Puolustusministeri elää menneessä

Rauhanjärjestö Sadankomitea haluaa muistuttaa puolustusministeri Jussi Niinistöä miinasopimuksen tärkeydestä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on ehdottanut julkisuudessa, että Suomen tulisi palauttaa Ottawan sopimuksella kielletyt miinat osaksi puolustuspolitiikkaansa. Tämä ajatus on kestämätön niin humanitaariselta kannalta kuin jo siksi, että miinojen tuoma puolustuskyky on jo korvattu puolustusvoimille.

Vuonna 1997 hyväksytty Ottawan sopimus on käytännössä lopettanut miinojen käytön ja kaupan. Tämän voidaan arvioida pelastaneen erittäin paljon ihmishenkiä, joista suurin osa olisi ollut siivilejä, eikä sotilaita.

"Miinojen suurimmat ongelmat liittyvät juuri kohdistamattomuuteen. Kun miina asetetaan maahan on mahdotonta varmistaa, että siihen kävelee sotilas, eikä esimerkiksi metsässä leikkivä lapsi, " kertoo Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

Ottawan sopimuksen tultua voimaan on tuhottu 62 miljoonaa miinaa. Nämä miinat eivät sopimuksen ansiosta koskaan päädy käyttöön, eikä niihin kuole siviilejä. Miinakieltosopimuksessa on mukana 156 maata, eli valtaosa maailman maista. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka jokin maa haluaisi miinoja ostaa, se on lähestulkoon mahdotonta.

"Erityisesti pienten maiden, kuten Suomen kannalta on tärkeää, että kansainvälisistä sopimuksista pidetään kiinni. Juuri pienet maat häviävät, jos sopimusten noudattamisesta aletaan lipsua," Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen painottaa.

"Emme voi hyväksyä myöskään Ottawan sopimuksen hengen vastaisia vaihtoehtoisia asejärjestelmiä tai sellaisten kehittämistä," Mielonen summaa.

Kansainvälinen miinakampanja on onnistuneena kampanjana palkittu rauhan Nobelilla 1997.