Sotilasmenot

Tukholman rauhantutkimusinstituutti SIPRI:n vuosittaisen tilaston mukaan maailman sotilasmenot kasvoivat vuonna 2018 2,6 % verrattuna edellisvuoteen. Viime vuonna maailmassa käytettiin sotilasmenoihin yhteensä 1822 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Eniten sotilaisiin ja aseisiin panostivat Yhdysvallat, Kiina ja Saudi-Arabia. Kiinan osuus maailman sotilasmenoista oli 14 %. Euroopan maista rahaa käyttivät eniten Ranska, Venäjä, Britannia ja Saksa. Venäjä ja Ranska käyttivät hieman edellisvuotta vähemmän, kun taas Saksa ja Britannia enemmän. Turkin sotilasmenot kasvoivat valtavat 24 % edellisvuoteen verrattuna.

Miten aseisiin kulutetaan eri puolilla maailmaa

Viisi suurinta

Viisi eniten sotilasmenoihin vuonna 2018 käyttänyttä maata ovat järjestyksessä:

  1. Yhdysvallat (649 miljardia Yhdysvaltain dollaria)
  2. Kiina (250 miljardia dollaria)
  3. Saudi-Arabia (67.6 miljardia dollaria)
  4. Intia (66,5 miljardia dollaria)
  5. Ranska (63,8 miljardia dollaria )

Venäjä

Venäjän sotilasmenoissa tapahtui vuonna 2018 ensi kertaa käänne alaspäin sitten vuoden 1998. Vuonna 2017 Venäjä käytti 66,3 miljardia dollaria, joka on 20 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja vuonna 2018 vain 61,4 miljardia dollaria. Vuoden 2014 jälkeiset pakotteet ovat aiheuttaneet Venäjälle talousvaikeuksia ja tämä todennäköisesti on vaikuttanut sotilasmenojen laskuun. Venäjä on aikaisemmin hallinnut kolmatta sijaa maailman kokonaissotilasmenotilastossa, mutta vuonna 2017 Saudi-Arabia nousi ohitse ja sittemmin myös Intia ja Ranska.

Eurooppa

Vuonna 2017 moni Nato-maa nosti sotilasmenojaan. Varsinkin Keski-Euroopassa kasvu oli merkittävää, jopa 12 %. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on vaatinut Euroopan Nato maita kasvattamaan sotilasmenojaan vedoten sopimukseen, että Naton jäsenmaat käyttävät 2 % bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin. Nato-maat (kaikki 29, mukaan lukien siis Yhdysvallat) käyttivät vuonna 2017 52 % koko maailman sotilasmenoista. Natomaiden sotilasmenot olivat vuonna 2017 yhteensä 900 miljardia dollaria.

Suomi

Suomi käytti vuonna 2018 sotilasmenoihin 3,85 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan niiden osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 1,24 prosenttia (huomiona, että Puolustusministeriö ja Tilastokeskus laskevat puolustusmenot eri tavalla). Sotilasmenoja kasvatetaan samaa aikaan, kun monista paikoista leikataan. Esimerkiksi koulutuksesta leikattiin, ja Suomi on saanut huomautuksen EU-komissiolta leikkauksistaan.

Lähi-Itä

Monet maat nostivat sotilasmenoihin käyttämäänsä summaa Lähi-Idässä. Saudi-Arabia ohitti Venäjän ja nousi maailman kolmanneksi eniten rahaa sotilasmenoihin käyttäväksi maaksi.

  • Saudi-Arabian kasvu oli hieman yli 9 %,
  • Iranissa kasvua oli 19 %
  • Irakin menot nousivat 22 %.

Aasia

Kiinan sotilasmenot ovat kasvaneet joka vuosi vuodesta 1994 lähtien. Vuonna 2018 kasvua oli 5 % edellisvuoteen nähden. Kiinan sotilasmenojen kasvu on suoraan verrannollinen sen taloudelliseen kasvuun.

Se ei kuitenkaan ollut ainoa maa, joka kasvatti reilusti menojaan, vaan Intiassa ja Pakistanissa ne ovat myös kasvussa keskinäisen ja alueellisen epävarmuuden takia. Edellisvuoteen nähden Intian sotilasmenot kasvoivat 3,1 % ja Pakistanin peräti 11 %. Intian varustautumisen yksi taidonnäyte on oman lentotukialuksen rakentaminen.

Myös Etelä-Koreassa tapahtui hienoista kasvua: vuonna 2018 5,1 % edellisvuoteen verrattuna. Etelä-Korean sotilasmenot olivat vuonna 2017 39,2 ja 2018 43,1 miljardia dollaria.

Varustelukierre ruokkii itseään ja nostaa menoja

Jatkuvat panostus asevarusteluun aiheuttaa kierrettä, joka ruokkii itse itseänsä. Jos maailman sotilasmenoista käytettäisiin kymmenen prosenttia humanitääriseen työhön, maailman nälänhätä saataisiin poistettua sekä pystyttäisiin takaamaan lapsille koulutus.  On poliittinen valinta, mihin rahoja halutaan käyttää. SIPRI:n (Stockholm International Peace Research institute) johtokunnan puheenjohtajan Jan Eliassonin mukaan asevarustelun ja -menojen jatkuvat kasvu vaikeuttaa konfliktien rauhanomaista ratkaisua, sekä on vakavasti otettava ongelma.

Kiinnostavia lähteitä

Sipri: Maailman sotilasmenot nousussa useiden vuosien jälkeen, Yle 2.5.2018

Global military spending remains high at $1.7 trillion, SIPRI 2.5.2018

Sipri: Maailman sotilasmenot kasvoivat jälleen – ”vaikeuttaa rauhanomaisten ratkaisujen löytämistä konflikteihin”, Maailma.net 2.5.2018

”Venäjän sotilasbudjetti laskussa, mutta aktiivisuus ei”, Turun Sanomat 2.5.2018

The 15 countries with the highest military spending worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars), Statista.com 2019

Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1988-2002, SIPRI 2018

Military expenditure by country, in constant (2016) US$ m., 1988-1997, SIPRI 2018

Venäjä leikkasi sotilasmenojaan ensi kertaa sitten vuoden 1998 – menojen kasvu on suurinta Kauko- ja Lähi-idässä, Helsingin Sanomat 2.5.2018

Sotilasmenot, Globalis.fi 2017

Finland Military Expenditure, Trading Economics 2019

Military expenditure (% of GDP), The World Bank 2019

Komissio huomautti Suomen koulutusleikkauksista, Talouselämä 7.11.2016