Lausunto siviilipalveluslaista

Sadankomitea antoi 22.8.2018 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta. Lausunnossaan Sadankomitea yhtyy Aseistakieltäytyjäliiton kattavaan ja perusteltuun lausuntoon ja kannattaa siinä esitettyjä huomioita ja muutoksia koskien lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta.

Aseistakieltäytyjäliiton lausunto on luettavissa järjestön verkkosivuilla.

Lausunnon pyytäjä: