Hankkeet

Rauhanlähettiläskoulutus

Hankekausi: 1.1.2016 –
Rahoitusinstrumentti: Koulutuksen järjestämiseen on eri vuosina saatu tukea Työväen Opintorahastolta, Kansan Sivistysrahastolta ja Leo Mechelin säätiöltä.

Nuoret rauhantyössä (2022)


YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä Suomen uusi 2250-toimenpideohjelma tunnustavat, että nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia rauhantyössä on tuettava. Samalla nuorilla Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on edelleen vähän konkreettisia mahdollisuuksia perehtyä rauhanalan kysymyksiin, alan päättäjiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hankkeemme tarkoitus on luoda tällaisia mahdollisuuksia nuorille ja siten edistää 2250-toimenpideohjelman toteutumista järjestämällä koulutustoimintaa, joka tuo yhteen eri taustoista ja eri puolilta Suomea tulevat nuoret, rauhankysymysten asiantuntijat ja päättäjät.

Järjestämme nuorten koulutuspäiviä, jotka koostuvat esimerkiksi opintomatkoista eduskuntaan ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskukseen sekä rauhankysymyksiin keskittyvistä työpajoista. Hankkeen tavoitteet ovat:1. Nuorten asiantuntemuksen lisääminen rauhanalan kysymyksissä, 2. Nuorten tietoisuuden ja varmuuden lisääminen omista vaikutusmahdollisuuksista, 3. Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun mahdollistaminen, 4. Nuorten verkostojen luominen ja vahvistaminen valtakunnallisesti, 5. Nuorten liikkuvuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen.

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 59.820 €
Rahoitusinstrumentti: Erasmus+ KA154 Nuorten osallisuushankkeet


Osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Nuorten osallisuushankkeet -ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorten-osallistumishanke.

Euroopan unionin osarahoittama

Rauhanlähettiläiden työpajat (2022)

Hankkeen tarkoituksena tarjota nuorille mahdollisuuksia edistää rauhaa. Lue lisää hankkeen työpajoista täältä.

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 8.568 €
Rahoitusinstrumentti: Erasmus+ Solidaarisuusjoukot


Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta: www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot.

Euroopan unionin osarahoittama

Nuoret rakentamassa EU:n globaalia tulevaisuutta

Hankkeen tarkoitus on tuoda keskusteluun nuorten näkökulmia koskien EU:n globaalia roolia, turvallisuuspolitiikkaa ja ulkosuhteita. EU:ssa on parhaillaan valmisteilla Nuoret EU:n ulkosuhteissa -toimenpideohjelma (Youth Action Plan in the EU’s External Action). Kyseessä on EU:n ensimmäinen erityisesti nuoriin keskittyvä toimintaohjelma. Toimintaohjelman on tarkoitus keskittyä nuorten osallistumiseen ja voimaannuttamiseen. Projektissa pyritään vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja Suomen osallistumiseen siihen. Lisäksi YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus nostaa nuoret aktiivisiksi tekijöiksi luomaan rauhaa ja turvallisuutta. Suomi on tehnyt päätöslauselman kansallisen toimintaohjelman. Koska nuorten näkökulma on erilainen aiempiin sukupolviin verrattuna, haluamme että se saa tilaa myös turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.


Järjestämme nuorille koulutusta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kirjoittamisesta ja vaikuttamisesta sekä julkaisemme nuorten kirjoittamia artikkeleita ja podcasteja.

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 20.000 €
Rahoitusinstrumentti: Ulkoministeriö, valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen


Osarahoitettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavulla. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa rahoituksesta.

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista