Stop Killer Robots kehottaa valtioita keskustelemaan tappajaroboteista YK:n yleiskokouksessa

Maailman valtiot kokoontuvat keskustelemaan Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 77. istuntokaudella muun muassa rauhaan ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Stop Killer Robots kehottaa valtioita tuomaan lausunnoissaan esiin kysymyksen autonomisista asejärjestelmistä.

Kansainvälinen oikeudellinen kehys tarvitaan kiireesti, jotta voidaan suojautua autonomisten asejärjestelmien aiheuttamilta vakavilta eettisiltä, ​​oikeudellisilta, humanitaarisilla ja turvallisuusriskeiltä. Yli yhdeksän vuoden YK-keskustelujen aikana ollaan liikuttu kohti yhteistä ymmärrystä tarvittavasta viitekehyksestä. Uutta kansainvälistä sopimusta tukee yli 70 valtiota, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, lukuisat tieteilijät, uskonnolliset johtajat, sotilasveteraanit, kansalaisyhteiskunnan jäsenet ja suurin osa ihmisistä. YK:n pääsihteeri kehottaa ‘Our Common Agenda’ -raportissaan valtioita ”asettamaan kansainvälisesti sovitut rajat” autonomisille asejärjestelmille.

Kansainvälisen turvallisuuden jatkuva epävakaus ja autonomisten asejärjestelmien lisääntyminen nykykonflikteissa osoittaa, että poliittista johtajuutta tarvitaan, jotta voidaan välttää tuhoisat seuraukset, mitä autonomisten asejärjestelmien leviämisen sallimisella olisi. YK:n tavanomaisia ​​aseita koskevan yleissopimuksen puitteissa käydyt keskustelut ovat johtaneet laajaan yhteisymmärrykseen uuden kansainvälisen lain tarpeesta, ja maailma vaatii toimenpiteitä neuvottelujen aloittamiseksi.

Kampanja kehottaa poliittisia johtajia ottamaan esiin kysymyksen autonomisista asejärjestelmistä YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon aikana annetuissa lausunnoissa tunnustamalla, että asejärjestelmien autonomia asettaa vakavia haasteita etiikalle, lainsäädännölle, turvallisuudelle ja siviilien suojelulle. Suomesta korkean tason viikolle osallistuvat ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Lisäksi valtioiden tulisi käsitellä asiaa aseidenriisuntaa ja kansainvälistä turvallisuutta koskevan YK:n yleiskokouksen ensimmäisen komitean aikana, ja:

  • tunnustaa kansainvälisen lain tarve autonomisten asejärjestelmien aiheuttamiin eettisiin, oikeudellisiin, humanitaarisiin ja turvallisuuteen liittyviin huolenaiheisiin vastaamiseksi;
  • tukea neuvotteluja oikeudellisesta välineestä, joka sisältää kieltoja ihmisiin hyökkäyksensä kohdistaville järjestelmille ja järjestelmille, joita ihminen ei voi merkittävissä määrin valvoa; 
  • tukea positiivisten velvoitteiden ja määräysten laatimista kaikille muille järjestelmille, jotta varmistetaan riittävä ihmisen valvonta;
  • tunnustaa, että koneet eivät saa tappaa ihmisiä, ja torjua tappamisen automatisointi.

Stop Killer Robots edustaa yli 190 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota yli 65 maassa, jotka työskentelevät autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kampanjakoordinaattoriimme Kaisu Kinnuseen: kaisu.kinnunen[a]sadankomitea.fi