Sadankomitea

Sadankomitea on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Siksi Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Myös Suomen turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

Vaikuttamistyömme

Sadankomitea on edistänyt osaltaan rauhaa jo vuodesta 1963. Järjestön toimintaa ohjaavia periaatteita ovat väkivallattomuus, demokratia, puolueettomuus, avoimuus ja ajankohtaisuus.

Sadankomitea osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun rauhasta ja turvallisuudesta, lobbaa päättäjiä ja toimii turvallisuuspoliittisena asiantuntijana. 

Sadankomiteaa kuullaan säännöllisesti eduskunnan valiokunnissa, ja Sadankomitea osallistuu valtionhallinnon työryhmiin. Poliittisen vaikuttamistyön ohella Sadankomitea järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, mielenosoituksia ja kulttuuritapahtumia sekä julkaisee suomenkielistä rauhankirjallisuutta.

Viestintä ja nuorisotyö

Pax-lehti on Sadankomitean ja Rauhanliiton yhteinen rauhanpoliittinen aikakauslehti. Sadankomitea on myös Ydin-lehden tukijärjestö. Nuorisotoimintaan kuuluvat muun muassa 18-29-vuotiaille suunnattu rauhanlähettiläskoulutus sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -vaikuttamistyö.

Verkostomme

Sadankomitea on jäsenenä seuraavissa suomalaisissa kansalaisjärjestöissä ja verkostoissa:

Lisäksi Sadankomitea on ajatushautomo SaferGloben kannatusjäsen ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin perustajajäsen.

Sadankomitean kansainväliset kattojärjestöt ovat International Peace Bureau (IPB) ja War Resisters’ Internationalissa (WRI). Lisäksi Sadankomitea osallistuu seuraaviin kansainvälisiin kampanjoihin ja verkostoihin:

Historia ja periaatteet