Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä myös siviilipalvelusta lyhennettävä

Rauhanjärjestö Sadankomitea tyytyväinen puolustusvoimien
uudistuksen raamien määrittelyyn. Ehdotus näyttää oikeansuuntaiselta, erityisesti varuskuntien lakkauttamisen ja varusmiespalveluksen lyhentämisen osalta. Muutosvaraa olisi kuitenkin enemmänkin.

Varusmiespalveluksen lyhentäminen kahdella viikolla on oikeansuuntainen, mutta riittämätön ehdotus. Pidemmällä aikavälillä tulisi siirtyä vapaaehtoiseen palvelukseen miehiä koskevan asevelvollisuuden sijaan, Sadankomitean puheenjohtaja Outi Ojala toteaa.

Sadankomitea nostaa huolenaiheeksi uudistuksessa myös sen, että varusmiespalveluksen kestosta päätettäessä tulisi lyhentää myös siviilipalvelusta vähintään saman verran.

Kun varusmiespalvelusta lyhennetään kahdella viikolla, tulisi samalla lyhentää myös siviilipalvelusta vähintään kahdella viikolla, tai päädytään uudelleen siihen epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, jossa siviilipalvelusvelvolliset joutuvat olemaan poissa töistä tai opinnoista pidempään kuin pisimmän ajan palvelevat varusmiehet, jatkaa Sadankomitean varapuheenjohtaja Jan Koskimies.

Varuskuntaverkon karsimisesta Sadankomitea kiittää esitystä.

– Varuskuntien määrästä tulisi päättää koulutuksen ja maanpuolustuksen tarpeista lähtien. Nykyinen varuskuntien määrä on tarpeettoman suuri ja aluepolitiikan vuoksi rakennettu. On hyvä karsia sellaiset varuskunnat, jotka tarpeettomasti syövät rahaa, mutta eivät ole tarpeen, painottaa Sadankomitean Koskimies. Sadankomitea julkaisi oman mallinsa tulevaisuuden maanpuolustuksesta pari vuotta sitten, malli on edelleen ajankohtainen. Siihen voi tutustua täällä.