Sadankomitea

Sadankomitea on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Siksi Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Myös Suomen turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

Vaikuttamistyömme

Sadankomitea on edistänyt osaltaan rauhaa jo vuodesta 1963. Järjestön toimintaa ohjaavia periaatteita ovat väkivallattomuus, demokratia, puolueettomuus, avoimuus ja ajankohtaisuus.

Sadankomitea osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun rauhasta ja turvallisuudesta, lobbaa päättäjiä ja toimii turvallisuuspoliittisena asiantuntijana. 

Sadankomiteaa kuullaan säännöllisesti eduskunnan valiokunnissa, ja Sadankomitea osallistuu valtionhallinnon työryhmiin. Poliittisen vaikuttamistyön ohella Sadankomitea järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, mielenosoituksia ja kulttuuritapahtumia sekä julkaisee suomenkielistä rauhankirjallisuutta.

Viestintä ja nuorisotyö

Pax-lehti on Sadankomitean ja Rauhanliiton yhteinen rauhanpoliittinen aikakauslehti. Sadankomitea on myös Ydin-lehden tukijärjestö. Nuorisotoimintaan kuuluvat muun muassa 18-29-vuotiaille suunnattu rauhanlähettiläskoulutus sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -vaikuttamistyö.

Verkostomme

Sadankomitea on jäsenenä seuraavissa suomalaisissa kansalaisjärjestöissä ja verkostoissa:

Lisäksi Sadankomitea on ajatushautomo SaferGloben kannatusjäsen ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin perustajajäsen.

Sadankomitean kansainväliset kattojärjestöt ovat International Peace Bureau (IPB) ja War Resisters’ Internationalissa (WRI). Lisäksi Sadankomitea osallistuu seuraaviin kansainvälisiin kampanjoihin ja verkostoihin:

Historia ja periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet

Sadankomitean kaikessa toiminnassa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Ne muun muassa edistävät ihmisoikeuksien toteutumista erilaisissa yhteisöissä, mahdollistavat kaikille antoisia oppimiskokemuksia sekä tukevat organisaatioiden monimuotoisuutta, mikä esimerkiksi parantaa yhteistyön tulosten laatua.

Sadankomitean turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioita muiden yksityisyyttä. Älä kuvaa muita tai jaa heidän henkilötietojaan tai kuviaan somessa ilman lupaa.
 • Älä kysy henkilökohtaisista asioista, kuten taustasta, sukupuolesta, perhesuhteista tai sairauksista, ellet tunne henkilöä hyvin.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista. Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin tai muiden ulkoisten ominaisuuksien, etnisyyden, uskonnon, iän tai puhetyylin perusteella.
 • Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Ole avoin, kuuntele ja yritä ymmärtää toisia.
 • Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Anna tilaa! Huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osallisiksi.
 • Hyväksy vähempi aktiivisuus ja kunnioita sitä, jos joku ei halua puhua tai osallistua.
 • Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.
 • Tutustu omiin rajoihisi ja kunnioita toisten rajoja.
 • Älä häiritse ketään elein, ilmein tai sanallisesti. Ei tarkoittaa ei.
 • Älä arvostele muiden ulkonäköä tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.
 • Älä käytä syrjiviä stereotypioita. Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä termejä.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Mikäli kohtaat häiritsevää käytöstä, puutu siihen jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Älä käyttäydy hyökkäävästi äläkä haasta ihmisiä pahantahtoisesti.