Rauhanliitto ja Sadankomitea: Hallituksen rypäleasepäätös avattava eduskunnassa

Kansainvälinen rypäleasekampanja on hyvin pettynyt hallituksen linjaukseen jättäytyä rypäleasekieltosopimuksen ulkopuolelle. Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistyksen toiminnanjohtaja Laura Lodenius vaatii, että hallituksen päätös rypäleaseista avataan eduskunnassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Rypäleaseet halutaan kieltää niiden aiheuttaman humanitaarisen ongelman vuoksi. YK:n pääsihteeri on kiittänyt Oslon sopimusta. Lisäksi ETY-järjestön parlamentaarinen kokous sekä Euroopan parlamentti ovat kehoittaneet maailman maita puuttumaan rypäleaseongelmaan.

Laura Lodeniuksen mielestä Suomen päätöksellä on kauaskantoisia seurauksia: "Rypäleaseet eivät ole hyväksyttävä sivistysvaltion käyttämä ase. Tällä päätöksellä Suomi ryhmittyy rypäleaseiden käytön puolustajien ryhmään", toteaa Lodenius. Tulevaisuus askarruttaa Lodeniusta, sillä hänen mukaansa UTVA:n päätös jättää auki sen, että aikooko Suomi tulevaisuudessa ruveta tuottamaan ja viemään rypäleaseita.

"Suomen maine ihmisoikeuksien puolustajana ja kansainvälistä turvallisuutta ja humanitaarista oikeutta painottavana maana menettää uskottavuutensa, jos emme itse ole valmiita luopumaan edes niistä aseista, jotka eivät täytä humanitaarista perusnormistoa", Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa pohtii.

"Nyt eduskunnan on otettava ohjat käsiinsä ja avattava UTVA:n päätös hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä ja linjattava, että Suomi liittyy Oslon sopimukseen", Lodenius patistaa. Lodeniuksen mielestä liittymiselle on määriteltävä uusi aikataulu. Lodenius sanoo, että vähintä mitä Suomi voi tehdä on se, ettei Suomi tulevaisuudessa myy rypäleaseita. "On myös säädettävä laki, joka kieltää rypäleaseiden käytön kansainvälisissä operaatioissa", Lodenius vaatii.

Kansainvälinen rypäleaseiden vastainen kampanja on lähettänyt Suomeen vetoomuskirjeitä, jotta Suomi liittyisi Oslon sopimukseen. Myös suomalaiset ovat allekirjoittaneet addressia, jossa vaaditaan hallitusta liittymään sopimukseen. Nimilista luovutettiin ulkoministeri Alexander Stubbille toissapäivänä 29.10.

Yli sadan valtion odotetaan liittyvän Oslon sopimukseen. Moni eurooppalainen valtio on jo ennen Oslon sopimusta omilla toimillaan kieltänyt tai rajoittanut rypäleaseiden käyttöä, kauppaa ja tuotantoa. Kansallisista rajoituksista ja kielloista on sovittu Norjassa, Itävallassa, Belgiassa ja Unkarissa. Myös Bulgaria, Kroatia ja Serbia ovat ilmoittaneet valmistelevansa kansallisia toimia. Lakialoitteita on tehty Australiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Luxemburgissa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa.

Lisätietoja :

Toiminnanjohtaja Laura Lodenius , 040-7177762, Suomen Rauhanliitto – YK yhdistys

Pääsihteeri Eekku Aromaa, 040 583 1142, Suomen Sadankomitea


Järjestöt ovat Cluster Munition Coalition -verkoston jäseniä www.stopclustermunitions.org