Uudistimme rauhantyömme periaatteet ja keskeiset tavoitteet

Periaateohjelma pyrkii vastaamaan globaaleihin rauhan haasteisiin ja tukemaan uudistuvaa rauhanliikettä

Valtaosa aktiivista jäsenistämme on alle 35-vuotiaita ja heille rauha ei ole vain sodan vastakohta vaan laajempi pyrkimys rauhanomaiseen elämäntapaan. Rauhasta on mahdoton puhua ilman ilmastonmuutosta ja luontokatoa tai globaalin järjestelmän uudistamista”, kertoo Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä ohjelman päivittämisen taustalla olleista lähtökohdista.

Aiempi periaateohjelma hyväksyttiin yli kymmenen vuotta sitten vuonna 2013. Tarve uudistamiselle oli nähty jo pidemmän aikaa, mutta tosissaan ohjelmatyö käynnistyi vuoden 2022 syksyllä. Toiminnan tarkoitus eli missio, arvot ja visio nostettiin nyt periaateohjelman tasolle. Rauhanjärjestö Sadankomitean missioksi kiteytyi ”rauhan rakentaminen edistämällä politiikkaa, joka huomioi ihmisten, ilmaston ja ympäristön hyvinvoinnin”.

Rauhantyössä tullaan jatkossa keskittymään entistä tarkemmin kotimaassa tehtävään työhön. Sadankomitea on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija esimerkiksi Itä-Timorin rauhanprosessissa ja aseettomassa rauhanturvaamisessa, ydinaseriisunnan ja pienaseiden valvonnan edistäjänä EU:n ja YK:n tasolla. Sadankomitea itsessään perustuu filosofi Bertrand Russelin ajatuksille ja brittiläiselle Committee of 100-rauhanliikkeelle.

Julkisessa keskustelussa on toivottu suomalaisten rauhanjärjestöjen pystyvän ratkaisemaan Suomea globaalisti koskettavia sotia. Näissä maissa on onneksi omiakin rauhanjärjestöjä ja toivottavasti suomalaiset tukevat niitä. Sadankomitea on kuitenkin perustettu lisäämään rauhaa juuri Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tulemme keskittymään kotimaassa tehtävään työhön nykyisen militarismin ja autoritaarisen nationalismin nousun keskellä”, Pykälä avaa uudistamisen yhteydessä käytyjä keskusteluita.

Toiminnan toteutuksessa painopistettä siirretään asiantuntijatyön kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita aktivismin unohtamista. Esimerkiksi isoissa ympäristöjärjestöissä lausuntojen antaminen, mielenosoittaminen ja erilaiset inspiroivat kampanjat on pystytty hyvin yhdistämään.

Sadankomitea pyrkii osallistamaan ja kannustaa Suomessa asuvia ja toimivia mukaan rauhaa tukevaan toimintaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Useissa suomalaisissa järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja paikallisyhteisöissä tehdään todella hyvää työtä rauhanomaisen elämäntavan ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Nuorten toiminta rauhan, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi on uskomattoman hienoa. Haluamme olla mahdollistamassa ja tukemassa tätä työtä kehittämällä uudenlaisia rauhantyön toimintamalleja”, Pykälä kertoo.

Yksi esimerkki Sadankomitean konkreettisesta rauhanratkaisuja edistävästä työstä on rauhanlähettiläskoulutukset. Järjestö avasi suositut koulutuksensa yhteistyökumppaneille perustamalla Rauhanlähettiläsakatemian vuoden 2024 alussa. Sen tarkoituksena on tarjota nuorille ja nuorille aikuisille koulutusta rauhasta ja turvallisuudesta sekä edistää nuorten osallisuutta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Se tukee osaltaan Suomen valtion sitoutumista ja kansallisen toimintaohjelman toteuttamista YK:n päätöslauselmassa Nuoret, rauha ja turvallisuus.

Periaateohjelma on luettavissa verkkosivuillamme. Voit seurata työtämme tilaamalla uutiskirjeemme. Voit tukea Sadankomitean rauhantyötä liittymällä jäseneksi tai ryhtymällä Sadankomitean tai Rauhanlähettiläsakatemian kuukausilahjoittajaksi.