Nuoret rakentamassa EU:n globaalia tulevaisuutta

Sadankomitean Eurooppatiedottamisen hanke ”Nuoret rakentamassa EU:n globaalia tulevaisuutta” (2022) tuo esiin nuorten näkemyksiä EU:n tulevaisuuden suunnasta ja globaalista roolista.

Vuoden aikana toteuttamassamme projektissa käsiteltiin unionin ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia ulkosuhteiden, turvallisuuspolitiikan ja rauhan näkökulmista.

Järjestimme kymmenelle nuorelle koulutuspäivän Tampereella, johon sisältyi asiantuntijavieraiden koulutusta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä blogitekstien kirjoittamisesta. Koulutuksen tarkoituksena oli vahvistaa osallistujien valmiuksia ja varmuutta vaikuttavan viestinnän tekemiseen. Nuoret kirjoittivat Sadankomitean blogiin ja muille alustoille kukin oman blogitekstinsä ja suuri osa heistä osallistui myös podcastin tuotantoon. Syksyllä 2022 toteutimme tekstien ja podcastin markkinointikampanjaa sosiaalisessa mediassa.

Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut tuoda nuorten ääni kuuluviin Euroopan unioniin liittyvässä keskustelussa. Nuorten osallisuuden tukeminen on erittäin tärkeää, sillä heillä on valtavasti asiantuntemusta ja aiempiin sukupolviin verrattuna poikkeavia, uusia näkemyksiä turvallisuuspolitiikkaan. Nuorten näkemysten esiin tuonti lisää turvallisuuskeskustelun demokraattisuutta. Hankkeella olemmekin vahvistaneet nuorten varmuutta käsitellä EU:n ajankohtaisia kysymyksiä siten, että heidän näkökulmansa aiheesta ovat keskiössä.

Blogitekstit

Nuorten blogitekstit on julkaistu blogissamme. Asiantuntijakirjoitukset käsittelevät nuorten osallistamista, EU:n kyberturvallisuutta, Erasmus-vaihto-ohjelmaa, unionin energiapolitiikkaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, EU:n turvapaikkajärjestelmän tilaa, Ukrainan sotaa Intiasta katsottuna ja kansainvälisen rahoituksen kiemuroita.

NuorEUs -podcast

NuorEUs -podcast sisältää kaksi jaksoa. Podcast käsittelee EU:n globaalia tulevaisuutta nuorten näkökulmista. Keskustelunaiheina esiin nousevat muun muassa ihmisoikeudet maahanmuuton kontekstissa, unionin energiapolitiikan vaikutukset rauhaan ja nuorten osallistamisen haasteet. Jaksot tehtiin yhdessä blogitekstien kirjoittajien kanssa. Tuottajina toimivat Sadankomitean rauhanlähettiläät Aune ja Iiris.

Jaksot kuunneltavissa Spotifyssa ja SoundCloudissa.

Projekti sai osarahoitusta ulkoministeriön valtionavuista Eurooppa-tiedottamiseen. Ulkoministeriö ei vastaa julkaisujen sisällöstä.