Tekniikan ala ja tappajarobotit

Tekniikan alan ammattilaiset – maailma tarvitsee teitä

Unohda elokuvien terminaattorit – asevoimat ympäri maailmaa pyrkivät tälläkin hetkellä hyödyntämään tekoälyn, koneoppimisen, robotiikan ja konenäön nopeaa kehitystä ulkoistaakseen tappamispäätökset koneille. Tekoäly kehittyy nopeasti ja siihen investoidaan suuria summia, mikä ei aina ole hyvä asia. Täysin muihin käyttötarkoituksiin suunniteltua teknologiaa voidaan nimittäin valjastaa myös sodankäyntiin. Autonomiset asejärjestelmät on kiellettävä kansainvälisellä sopimuksella ennen niiden käyttöönottoa.

Tekniikan alan työntekijät ympäri maailmaa ovat huolissaan siitä, että heidän työpanostaan saatetaan hyödyntää asejärjestelmissä, joita ihminen ei kykene hallitsemaan. Kansainvälinen verkosto Campaign Stop Killer Robots tavoittelee tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien kehittämisen ja tuotannon kieltoa uuden kansainvälisen sopimuksen avulla. Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli pyrkimyksissä ehkäistä tuhoavan tekoälyn kehitys. Siksi kampanja etsiikin yhteistyökumppanikseen juuri tekniikan alan työntekijöitä ja yrityksiä. 

Vuodesta 2015 alkaen tuhannet tekoälyn asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat ja muut alan ammattilaiset ovat allekirjoittaneet lukuisia avoimia kirjeitä, joissa vaaditaan autonomisten asejärjestelmien kieltämistä. 

Googlen, Microsoftin, Amazonin ja useiden muiden tunnettujen kansainvälisten yritysten työntekijät vastustavat työpanoksensa ja tutkimustulostensa käyttöä ja soveltamista sotateollisuuden alalla. Myös monet robotiikan alan yritykset, kuten Clearpath Robotics, toimivat aktiivisesti tappajarobottien kieltämiseksi. Teslan perustaja Elon Musk, Googlen johtohahmo Demis Hassabis, sekä Steve Wozniak, toinen Applen perustajista, ovat yhtä lailla tukeneet autonomisten aseiden kieltämistä. 

Kehittyvän tekoälyn hyödyntämistä konfliktitilanteissa voidaan pitää jopa ydinaseisiin verrattavana uhkana koko ihmiskunnalle. Tästä huolimatta autonomisten aseiden lainsäädännöllisiin ja eettisiin ongelmakohtiin on pyritty puuttumaan vain riittämättömien ohjesääntöjen keinoin.

Kokonaisvaltainen kielto on mahdollista saavuttaa

Campaign to Stop Killer Robots tarra ja taustalla ihmisiä istuntosalissa
Kuva © Marta Kosmyna

Yli 80 eri maata, mukaan lukien Israel, Kiina, Venäjä, Etelä-Korea, Iso-Britannia ja Yhdysvallat, osallistuvat aktiivisesti YK:n keskusteluihin koskien autonomisten asejärjestelmien herättämiä huolenaiheita. Asiaa on puitu jo yli kuusi vuotta. Siitä huolimatta virallisia neuvotteluja kansainvälisestä sopimuksesta autonomisten asejärjestelmien kieltämiseksi ei ole aloitettu. Virallisten neuvottelujen jouduttamiseksi tarvitaan lisäpainetta teknologiateollisuuden alalta. 

Kansainvälisen sopimuksen solmiminen on ainoa keino varmistaa, että voimankäytön hallinta pysyy ihmisellä, ja siksi meidän on toimittava nyt. Tulevaisuuden tekniset läpimurrot voivat aiheuttaa ihmiskunnallemme peruuttamatonta vahinkoa, ja päättäjien on kuultava tämä tekoälyn asiantuntijoiden suusta ennen kuin autonomiset asejärjestelmät ehtivät mullistaa sodankäynnin. Ota siis kantaa ja osoita tukesi Stop Killer Robots -kampanjalle!

Liity joukkoomme

Et ole yksin: Campaign to Stop Killer Robots -verkostolla on toimijoita yli 55 eri maassa. Kampanja voi tarjota sinulle tarvitsemasi verkoston sekä riittävät resurssit edistää muutosta ja levittää sanaa riippumatta siitä, missä organisaatiossa tai yrityksessä toimit, mistä maasta olet kotoisin, mitä kansallisuutta edustat, tai millä vaikuttamisen tasolla tahdot toimia. Voit itse valita, missä määrin osallistut – pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys! Katso alta, miten tekniikan alan työntekijät ja yritykset voivat edistää kampanjamme tavoitteita, tai ota meihin suoraan yhteyttä. Panostasi arvostetaan!

Suomen verkostoon saat yhteyden laittamalla sähköpostia: kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi.  

campaign to stop killer robots logo

Mitä tekniikan alan ammattilaiset voivat tehdä turvallisemman tulevaisuuden eteen?

Yritykset:

  • Julkaise kannanottosi: vaadi autonomisten asejärjestelmien kieltämistä
  • Sitoudu julkisesti: älä myötävaikuta autonomisten aseiden kehittämiseen
  • Velvoita: sisällytä kantasi osaksi nykyisiä periaatteita, sopimusasiakirjoja, palveluehtoja ja hyväksyttävän käytön käytäntöjä
  • Lisää tietoisuutta: Varmista, että työntekijäsi ovat tietoisia siitä, mihin heidän työtään käytetään. Tue avointa keskustelukulttuuria ja rohkaise työntekijöitä puhumaan vapaasti myös eettisistä ja moraalisista huolenaiheista.

Yksityishenkilöt: 

  • Julkaise kannanottosi: vaadi autonomisten asejärjestelmien kieltämistä ja kieltäydy tukemasta niiden kehittämistä sekä suoraan että välillisesti
  • Painota vastuuta: Yrityksesi, toimialasi ja kollegasi ovat vastuussa tekemästään työstä ja tutkimuksesta sekä siitä, kenelle he palvelujaan tarjoavat 
  • Tiedosta riskit: suorita järjestelmällisiä riskinarviointeja kartoittaaksesi, mihin käyttötarkoituksiin kehittämääsi teknologiaa voidaan hyödyntää, mitä riskejä sen käyttöön liittyy ja mitä tahattomia seurauksia käytöllä voi olla
  • Verkostoidu: Liity robotiikan ja tekoälyn asiantuntijoiden joukkoon, yhteen Campaign to Stop Killer Robots perustajajärjestöistä: International Committee for Robot Arms Control.

Teksti on mukaillen käännetty kansainvälisen Campaign to Stop Killer Robots -verkoston verkkosivuilta. Suomen verkoston toimintaa voit seurata @stopkillerrobotsFI tai @KillerRobotsFI.

Kampanjaverkosto järjesti helmikuussa 2020 Aalto-yliopistolla tilaisuuden, jossa mukana olivat kansainvälisen kampanjan jäsenet, irlantilainen Googlen ex-insinööri Laura Nolan sekä hollantilainen tutkija ja PAX-järjestön projektinjohtaja Frank Slijper. Tallenne on katsottavissa täällä: Are Killer Robots Coming? And how can we stop them