Hankkeet

Kohti turvallisempaa ilmastoa

.


Hanketiedot

Hankekausi: 1.5.-31.12.2023
Koordinaattorit: Sadankomitea ja Initiative for a Safer Climate -verkosto, joka on osa Atmosphere and Climate Competence Center (ACCC)-ohjelman vaikuttavuustoimintaa. ACCC on Helsingin yliopiston, Ilmatieteen Laitoksen, Itä-Suomen Yliopiston ja Tampereen Yliopiston sekä yli 40 kumppanin muodostama Suomen Akatemian rahoittama lippulaivaohjelma.
Kumppanit:
Rahoitus: 10.000 €
Rahoittaja: Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOTS) ja lisäksi kumppanien omaa rahoitusta.

Turvallisempia ilmoja, EU!

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmastoturvallisuudesta osana EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja tuoda nuorten näkemyksiä ilmastokriisistä vahvemmin näkyviin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

Kiihtyvä ilmastonmuutos on aikamme suurimpia turvallisuuskysymyksiä, ja sen vaikutukset kohdistuvat laajasti Euroopan unionin turvallisuuteen ja rauhaan. Ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteydet on tunnistettu, mutta ilmastokriisin ketjuuntuvat vaikutukset vaikuttavat unionin turvallisuuteen myös laajemmin ja sukupolvien yli. Nuorilla onkin merkittävä rooli osana EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä ilmastoturvallisuutta, niin strategisesti kuin käytännön toiminnassa.

Projektin myötä tietoisuus EU:n toimijuudesta ilmastoturvallisuudessa vahvistuu suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja että nuorten näkökulmat aiheesta tuodaan vahvemmin esiin. Hankkeessa toteutettavat toimet osallistavat nuoria ja innostavat käsittelemään ja keskustelemaan ilmastokysymyksiä osana EU:n turvallisuutta ja rauhaa.

Projektissa tehdään selvitys ja artikkeli ilmastonmuutoksen vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja rauhaan. Artikkelin lisäksi selvityksen löydöksiä julkaistaan sosiaalisen median kampanjan avulla.


Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2023
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit:
Rahoitus: 20.000 €
Rahoittaja: Ulkoministeriö, valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen


Osarahoitettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavulla. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista

Mentoring for Future (2023-2025)

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö järjestää Mentoring for Future -hankkeessa mentorointiohjelmia 15-27-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Tavoitteena on tarjota tietoa eri koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista, auttaa urasuunnitelmien selkeyttämisessä ja lisätä nuorten tunnetta aktiivisina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Mentorointiohjelmassa kannustetaan nuoria löytämään paremmin omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Nuoret pääsevät myös selvittämään itselleen sopivan alan ja pyrkimään sitä kohden. Ohjelma tarjoaa koulutuksia, työpajoja, vierailuja eri oppilaitoksissa ja työpaikoissa sekä henkilökohtaista neuvontaa. Sadankomitea on mukana viestinnällisenä kumppanina ja tukee omalla asiantuntemuksellaan nuorten osallistumismahdollisuuksia erityisesti rauhantyöhön.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.2023 – 31.12.2025
Koordinaattori: Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö RAHY
Kumppanit:
Rahoitus: 337.028 € (Sadankomitean osuus 0 €)
Rahoittajat: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Nuoret rauhantyössä (2022)


YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä Suomen uusi 2250-toimenpideohjelma tunnustavat, että nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia rauhantyössä on tuettava. Samalla nuorilla Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on edelleen vähän konkreettisia mahdollisuuksia perehtyä rauhanalan kysymyksiin, alan päättäjiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hankkeemme tarkoitus on luoda tällaisia mahdollisuuksia nuorille ja siten edistää 2250-toimenpideohjelman toteutumista järjestämällä koulutustoimintaa, joka tuo yhteen eri taustoista ja eri puolilta Suomea tulevat nuoret, rauhankysymysten asiantuntijat ja päättäjät.

Järjestämme nuorten rauhanlähettiläs -koulutuspäiviä, jotka koostuvat esimerkiksi opintomatkoista eduskuntaan ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskukseen sekä rauhankysymyksiin keskittyvistä työpajoista. Hankkeen tavoitteet ovat:1. Nuorten asiantuntemuksen lisääminen rauhanalan kysymyksissä, 2. Nuorten tietoisuuden ja varmuuden lisääminen omista vaikutusmahdollisuuksista, 3. Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun mahdollistaminen, 4. Nuorten verkostojen luominen ja vahvistaminen valtakunnallisesti, 5. Nuorten liikkuvuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-30.06.2023
Rahoitus: 59.820 €
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit: Useita
Rahoittaja: Erasmus+ KA154 Nuorten osallistumishankkeet


Osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Nuorten osallisuushankkeet -ohjelmasta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorten-osallistumishanke.

EU osarahoittama logo


PÄÄTTYNEET HANKKEET

Not Your Soldier (2022)

Viisi suomalaista nuorta osallistui Itävallassa nuorisovaihtoon oppimaan rauhasta ja antimilitarismista yhdessä viidestä eri maasta (Itävalta, Sveitsi, Kypros, Kreikka ja Kosovo) tulleiden nuorten kanssa elokuussa 2022. Lue lisää blogistamme.

Julkaisut

No mutta toisaalta -podcastissa Luka ja Waltteri feat. Osma. Keskustelua antimilitaristimista ja ajatuksia eurooppalaisten aktivistien kanssa käydyistä keskusteluista.

Peace on the Streets työkalupakki (englanniksi)

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 1.375 € (Sadankomitean osuus)
Koordinaattori: SCI Österreich – Service Civil International (SCI) Austria
Kumppanit:
Rahoittaja: Erasmus+

EU osarahoittama logo

Rauhanlähettiläiden työpajat (2022)

Hankkeen tarkoituksena oli tarjota nuorille mahdollisuuksia edistää rauhaa. Nuoret järjestivät erilaisia rauhaa tukevia työpajoja, joissa tehtiin podcast Itävallassa pidetyn nuorten rauhanleirin kokemuksista, kuultiin Liisa Liimataisen uudesta kirjasta Iranista ja Saudi-Arabiasta, Afganistanin tilanteesta ja järjestettiin Erätauko-keskustelu sotaa Suomeen paenneiden kanssa. Löydät työpajoista lisätietoja. Niiden lisäksi järjestettiin yksi työpaja, jossa opimme pienryhmän ohjaamisesta ja väkivallattomasta kommunikaatiosta.

Rauhanratkaisujen wiki-työpajassa etsittiin keinoja vastustaa sotaa

Mitä antimilitarismi tarkoittaa minulle- No Mutta Toisaalta -podcast

Iranin rohkeat naiset – keskustelu tietokirjailija Liisa Liimataisen kanssa Iranista ja Saudi-Arabiasta

Hazaroiden ja Afganistanin tilannetta ei saa unohtaa

Erätauko-keskustelu tarjosi nuorille tilan keskustella sodan herättämistä tunteista


Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Rahoitus: 8.568 €
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit: Pakolaisnuorten tuki Kölvi, Kriittinen korkeakoulu, Lähi-idän opiskelijat ry
Rahoittaja: Erasmus+ Solidaarisuusjoukot

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta: www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot.

EU osarahoittama logo

Nuoret rakentamassa EU:n globaalia tulevaisuutta

Hankkeen tarkoitus on tuoda keskusteluun nuorten näkökulmia koskien EU:n globaalia roolia, turvallisuuspolitiikkaa ja ulkosuhteita. EU:ssa on parhaillaan valmisteilla Nuoret EU:n ulkosuhteissa -toimenpideohjelma (Youth Action Plan in the EU’s External Action). Kyseessä on EU:n ensimmäinen erityisesti nuoriin keskittyvä toimintaohjelma. Toimintaohjelman on tarkoitus keskittyä nuorten osallistumiseen ja voimaannuttamiseen. Projektissa pyritään vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja Suomen osallistumiseen siihen. Lisäksi YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus nostaa nuoret aktiivisiksi tekijöiksi luomaan rauhaa ja turvallisuutta. Suomi on tehnyt päätöslauselman kansallisen toimintaohjelman. Koska nuorten näkökulma on erilainen aiempiin sukupolviin verrattuna, haluamme että se saa tilaa myös turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Järjestämme nuorille koulutusta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kirjoittamisesta ja vaikuttamisesta sekä julkaisemme nuorten kirjoittamia artikkeleita ja podcasteja.

Hankkeessa julkaistiin blogeja ja podcasteja, tutustu niihin projektin omilla sivuilla.

Hanketiedot

Hankekausi: 1.1.-31.12.2022
Koordinaattori: Sadankomitea
Kumppanit:
Rahoitus: 20.000 €
Rahoittaja: Ulkoministeriö, valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen


Osarahoitettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavulla. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Tuettu Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista