Rauhanjärjestöt YK-päivänä 24.10 ja aseistariisuntaviikolla: Nyt tarvitaan yhteistyötä ja rauhaa rakentavaa politiikkaa

Aseilla ja varustelun lisäämisellä ei ongelmia ratkaista, ei Suomessa eikä maailmalla. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan rauhan puolesta puhujia ja rauhan tekoja!

Rauhanjärjestöt ovat syvästi huolissaan monista vastakkainasetteluista, joita maailmassa ollaan rakentamassa. Vanha itä – länsi -jako tai toisaalta jihadistit vastaan muu maailma -asetelma eivät yksioikoisuudessaan auta ymmärtämään maailmaa. Vastakkainasetteluilla ei rakenneta vakautta, ainoastaan lisätään polttoöljyä konfliktiroihuun.

YK on sivuutettu tai toimintakyvytön tarjoamaan ratkaisuja. Jäsenvaltioiden tulee sitoutua YK:n toimintavalmiuksien vahvistamiseen jotta ihmisten hätään voidaan puuttua ja siviilejä suojella kriisitilanteissa. Suomen liittyminen sotilasliitto Naton jäseneksi on torjuttava asevarustelun ja sodanuhkan hillitsemiseksi.

Lyhytnäköisillä sotilaallisilla ratkaisuilla, autoritääristen johtajien tai liikkeiden tukemisella ja konfliktien osapuolten aseistamisella heikennetään demokratiakehitystä, rauhaa ja turvallisuutta. Niillä kavennetaan ihmisten toimintamahdollisuuksia ja luodaan pohjaa uusien, yhä väkivaltaisempien liikkeiden synnylle ja kannatukselle. Irakin, Libyan ja Afganistanin sotien seuraukset puhuvat vahvasti aseellisia ratkaisuja vastaan.  Tehdyistä virheistä on opittava, ei toistettava niitä.

Kehitys- ja ilmastorahoitus otettava varustelumenoista

Suuret sotilasmenot heikentävät valtioiden mahdollisuuksia vastata kansainvälisiin uhkiin, kuten ilmastonmuutokseen. Ne rapauttavat yhteiskuntien mahdollisuuksia vahvistaa sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Se, että Suomi on turvallinen maa ja vastakkainasettelu on meillä edelleen suhteellisen vähäistä, johtuu Suomessa tietoisesti ja pitkäjänteisesti rakennetusta tasa-arvoisesta ja solidaarisesta yhteiskuntamallista. Tämän vuoksi kansalaisten enemmistö vastustaa edelleen politiikan polarisointia. Nyt esitetyt budjettileikkaukset hyvinvointirakenteisiin ja sekä
samanaikaisesti suunniteltu sotilaallisten menojen kasvattaminen uhkaa vakavasti tähän asti verrattain tasaista tulonjakoa yhteiskunnassamme, joka on kuitenkin turvallisuutemme aito perusta.

Rauhanjärjestöjen mielestä Suomen ja EU:n tulee sitoutua konkreettisesti aseidenriisuntaan ja sotilasmenojen hillitsemiseen. Resursseja on suunnattava entistä päättäväisemmin demokratian tukemiseen ja kehittämiseen, ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja tasa-arvoisemman ja solidaarisemman maailman kehittämiseen. Tämä voi tapahtua muun muassa kehitysyhteistyöhön ja siihen liittyviin post-2015 tavoitteisiin panostamalla. Suomen omien kehitysyhteistyövarojen vähentäminen on aivan väärä signaali tässä ajassa. Myös toistuvat ehdotukset liittymisestä sotilaisliittoon, isäntämaasopimukset Naton kanssa ja kaikenlainen sotilaallinen pullistelu erilaisissa sotaharjoituksissa ovat tässä ajassa väärää politiikkaa. Nyt tarvitaan yhteistyötä ja rauhaa rakentavaa politiikkaa.

YK-viikolla rauhanjärjestöt järjestävät lukuisia tapahtumia ympäri maata. YK-päivänä useat järjestöt ovat mukana rauhan- ja ympäristöjärjestöjen yhteisessä mielenosoituksessa Helsingissä. Tapahtumakalenterin löydät osoitteesta www.rauhanliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/YK-viikko-2014

Yhteistyössä YK-viikolla: Aseistakieltäytyjäliitto (AKL), Kasvattajat Rauhan Puolesta, Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV), Naiset Rauhan Puolesta, Pand – Taiteilijat Rauhan Puolesta, Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV), Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Kristillinen Rauhanliike, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan (TEP).