Rypäleaseet historiaan

Rypäleaseet kieltävä Oslon sopimus astui voimaan 1.8.2010. Sopimus kieltää rypäleaseiden käytön, tuotannon ja viennin joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Sopimus asettaa selkeät aikataulut asevarastojen tuhoamiselle ja maastoon levitettyjen rypäleaseiden raivaamiselle. Sopimus myös asettaa velvoitteen auttaa rypäleaseiden uhreja ja alueita, jotka kärsivät rypäleaseista. EU-maista vain Suomi, Viro, Kreikka, Puola ja Romania ovat jättäytyneet sopimuksen ulkopuolelle. Sadankomitea toivoo, että Suomi liittyisi sopimukseen mahdollisimman pian.

Sadankomitea on mukana kansainvälisessä rypäleaseiden vastaisessa kampanjassa. Cluster Munition Coalition (CMC) on kansainvälinen yli 250 järjestön yhteenliittymä, jolla on toimintaa noin 100 maassa.

Mitä ovat rypälepommit?

Rypälepommit ovat aseita, joissa on useita – jopa satoja – pienempiä tytärammuksia. Ne voidaan pudottaa ilmasta tai laukaista maasta käsin. Rypälepommien käytöllä on tutkitusti vakavia seurauksia siviileille sekä käytön aikana että pitkään sen jälkeen. Ongelma johtuu siitä, että pommit ovat epätarkkoja ja epäluotettavia. Lue lisää…

Globaali ratkaisu: rypäleasekielto

Vuoden 2008 rypäleaseet kieltävän sopimuksen tarkoitus on lakkauttaa rypäleaseiden aiheuttama kärsimys. Se kieltää rypäleammusten käytön, tuotannon ja viennin. Varastoidut rypäleammukset on tuhottava kahdeksan vuoden kuluessa ja saastuneet alueet on raivattava kymmenen vuoden kuluessa sopimuksen astumisesta voimaan. Sopimuksessa säädetään myös rypäleaseiden uhrien suojelusta ja rypäleammuksista kärsivien alueiden tukemisesta. Sopimus siis pyrkii ennaltaehkäisemään tulevan haitan rypälepommeista ja korjaamaan aiemman käytön vaikutukset. Lue lisää…

Suomi ja rypäleaseet

Suomi ei ole allekirjoittanut rypäleaseita kieltävää sopimusta, vaikka kiinnostusta siihen on. Suomi osallistuu tarkkailijana rypäleasesopimuksen osapuolten kokouksiin ja oli mukana tuomitsemassa Syyrian rypäleammusten käyttöä vuonna 2013. Sopimuksen humanitäärisiä tavoitteita ja sen universaalista hyväksymistä kannatetaan. Näin ollen liittyminen periaatteena on hyväksytty, vaikkei sopimusta ole vielä allekirjoitettu. Lue lisää…

Lue myös

Pax-lehdessä julkaistuja artikkeleita rypäleaseista