Rauhanlähettiläskoulutus

 • Oletko kiinnostunut ihmisoikeuksista, väkivallattomuudesta ja rauhasta?
 • Haluatko tietää mistä konfliktit johtuvat ja miten niitä voidaan estää antirasismilla, antimilitarismilla ja depolarisaatiolla?
 • Haluatko tutustua ja keskustella eri puolilta Suomea olevien ja samoista asioista kiinnostuneiden nuorten kanssa?
 • Haluatko oppia aktivismia ja kansalaisvaikuttamista niin omassa kotikunnassa, valtakunnallisesti tai EU:ssa kuin YK:ssa?
 • Oletko 18–29-vuotias ja haluat löytää oman tapaasi edistää rauhaa?

Esittely

Rauhanlähettilästoiminta kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen, epäkohtiin puuttumiseen ja rauhan edistämiseen omassa elämässä, kansalaisyhteiskunnassa harrastuksien, opintojen tai uran kautta. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri järjestöissä, valtiolla ja muissa tahoissa toimiviin rauhantyöntekijöihin ja tilaisuuden oppia yhdessä ja verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Rauhanlähettiläskoulutusta on järjestetty vuodesta 2016 alkaen ja sen on suorittanut lähes 300 nuorta. Peruskoulutus järjestetään kerran vuodessa keväisin ja jatkokoulutus järjestetään joka toinen vuosi syksyisin. Koulutus kestää noin kolme kuukautta.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Rauhanlähettiläskoulutus on tarkoitettu rauhasta ja kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneille 18–29-vuotiaille nuorille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista, koulutusta tai työkokemusta aiheesta. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa.

Gandhi sanoi: ”Rauhaan ei ole tietä, rauha on tie.” Ja minä voisin jatkaa siihen, että teidän tehtävänne rauhanlähettiläinä on tämän tien turvaamisessa ja sen kulkijoina.

Presidentti Tarja Halonen puhuessaan kevään 2023 kurssille
Rauhanlähettiläskoulutuksen ryhmäkuva kevään 2022 kurssilla
Rauhanlähettiläskoulutuksessa vierailtiin eduskunnassa esittelemässä omia rauhanpoliittisia aloitteita kansanedustajille keväällä 2022

Osaamistavoitteet

Koulutuksessa saat monipuolisen kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea rauhantyö pitää sisällään ja miten sitä käytännössä tehdään niin järjestöissä, valtiolla kuin kansainvälisesti. Perehdyt rauhaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin, aseidenriisuntaan, ilmastoturvallisuuteen sekä tutustut alan uravaihtoehtoihin ja työpaikkoihin että pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan oma rauhantyön yhdessä muiden koulutukseen osallistuvien kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille:

 • perustiedot siitä mitä rauha on ja miten sitä voidaan ylläpitää sekä vahvistaa
 • lisätä osallistujien vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa
 • mahdollisuus käydä dialogia rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä päättäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa
 • löytää oma tapa tehdä rauhaa ja verkostoitua.

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen koulutuspäivään ja etätehtävien suorittamista. Jos olet hyväksyttävästä syystä estynyt osallistumaan koulutuspäivään, voit suorittaa sen osion seuraavalla kurssilla tai tehdä korvaavan tehtävän.

Opetuksen laajuus on kaksi (2) opintopistettä. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa todistuksen, jolla voi hakea opintosuorituksia omasta oppilaitoksesta (todistus ei oikeuta suorituksiin automaattisesti vaan asiasta pitää sopia oman oppilaitoksen kanssa).

Tunnettujen rauhantekijöiden työ on ollut hyvin konkreettista ja hetkessä kiinni olemista. Tärkein askel heidänkin elämässään on ollut rauhan edistäminen omassa arjessaan. 

Presidentti Tarja Halonen rauhanlähettiläskoulutuksesta Ydin-lehdessä (3/2023)

Opetusmuoto

Koulutus on monimuoto-opetusta ja se koostuu etäluennoista, lähiopetuksesta, ryhmätöistä ja itsenäisestä verkko-opiskelusta oppimisalustamme. Osallistujat työskentelevät koulutuksessa pienryhmissä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään koulutusta myös muualla Suomessa.

Koulutuksen aikana jokainen tekee yksin tai yhdessä muiden rauhanlähettiläiden kanssa yhden rauhanteon. Teko voi olla monenlainen, kunhan sillä edistetään rauhaa. Aiemmin on esimerkiksi kirjoitettu blogi, tehty TikTok-video, järjestetty depolarisaatiotyöpaja tutuille, käyty puhumassa rauhasta vanhassa koulussa tai osallistuttu mielenosoitukseen.

Rauhanlähettiläskoulutus järjestetään suomeksi, mutta yksittäisiä luentoja voidaan järjestää englanniksi.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Sadankomitean henkilöstö ja luottamushenkilöt, rauhanliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaistoimijoiden asiantuntijat ja tutkijat. Esimerkiksi depolarisaatiosta kouluttaa Miriam Attias ja väkivallattomuudesta Timo Virtala.

Aiemmissa koulutuksissa olemme myös vierailleet ulkoministeriön rauhanvälittämisenkeskuksessa tai Kriisinhallintakeskuksessa ja kurssilaiset ovat päässeet tutustumaan niiden työhön ja keskustelemaan heidän asiantuntijoidensa kanssa.

Ohjelma

Koulutus koostuu kahdesta kahden päivän lähitapaamisesta Helsingissä, noin viidestä torstaisin kello 18-20 järjestettävästä etäluennosta ja omasta rauhantyöstä. Kunkin kurssin alustava ohjelma ja koulutuksien päivämäärät julkaistaan kurssin hakuilmoituksessa.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat:

 • Rauha: positiivinen ja negatiivinen rauha, rauhantutkimus, antirasismi, polarisaatio
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: asevelvollisuus ja sukupuolittunut väkivalta, pasifismi, antimilitarismi, kansainvälinen sopimusvarainen järjestelmä
 • Aseidenriisunta: ydinaseet ja ydinaseriisunta, asevalvonta, asekieltosopimukset, luottamusta edistävät toimet
 • Rauhantyö: kansalaisvaikuttaminen ja kampanjointi, suomalaiset ja kansainväliset rauhanjärjestöt, rauhantyön historia ja arki
 • Ajankohtainen teema (joku tai jotkut mainituista): ilmastoturvallisuus, ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset turvallisuuteen, ympäristösodat, dekolonisaatio eli alkuperäiskansojen oikeudet.

Tutustu koulutuksessa noudatettaviin turvallisemman tilan periaatteisiin

Kaikissa koulutuksissamme ja tapahtumissamme noudatamme Turvallisemman tilan periaatteita ja vihapuheesta vapaan keskustelun sääntöjä. Käytämme Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin laatimia periaatteita ja sääntöjä.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Koulutus järjestetään tiloissa, jotka ovat esteettömiä. Oppimisympäristömme on Claned-verkkokoulutusalustalla ja etäluennot järjestetään Zoomissa.

Haku

Kurssi järjestetään vuosittain keväällä. Jatkokoulutus järjestetään kesän ja syksyn aikana. Haku kurssille käynnistyy noin pari kuukautta aiemmin. Tiedotamme erikseen kunkin vuoden hausta.

Keskeisiä osallistujavalinnankriteereitä ovat hakijoiden ikä (18–29-vuotta) sekä motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen osallistumiseen. Painotamme osallistujavalinnoissa asumista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Jatkokoulutuksessa ei ole ikärajaa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 50 euroa. Koulutus on ilmainen Sadankomitean jäsenille. Jäseneksi voi liittyä ilmoittautumisen yhteydessä ja jäsenmaksumme on 40 euroa ja opiskelijoille sekä vähävaraisille 20 euroa. Hintaan sisältyy ruokailut, majoitukset ja matkat julkisilla liikennevälineillä Suomessa + ikoninen rauhanmerkki-pinssi. Tutustu koulutuksiemme ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.

Lisätietoja

Saat lisätietoja sähköpostitse osoitteesta sadankomitea@sadankomitea.fi tai puhelimitse ja Whatsupilla pääsihteeri Jarmo Pykälältä +358 40 583 1142.

Rauhanlähettiläskoulutuksen järjestämiseen saadaan rahoitusta Työväen Opintorahastolta ja Erasmus+ Nuorten osallisuushankkeesta. Aiemmin rahoitusta on saatu myös Kansan Sivistysrahastolta.

Tutustu aiheeseen

On ollut inspiroivaa päästä verkostoitumaan ja tapaamaan uusia tyyppejä, joilla on mielettömiä ideoita

Ansa, kevään 2022 kurssilainen. Lue haastattelu sitaatin linkistä.

#Munrauha -videot: mitä koulutus opetti minulle

Rauhan tiellä -blogit: miksi minusta tuli rauhanlähettiläs

Nora Luoma: Tämä järjestö on minun juttuni.

Salla Kalliojärvi: Rauhantyö on vastuullista arjessa elämistä

Valtteri Frantsi: Rauhantyötä monesta purosta

Tuuli Martikainen: Rauha on pohja kehitykselle

Kaisu Kinnunen: Rauha on vuoropuhelua

Toni Kuoremäki: Rauhan edistämistä yhdistystoiminnan kautta

Sini Vainio: Nuoret määrittelemässä tulevaisuutta

Mitä on antimilitarismi – No Mutta Toisaalta… -podcast

Rauhanlähettiläs ja rauhanaktivisti Osma Aarnos keskustelee Lukan ja Waltterin kanssa No Mutta Toisaalta… -podcastista rauhanlähettiläänä olemisesta ja omista ajatuksistaan rauhan ja sodan vastustamisesta.