Hankkeet

EUROPAX – turvallisempaa Eurooppaa rakentamassa  (2024)

Hankkeen tarkoituksena on lisätä keskustelua EU:sta globaalina toimijana ja turvallisuuden tuottajana, EU:sta vihreän kehityksen edistäjänä, EU:n laajenemisesta ja Europarlamenttivaaleista. Hankkeen tavoitteena on saada ihmiset keskustelemaan kasvokkain yhdessä päättäjien/ehdokkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tilaisuudet toteutetaan vaalipaneelien muodossa. Hankkeen kautta yleisö saa perustietoa ja syventää osaamistaan EU:sta ja hankkeen mukaisista teemoista sekä Europarlamenttivaaleista ja ehdokkaista. 

Tavoite on, että hankkeen tilaisuuksiin osallistuneilla, tallenteita katsoneilla ja jälkiartikkeleita lukeneilla olisi parempi käsitys hankkeen teemoista kuten esimerkiksi Euroopan turvallisuudesta, turvallisuuden rakentamisesta rauhan näkökulmasta sekä EU:sta globaalina toimijana. 
 
Omalta osaltaan hankkeemme edistää asiapohjaista keskustelukulttuuria, purkaa polarisaatiota tuomalla perusteltuja näkökantoja esille ja edistää demokratiaa muun muassa vaalipaneelien ja EU-politiikkaa koskevien teemojen osalta.


Hanketiedot

Hankekausi: 15.3.-31.12.2024
Koordinaattorit: Suomen Sadankomitea ry
Kumppanit: Ydin-lehti, Tampere Peace Research Institute TAPRI, Rauhan isoäidit (Lappeenranta), Savonia ammattikorkeakoulu, Safer Climate –verkosto (Suomen akatemian lippulaivahanke ACCC), WWF Suomi 
Rahoitus: 15.000 €
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia, Eurooppa-tiedottamisen valtionapu

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista

WatPeace (2024)

WatPeace – Vesi rauhan ylläpitäjänä ilmastonmuutoksen keskellä -projektissa etsitään tieteen, taiteen ja kansalaisaktivismin keinoin tapoja vahvistaa veden puolustamista ja edistää veden asemaa rauhan ylläpitäjänä. Rauha ja sota ymmärretään usein väärin toistensa vastakohtina. Väitämme ettei näin ole, vaan ihmisen suhtautuminen veteen ja tavat käyttää sitä ovat samaa jatkumoa. Ihmisen toiminta ’rauhan aikana’ on muuttanut veden käyttäytymistä yleistyneinä tulvina ja kuivuutena. Ilmastonmuutos tulee vähentämään veden saatavuutta 20–40 prosenttia. Pystyäksemme puolustamaan elollista elämä, on vedestä tultava osa rauhaa ja maanpuolustamista, jossa tavoitteena on sen puolustaminen. Kartoitamme ihmisen ja veden vuorovaikutusta pyrkien löytämään tekijöitä, jotka avaavat uomia veteen osana rauhan vahvistamista sekä ilmastoviisasta turvallisuuspolitiikkaa. Projektissa laajennetaan Sota, ilmasto ja ympäristö -työryhmän toimintaa sekä tuotetaan ohjelmaa Ilmastoturvallisuusfestivaaleille.


Hanketiedot

Hankekausi: 15.3.-31.12.2024
Koordinaattorit: Sadankomitea ja Initiative for a Safer Climate -verkosto, joka on osa Atmosphere and Climate Competence Center (ACCC) -ohjelman vaikuttavuustoimintaa. ACCC on Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä yli 40 kumppanin muodostama Suomen Akatemian rahoittama lippulaivaohjelma.
Kumppanit: Ilmastoturvallisuusfestivaalit (Safer Climate -verkosto osa Suomen akatemian lippulaivahankkeen Atmosphere and Climate Competence Center -ohjelman vaikuttavuustoimintaa)
Rahoitus: 8.000 €
Rahoittaja: Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS)

Rauhanlähettiläiden jatkokoulutus (2023-2024)


Hankkeessa järjestetään sovinto ja sovittelu -teemainen rauhanlähettiläiden jatkokurssin lähipäivät.


Hanketiedot

Hankekausi: 1.5.2023 – 31.12.2024
Rahoitus: 24.2401 €
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, STEP-koulutuskeskus, tutkimusprofessori Antti Pentikäinen
Rahoittaja: Erasmus+ KA154 Nuorten osallistumishankkeet

Osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Nuorten osallisuushankkeet -ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorten-osallistumishanke.

EU osarahoittama logo

Mentoring for Future (2023-2025)

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö järjestää Mentoring for Future -hankkeessa mentorointiohjelmia 15-27-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Tavoitteena on tarjota tietoa eri koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista, auttaa urasuunnitelmien selkeyttämisessä ja lisätä nuorten tunnetta aktiivisina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Mentorointiohjelmassa kannustetaan nuoria löytämään paremmin omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Nuoret pääsevät myös selvittämään itselleen sopivan alan ja pyrkimään sitä kohden. Ohjelma tarjoaa koulutuksia, työpajoja, vierailuja eri oppilaitoksissa ja työpaikoissa sekä henkilökohtaista neuvontaa. Sadankomitea on mukana viestinnällisenä kumppanina ja tukee omalla asiantuntemuksellaan nuorten osallistumismahdollisuuksia erityisesti rauhantyöhön.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.2023 – 31.12.2025
Koordinaattori: Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö RAHY
Kumppanit:
Rahoitus: 337.028 € (Sadankomitean osuus 0 €)
Rahoittajat: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA


PÄÄTTYNEET HANKKEET

Kohti turvallisempaa ilmastoa (2023)

Hankkeessa ideoitiin ja toteutettiin Suomen ensimmäinen ilmastoturvallisuus-festivaali, joka järjestettiin syksyllä 2023 Helsingissä. Tapahtuma kokosi yhteen tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, taidekenttää, yrityksiä ja valtionhallintoa ymmärtämään, millaisin eri tavoin ilmastonmuutos vaikuttaa rauhaan ja turvallisuuteen sekä rakentamaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä yhteiskunnallisten ratkaisujen hahmottamiseksi. Löydät ilmastoturvallisuusfestivaalien käsikirjan, työpajaraportit, ohjelman ja paljon muuta festivaalin verkkosivuilta.

Järjestökentällä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin on viime vuosina herätty laajasti, mutta
muutoksen syvyyttä ja nopeutta ei vielä ymmärretä. Ei riitä, että järjestöt kannustavat kohderyhmiään
ilmastoystävällisiksi ja muuttuvat itse hiilineutraaleiksi, vaan ilmastokriisiin vaikutukset on pyrittävä
kohtaamaan kokonaisuutena ja systemaattista lähestymistapaa korostaen. Ilmastokriisi muuttaa
perustavanlaatuisia käsityksiä ja tapoja, joilla järjestämme yhteiskuntien taloudellisen, sosiaalisen ja
poliittisen perustan. Kysymmekin, miksi tämä muutos ei koskisi myös kansalaisyhteiskuntaa? Mikä on
kansalaisyhteiskunnan rooli ilmastokriisin aiheuttamien yhteiskunnallisten muutosten välittäjänä? Miten
varmistamme kansalaisyhteiskunnan näkökulmien huomioimisen tutkimuksessa, elinkeinoelämässä tai
poliittisessa päätöksenteossa? Entä miten järjestöt itse varautuvat ilmastokriisin aiheuttamiin muutoksiin
toimintamalleissa ja taloudessa? Miten muutokset vaikuttavat järjestöjen keskinäisiin suhteisiin ja koko
kansalaisyhteiskunnan moninaisuuteen? Voit lukea täältä lisää hankkeen taustalla olevista ajatuksista ja tavoitteista.

Materiaalit

Ilmastoturvallisuusfestivaali 2023 / Climate Security Festival 2023 -video

Climate Security Festival 2023 – Emma Hakala: Climate security and research now (keynote-puhe englanniksi)

Työpajaraportit


Hanketiedot

Hankekausi: 1.5.-31.12.2023
Koordinaattorit: Sadankomitea ja Initiative for a Safer Climate -verkosto, joka on osa Atmosphere and Climate Competence Center (ACCC) -ohjelman vaikuttavuustoimintaa. ACCC on Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä yli 40 kumppanin muodostama Suomen Akatemian rahoittama lippulaivaohjelma.
Kumppanit: Safer Climate -verkosto (osa Suomen akatemian lippulaivahankkeen Atmosphere and Climate Competence Center -ohjelman vaikuttavuustoimintaa), Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAROpintokeskus SivisKVS-säätiö, Savonia ammattikorkeakoulu, Phoenix Coaching Oy and Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaali.
Rahoitus: 10.000 € ja kumppanien omarahoitusta.
Rahoittaja: Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS) ja lisäksi kumppanien omaa rahoitusta.


Turvallisempia ilmoja, EU! (2023)

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ilmastoturvallisuudesta osana EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja tuoda nuorten näkemyksiä ilmastokriisistä vahvemmin näkyviin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Löydät lisätietoja projektista ja sen tuotokset, kuten eri artikkelit, projektin omilta sivuilta.

Kiihtyvä ilmastonmuutos on aikamme suurimpia turvallisuuskysymyksiä, ja sen vaikutukset kohdistuvat laajasti Euroopan unionin turvallisuuteen ja rauhaan. Ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteydet on tunnistettu, mutta ilmastokriisin ketjuuntuvat vaikutukset vaikuttavat unionin turvallisuuteen myös laajemmin ja sukupolvien yli. Nuorilla onkin merkittävä rooli osana EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä ilmastoturvallisuutta, niin strategisesti kuin käytännön toiminnassa.

Projektin myötä tietoisuus EU:n toimijuudesta ilmastoturvallisuudessa vahvistuu suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja että nuorten näkökulmat aiheesta tuodaan vahvemmin esiin. Hankkeessa toteutettavat toimet osallistavat nuoria ja innostavat käsittelemään ja keskustelemaan ilmastokysymyksiä osana EU:n turvallisuutta ja rauhaa.


Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2023
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit:
Rahoitus: 20.000 €
Rahoittaja: Ulkoministeriö, valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen


Osarahoitettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavulla. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista

Nuoret rauhantyössä (2022)


YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä Suomen uusi 2250-toimenpideohjelma tunnustavat, että nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia rauhantyössä on tuettava. Samalla nuorilla Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on edelleen vähän konkreettisia mahdollisuuksia perehtyä rauhanalan kysymyksiin, alan päättäjiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hankkeemme tarkoitus on luoda tällaisia mahdollisuuksia nuorille ja siten edistää 2250-toimenpideohjelman toteutumista järjestämällä koulutustoimintaa, joka tuo yhteen eri taustoista ja eri puolilta Suomea tulevat nuoret, rauhankysymysten asiantuntijat ja päättäjät.

Järjestimme nuorten rauhanlähettiläs -koulutuspäiviä, jotka koostuivat esimerkiksi opintomatkoista eduskuntaan ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskukseen sekä rauhankysymyksiin keskittyvistä työpajoista. Hankkeeseen osallistui noin 80 nuorta eri puolilta Suomea.

Hankkeen tavoitteet olivat: 1. Nuorten asiantuntemuksen lisääminen rauhanalan kysymyksissä, 2. Nuorten tietoisuuden ja varmuuden lisääminen omista vaikutusmahdollisuuksista, 3. Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun mahdollistaminen, 4. Nuorten verkostojen luominen ja vahvistaminen valtakunnallisesti, 5. Nuorten liikkuvuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-30.06.2023
Rahoitus: 54.951 €
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit: Useita
Rahoittaja: Erasmus+ KA154 Nuorten osallistumishankkeet


Osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Nuorten osallisuushankkeet -ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorten-osallistumishanke.

EU osarahoittama logo

Not Your Soldier (2022)

Viisi suomalaista nuorta osallistui Itävallassa nuorisovaihtoon oppimaan rauhasta ja antimilitarismista yhdessä viidestä eri maasta (Itävalta, Sveitsi, Kypros, Kreikka ja Kosovo) tulleiden nuorten kanssa elokuussa 2022. Lue lisää blogistamme.

Julkaisut

No mutta toisaalta -podcastissa Luka ja Waltteri feat. Osma. Keskustelua antimilitaristimista ja ajatuksia eurooppalaisten aktivistien kanssa käydyistä keskusteluista.

Peace on the Streets työkalupakki (englanniksi)

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 1.375 € (Sadankomitean osuus)
Koordinaattori: SCI Österreich – Service Civil International (SCI) Austria
Kumppanit:
Rahoittaja: Erasmus+

EU osarahoittama logo

Rauhanlähettiläiden työpajat (2022)

Hankkeen tarkoituksena oli tarjota nuorille mahdollisuuksia edistää rauhaa. Nuoret järjestivät erilaisia rauhaa tukevia työpajoja, joissa tehtiin podcast Itävallassa pidetyn nuorten rauhanleirin kokemuksista, kuultiin Liisa Liimataisen uudesta kirjasta Iranista ja Saudi-Arabiasta, Afganistanin tilanteesta ja järjestettiin Erätauko-keskustelu sotaa Suomeen paenneiden kanssa. Löydät työpajoista lisätietoja. Niiden lisäksi järjestettiin yksi työpaja, jossa opimme pienryhmän ohjaamisesta ja väkivallattomasta kommunikaatiosta.

Rauhanratkaisujen wiki-työpajassa etsittiin keinoja vastustaa sotaa

Mitä antimilitarismi tarkoittaa minulle- No Mutta Toisaalta -podcast

Iranin rohkeat naiset – keskustelu tietokirjailija Liisa Liimataisen kanssa Iranista ja Saudi-Arabiasta

Hazaroiden ja Afganistanin tilannetta ei saa unohtaa

Erätauko-keskustelu tarjosi nuorille tilan keskustella sodan herättämistä tunteista


Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 8.568 €
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit: Pakolaisnuorten tuki Kölvi, Kriittinen korkeakoulu, Lähi-idän opiskelijat ry
Rahoittaja: Erasmus+ Solidaarisuusjoukot

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta: www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot.

EU osarahoittama logo

Nuoret rakentamassa EU:n globaalia tulevaisuutta (2022)

Hankkeen tarkoitus on tuoda keskusteluun nuorten näkökulmia koskien EU:n globaalia roolia, turvallisuuspolitiikkaa ja ulkosuhteita. EU:ssa on parhaillaan valmisteilla Nuoret EU:n ulkosuhteissa -toimenpideohjelma (Youth Action Plan in the EU’s External Action). Kyseessä on EU:n ensimmäinen erityisesti nuoriin keskittyvä toimintaohjelma. Toimintaohjelman on tarkoitus keskittyä nuorten osallistumiseen ja voimaannuttamiseen. Projektissa pyritään vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja Suomen osallistumiseen siihen. Lisäksi YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus nostaa nuoret aktiivisiksi tekijöiksi luomaan rauhaa ja turvallisuutta. Suomi on tehnyt päätöslauselman kansallisen toimintaohjelman. Koska nuorten näkökulma on erilainen aiempiin sukupolviin verrattuna, haluamme että se saa tilaa myös turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Järjestämme nuorille koulutusta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kirjoittamisesta ja vaikuttamisesta sekä julkaisemme nuorten kirjoittamia artikkeleita ja podcasteja.

Hankkeessa julkaistiin blogeja ja podcasteja, tutustu niihin projektin omilla sivuilla.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit:
Rahoitus: 20.000 €
Rahoittaja: Ulkoministeriö, valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen


Osarahoitettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavulla. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista