Wienissä keskustellaan tappajarobottien säätelystä

Itävalta kutsuu Wieniin koolle autonomisten asejärjestelmien säätelyä käsittelevän konferenssin 29.-30.4.2024. Konferenssi rakentaa luottamusta säätelyn voimaan, arvioi Suomen Stop Killer Robots -verkoston koordinaattori Kaisu Kinnunen.  

Tekoälyn ja koneoppimisen kehittyessä myös asejärjestelmien autonomia lisääntyy eri toiminnoissa. Autonomialla tarkoitetaan järjestelmän itsenäisesti suorittamia tehtäviä eli toimintoja, joihin ihmisen ei osallistu. Tiettyjen toimintojen automatisointi, kuten kohteen valinta ja hyökkäyspäätös, ovat niin kriittisiä, että niiden tulisi pysyä ihmisen hallinnassa. Erityisen huolestuttavia ovat järjestelmät, jotka hyödyntävät sensoritietoa määrittääkseen, missä ja milloin voimankäyttö tapahtuu ilman ihmisen suoraa osallistumista. 

Yli 10 vuotta kestäneiden kansainvälisten keskustelujen ja teknologian nopean kehityksen jälkeen Itävallan koolle kutsuma konferenssi Humanity at the Crossroads: Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation tarjoaa kansainväliselle yhteisölle mahdollisuuden käsitellä autonomisten asejärjestelmien aiheuttamia haasteita ja huolenaiheita.

Sisääntulo Humanity at Crossroads -konferenssissa. Kuva: Kaisu Kinnunen

YK:n yleiskokous hyväksyi viime vuonna päätöslauselman autonomisista asejärjestelmistä, minkä nojalla YK:n pääsihteeri kerää valtioilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä näistä asejärjestelmistä ja tavoista vastata niihin liittyviin humanitaarisiin, oikeudellisiin, teknologisiin, eettisiin ja turvallisuutta koskeviin huolenaiheisiin, sekä ihmisen rooliin voimankäytössä 25.5.2024 mennessä. Näkemyksistä koostettu pääsihteerin raportti siivittää keskustelua tämän vuoden YK:n yleiskokouksessa.

Sopimusneuvotteluja ajava yli 250 organisaation muodostama Stop Killer Robots -verkosto kehottaa valtioita käynnistämään pikaisesti neuvottelut oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla varmistetaan ihmisen hallinta voimankäytössä ja torjutaan tappamisen automatisointi. Verkosto kehottaa kaikkia valtioita, kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, tiedeyhteisöä ja teollisuutta jakamaan näkemyksensä pääsihteerille.

Itävallan konferenssi tarjoaa valtioille mahdollisuuden jatkaa keskustelua säätelyyn liittyvistä haasteista, sekä liikkumaan kohti laajempaa yhteisymmärrystä sopimusneuvottelujen tarpeellisuudesta.

“Säätely ei meinaa pysyä teknologian kehityksen perässä. Näemme jo nyt yhä itsenäisemmin toimivia asejärjestelmiä konflikteissa. Enemmistö valtioista kannattaa tappamisen automatisoinnin estämistä kansainvälisellä sopimuksella. Kannustamme myös Suomea liittymään näiden valtioiden joukkoon.”, kommentoi Suomen verkoston koordinaattori Kaisu Kinnunen Itävallasta.

Lisätietoja: 

Kaisu Kinnunen

koordinaattori, Stop Killer Robots Finland

kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi