.

Tappajarobotteja vastustavasta kampanjasta kiinnostuneet nuoret voivat tutustua nuorisoverkostoomme nähdäkseen, mitä muut nuoret ympäri maailmaa tekevät robottiaseiden kieltämiseksi. Tarvitsemme juuri sinun ideoitasi – juuri sinun työpanoksellasi on merkitystä!  


Yliopistot 

ihmiset kirjoittavat paperille

Yliopistoilla on suuri rooli yhteiskunnan muokkaamisessa. Yliopistomaailma ajaa muutosta ja uusia innovaatioita. Yliopistot ovat myös vastuussa useiden tulevaisuuden johtajien kouluttamisesta. Monet tärkeät keksinnöt, joita käytämme päivittäin arkielämässämme, aina turvavöistä kosketusnäyttöihin, ovat yliopistotutkimuksen tulosta.

Akateemisen maailman merkitys teknologiselle edistykselle on ilmeinen –tutkimustiedolla on monia myönteisiä vaikutuksia ja sitä voidaan soveltaa moniin ihmiskuntaa hyödyttäviin käyttötarkoituksiin niin instituutioiden, yksityisten yritysten kuin yksityishenkilöiden toimesta. 

Kaikki tieteelliset innovaatiot eivät kuitenkaan edistä maailmanrauhaa ja ihmiskuntamme jatkuvuutta. Monissa maissa yliopistojen tutkimuslaitoksia rahoittavat puolustusvoimat ja sotateollisuuden yritykset. Opiskelijat ja tutkijat saattavat tiedostaen tai tietämättään edistää tappajarobottien kehitystä esimerkiksi osallistumalla projekteihin, joiden tutkimustuloksia sovelletaan aseteollisuuden tarkoituksiin. Siksi yliopistojen tulisikin julkaista selkeät ohjesäännöt, joissa määritellään, missä kulkee raja niiden teknologioiden välillä, joita tullaan ja ei tulla kehittämään. 

Mitä sinä voit tehdä? Hanki tietoa ja lisää tietoisuutta tappajarobottien herättämistä huolenaiheista ja ryhdy aktiivisesti toimimaan haitallisen teknologiakehityksen pysäyttämiseksi.

Lisää tietoa löydät tutustumalla raportteihin, joissa tarkastellaan valtioiden, teknologiayritysten, asevalmistajien ja yliopistojen roolia yhä itsenäisemmin toimivien aseiden kehittämisessä. 


Partiolaiset 

Kesällä 2019 yli 40 000 partiolaista 169 eri maasta osallistui Partioliikkeen Maailmanjärjestön 24. maailmanjamboreeseen West Virginiassa Yhdysvalloissa. Lapset, nuoret ja aikuiset ympäri maailman kerääntyivät yhteen kasvattaakseen yhteisymmärrystä, oppiakseen toisiltaan ja edistääkseen rauhaa.

Kansainvälisen kampanjamme edustajat olivat paikalla puhumassa tuhansille partiolaisille kautta maailman. Katso videolta, miksi partiolaiset ovat osa liikettä ja haluavat pitää päätösvallan voimankäyttöön ihmisten käsissä. 

Vuonna 2020 Campaign to Stop Killer Robots -kampanja ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön Interamerican Region -osajärjestö solmivat yhteistyökumppanuuden tarkoituksenaan parantaa partiolaisten valmiuksia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita – erityisesti tavoitetta 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. 

Tällaisten rauhankasvatusta edistävien yhteistyösopimusten keinoin voidaan vähentää tappajarobottien haitallisia vaikutuksia ja sitä uhkaa, jonka autonomiset asejärjestelmät asettavat turvallisuudelle. Yhteinen tavoitteemme on lisätä tietoisuutta robottiaseet kieltävän sopimuksen tärkeydestä maailmanrauhan kannalta, sekä opettaa lapsille ja nuorille, kuinka etsiä lisätietoa aiheesta itsenäisesti.


Teksti on mukaillen käännetty kansainvälisen Campaign to Stop Killer Robots -verkoston verkkosivuilta. Suomen verkoston toimintaa voit seurata @stopkillerrobotsFI tai @KillerRobotsFI.