Haemme viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntijaa

Tarjoamme mahdollisuuden olla edistämässä rauhanpolitiikkaa yhteistyössä järjestöjen, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Asiantuntijan tehtävät

Etsimme henkilöä kehittämään toiminnastamme ja viestinnästämme yhä tavoittavampaa sekä rakentamaan järjestön varainhankintaa.  Tehtäviisi kuuluu viestinnän arkirutiinien lisäksi osallistuminen projektien viestintään ja markkinointiin. Olet pääsihteerin työpari vaikuttamistyössä ja autat meitä viimeistelemään asiantuntijaviestimme. Vastaat myös varainhankinnan kehittämisestä sekä sen ja vaikuttamistyön rekisterien (CRM) ylläpidosta. Osallistut myös muun järjestötoiminnan toteuttamiseen.

Mitä odotamme sinulta?

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää näyttöjä viestinnästä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamista sekä:

  • erinomaista kirjallista viestintäosaamista
  • ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten tuntemusta
  • vähintään kolmen vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä ja soveltuvaa koulutusta

Lisäksi toivomme, että valittavalla henkilöllä on:

  • monipuolista viestintäkanavien tuntemusta lehdistötiedotteista sosiaaliseen mediaan
  • hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa
  • vähintään yksinkertaisten taittojen tekemiseen vaadittavaa osaamista. Sadankomitealla on käytössään Canva ja Microsoft O365-tuoteperheen ohjelmistot.
  • varainhankintakokemusta tai kiinnostusta varainhankintaan ja oman varainhankintaosaamisen kehittämiseen sekä kokemusta CRM-järjestelmien ylläpitämisestä.

Esiintymistaidot ja ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi.  

Mitä tarjoamme?

Työsuhde on vakituinen ja sisältää kuuden kuukauden koeajan. Työtä tehdään lähityönä toimistollamme Helsingissä ja joustavasti myös etänä. Järjestötyössä on välillä ilta- ja viikonlopputöitä.

Palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmämme mukaan ja on noin 2.700–3.350 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön osaamisesta, kokemuksesta ja koulutuksesta. Meillä on lisäksi 300 euron vuosittainen etupaketti, jota voi käyttää liikunta-, kulttuuri-, lounas- ja työsuhdematkaetuun.

Hae tehtävää

Hakuaika päättyy sunnuntaina 26.3.2023. Tehtävää haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen sadankomitea@sadankomitea.fi (viestin otsikoksi Hakemus viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntijan tehtävään). Asiantuntijan toivotaan aloittavan mahdollisimman pian, mutta viimeistään toukokuun alussa.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia henkilöitä, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Tarvittaessa teemme mahdollisia kohtuullisia mukautuksia tehtävänkuvaan. Sadankomitean toimistotilat ovat esteelliset ja työ niiden muokkaamiseksi on kesken, viestinnän ja vaikuttamisen työtä on mahdollista tehdä käymättä toimistolla, mikäli rajoitteiden vuoksi toimistolle ei pääse.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa pääsihteeri Jarmo Pykälä puhelimitse 040 583 1142 arkisin klo 9–15 välillä tai sähköpostitse jarmo.pykala@sadankomitea.fi.

Rauhanjärjestö Sadankomitea on 60-vuotias puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä pasifistinen ja antimilitaristinen rauhanpolitiikan arvostettu asiantuntijajärjestö.