EU:n Afrikka-politiikka ja rauha -hanke tarjoaa kokonaisvaltaista ymmärrystä Afrikka-politiikasta ja sen vaikutuksista rauhaan

EU:n Afrikka-politiikka ja rauha on Sadankomitean vuonna 2020 toteuttama hanke, joka tarjoaa kokonaisvaltaista ymmärrystä EU:n Afrikka-politiikasta, sen johdonmukaisuudesta ja vaikutuksista rauhaan. EU:n Afrikka -politiikkaa tarkastellaan usein yksittäisinä toimina. Tällöin niiden yhteisvaikutus jää huomioimatta. Sadankomitean hankkeen tekee erityiseksi se, että se pyrkii katsomaan Afrikka-politiikkaa kokonaisuutena. Hanke on nyt valmistunut, ja tietoa on tuotettu monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. 

Afrikan merkitys on viime vuosina korostunut EU:n ulkosuhteissa. EU on asettanut tavoitteekseen uuden kumppanuuden luomisen Afrikan maiden kanssa, ja EU:n ja Afrikan valtioiden välistä kehitys ja kauppapolitiikkaa käsittelevää Cotonou-sopimusta ollaan neuvottelemassa uusiksi. Samalla kun on haluttu tukea kestävää kehitystä, rauhaa ja yhteiskuntien vakautta Afrikan valtioissa, Afrikka-politiikassa on lisääntynyt kovan turvallisuuden merkitys. Esimerkiksi EU:n rauhanrahastosta on tuettu afrikkalaisten valtioiden puolustusvoimia ja muita turvallisuustoimijoita. Afrikalla on EU:n naapurina myös tärkeä rooli keskustelussa EU:n yhteisestä puolustuksesta, asekehityksestä ja -kaupasta. 

EU:n Afirkka-politiikka ja rauha -hanke on rahoitettu ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen myöntämällä valtionavulla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on toiminut Rauhanliitto, SaferGlobe ja Ydin-lehti. Rauhanliitto on tuottanut ostopalveluna hankkeeseen kuusi EU:n Afrikka-politiikkaa tarkastelevaa podcast-jaksoa ja niihin liittyvät blogitekstit. SaferGlobelta on tilattu kaksi selvitystä EU:n Afrikka-politiikan johdonmukaisuudesta rauhan ja vakauden edistämisen näkökulmasta. Ydin-lehden kanssa tehtävässä yhteistyössä hankkeen tuottamaa tietoa on popularisoitu aikakauslehden artikkeleiksi.

Hankkeessa on tuotettu monipuolinen julkaisusarja, joka tarjoaa tietoa laajalle kohderyhmälle. Selvityksillä tarjotaan syvällistä tietoa tutkijoille ja alan asiantuntijoille. Popularisoidut artikkelit saavuttavat laajemmin aiheesta kiinnostuneita. Podcastit ja blogitekstit ovat helppo tapa perehtyä aihealueeseen ja vetoavat erityisesti nuorempiin kohderyhmiin. Hankkeen materiaalit on tuotettu vuoden 2020 aikana, ja ne on koottu keskitetysti Sadankomitean verkkosivulle.