Hankkeet

Nuoret rauhantyössä


YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä Suomen uusi 2250-toimenpideohjelma tunnustavat, että nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia rauhantyössä on tuettava. Samalla nuorilla Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on edelleen vähän konkreettisia mahdollisuuksia perehtyä rauhanalan kysymyksiin, alan päättäjiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hankkeemme tarkoitus on luoda tällaisia mahdollisuuksia nuorille ja siten edistää 2250-toimenpideohjelman toteutumista järjestämällä koulutustoimintaa, joka tuo yhteen eri taustoista ja eri puolilta Suomea tulevat nuoret, rauhankysymysten asiantuntijat ja päättäjät.

Järjestämme nuorten koulutuspäiviä, jotka koostuvat esimerkiksi opintomatkoista eduskuntaan ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskukseen sekä rauhankysymyksiin keskittyvistä työpajoista. Hankkeen tavoitteet ovat:1. Nuorten asiantuntemuksen lisääminen rauhanalan kysymyksissä, 2. Nuorten tietoisuuden ja varmuuden lisääminen omista vaikutusmahdollisuuksista, 3. Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun mahdollistaminen, 4. Nuorten verkostojen luominen ja vahvistaminen valtakunnallisesti, 5. Nuorten liikkuvuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen.

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 59.820 €
Rahoitusinstrumentti: Erasmus+ KA1 nuorisoliikkuvuus


Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus.

EU:n lippu, jonka alla on teksti Euroopan Unionin rahoittama