Valtioilta vahva tuki tappajarobottien kiellolle

Itävallan konferenssi toi esiin valtioiden vahvan tuen tappajarobotit kieltävälle sopimukselle. Tämä on sukupolvemme Oppenheimer-hetki, sanoi Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenberg puheessaan.

Itävalta järjesti 29.-30.4.2024 autonomisten asejärjestelmien säätelyä käsittelevän konferenssin Humanity at the Crossroads: Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation. Konferenssiin osallistui yli 1000 tutkijaa, kansalaisjärjestön, yksityisen sektorin ja teollisuuden sekä yli 140 valtion edustajaa keskustelemaan autonomisten aseiden säätelystä. 

Vuosia kestäneistä keskusteluista huolimatta säätely ei ole pysynyt teknologian nopean kehityksen perässä. Tekoälyn käytön myötä olemme viime aikoina saaneet lukea nykykonflikteissa käytetyistä yhä itsenäisemmin toimivista asejärjestelmistä. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska kansainvälisellä yhteisöllä ei ole näitä aseita koskevia selkeitä rajoituksia.

Autonomiset asejärjestelmät – tai tappajarobotit – herättävät monenlaisia oikeudellisia, eettisiä, humanitaarisia ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Automatisoitu päätöksenteko voi lisätä eriarvoisuutta ja pahentaa nykyistä kilpavarustelua.

Konferenssissa kävi selväksi, että suurin osa osallistujista pitää autonomisia asejärjestelmiä mahdottomana hyväksyä. Konferenssin isäntä Itävalta julkaisi puheenjohtajan yhteenvedon, jossa peräänkuulutetaan yhteisesti sovittujen sääntöjen tarvetta ja sitoudutaan työskentelemään “sellaisen kansainvälisen oikeudellisen välineen puolesta, jolla säännellään autonomisia asejärjestelmiä”.

Puheenjohtaja kuvaa tätä sukupolvemme “Oppenheimer-hetkenä”, jossa geopoliittiset jännitteet uhkaavat viedä merkittävän tieteellisen läpimurron erittäin vaaralliselle tielle ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Kampanja kehottaa valtioita suojelemaan ihmiskunnan tulevaisuutta automatisoidulta voimankäytöltä 

Sopimusneuvotteluja ajava yli 250 organisaation muodostama Stop Killer Robots -verkosto painotti konferenssin puheenvuorossaan, että olemme historiassa ratkaisevalla hetkellä, jossa meidän on työskenneltävä yhdessä rajoittaaksemme autonomian käyttöä asejärjestelmissä.

Kampanja ajaa kieltoja ja velvoitteita riittävän inhimillisen hallinnan varmistamiseksi voimankäytössä, jotta elämän ja kuoleman päätöksiä ei anneta koneen tehtäväksi.

”Ihmiskunta on todellakin tienhaarassa. Meidän on valittava tie eteenpäin. Päätämmekö työskennellä yhdessä uuden kansainvälisen lain luomiseksi, vai valitsemmeko olla tekemättä mitään ja tuomitsemme tulevat sukupolvet maailmaan, jossa voimankäyttö ei ole ihmisen hallinnassa?” Stop Killer Robots kannanoton toimitti kampanjan nuorisoverkoston edustaja Hevelyn Ghizzi.

Autonomisten asejärjestelmien riskeistä huolissaan olevat valtiot voivat edistää sopimusneuvottelujen alkamista antamalla 25.5.2024 mennessä näkemyksensä YK:n pääsihteerin raporttiin, joka siivittää keskustelua tämän vuoden YK:n yleiskokouksessa.

Itävallan konferenssia edelsi kansalaisyhteiskunnan foorumi ”Action at the Crossroads” sekä Stop Killer Robots verkoston sisäinen tapaaminen, jossa kampanjoitsijat ympäri maailmaa kokoontuivat suunnittelemaan tulevaa. 

Lisätietoja: 

Kaisu Kinnunen

koordinaattori, Stop Killer Robots Finland

kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi