Järjestöt vaativat kiireellisiä toimia tappajarobottien kieltämiseksi

On välttämätöntä vetää raja nyt, ennen kuin automatisoitu päätöksenteko johtaa tappamisen automatisointiin, kirjoittavat suomalaiset kansalaisjärjestöt YK:n pääsihteerille jättämässään lausunnossa.  

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen ensimmäinen komitea hyväksyi 1.11.2023 ensimmäisen YK:n autonomisia asejärjestelmiä koskevan päätöslauselman 164 valtion kannatuksella. Päätöslauselmaan perustuen YK:n pääsihteeri on kevään 2024 aikana kerännyt valtioilta, tutkijoilta ja kansalaisjärjestöiltä näkemyksiä autonomisista asejärjestelmistä ja niiden säätelystä. Näkemykset sisällytetään pääsihteerin raporttiin, joka siivittää tulevia kansainvälisiä keskusteluja YK:n yleiskokouksessa.

Stop Killer Robots -verkoston jäsenet Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, Teknologia elämää palvelemaan, Naiset rauhan puolesta ja Aseistakieltäytyjäliitto lähettivät oman lausuntonsa pääsihteerille. Järjestöt vaativat autonomisia asejärjestelmiä eli tappajarobotteja koskevien sopimusneuvottelujen aloittamista viivyttelemättä, jotta voimme varmistaa riittävän ihmisen hallinnan voimankäytössä ja torjua tappamisen automatisoinnin.

“Kone ei ymmärrä tappavansa. Olisi moraalitonta ja vastuutonta antaa koneelle valta päättää ihmisen elämästä ja kuolemasta.”, kommentoi Suomen Stop Killer Robots -verkoston koordinaattori Kaisu Kinnunen

Valtioiden pyrkimys pysyä sotilasteknologian kehityksen kärjessä johtaa todennäköisesti kiihtyvään kilpavarusteluun, mikä lisää konfliktien todennäköisyyttä ja vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden. Pahimmassa tapauksessa autonominen asejärjestelmä varustetaan ydinkärjillä, jolloin päätös joukkotuhoaseen käytöstä jätettäisi koneelle, lausunnossa todetaan.

Automatisoidun päätöksenteon virheet, tekoälyn tuottaman mahdollisesti haitallisen tiedon ja hakkeroinnin seuraukset voivat olla arvaamattomia ja tuhoisia. 

Tappajarobottien herättämien huolenaiheiden ratkaisemiseksi on välttämätöntä luoda oikeudellisesti sitova sopimus, joka kieltää ja säätelee autonomisten asejärjestelmien kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöä.

“Meillä ei ole varaa aikailla. Nykykonflikteissa käytetään yhä itsenäisemmin toimivia aseita, tekoäly kehittyy koko ajan ja valtiot investoivat jo autonomisten aseiden kehittämiseen. Tarvitsemme sopimuksen luomaan rajat sille, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.”, Kinnunen sanoo.

Suomelta toivotaan valmiutta edistää sopimusneuvotteluja

Suomi toimitti pääsihteerille myös lausunnon, jossa linjataan tekoälyn sotilaallisen käytön ja autonomisten aseiden sääntelystä kansainvälisen oikeuden noudattamisen, turvallisuuden lisäämisen ja konfliktiriskien vähentämisen varmistamiseksi. Samalla nostetaan esille tarve mahdollistaa kansallisen puolustuksen kyvykkyyksien kehitys. 

Kinnunen kiittelee Suomen osallistumista keskusteluun ja huomauttaa, että lausunnossa nostetaan monia hyviä asioita esille, joskin se on kunnianhimossaan puutteellinen: 

“Suomi haluaa keskeiset aseiden tuottajamaat mukaan ennen kuin ollaan valmiita puhumaan sopimuksesta. Meidän näkemyksemme on, että sopimusta tarvitaan, vaikka kaikki valtiot eivät päättäisi liittyä siihen. Kourallinen vahvasti militarisoituneita, autonomisiin aseisiin jo investoivia valtioita ei saa sanella tulevaisuuttamme tai viedä muilta mahdollisuuksia neuvotella sopimuksesta.”

Viimeisen kymmenen vuoden aikana YK:n tavanomaisia aseita koskevan sopimuksen (CCW) puitteissa käydyissä keskusteluissa ei ole edetty lähemmäs sopimusneuvotteluja, vaikka enemmistö kannattaa tappajarobottien kieltoa. Sen vuoksi järjestöt toivottavat tervetulleeksi keskustelujen jatkamisen YK:n yleiskokouksessa.

“CCW-sopimuksen piirissä käytävät asiantuntijakeskustelut toimivat konsensusperiaatteella, jolloin mikä vain valtio voi pitää keskusteluja panttivankinaan. Nämä keskustelut eivät myöskään ole avoimia kaikille valtioille. Yleiskokouksen piirissä kaikki pääsevät tasavertaisesti osallistumaan ratkaisun kehittämiseen eli nyt kansainvälisellä yhteisöllä on aito mahdollisuus edetä sopimusneuvotteluissa. Toivomme myös Suomelta valmiutta edistää näitä neuvotteluita.”, Kinnunen painottaa.


Stop Killer Robots toimii yli 250 kansalaisjärjestön voimin yli 70 maassa sellaisen kansainvälisen sopimuksen puolesta, joka varmistaa ihmisen hallinnan voimankäytössä ja ehkäisee tappamisen automatisoinnin.