Stop Killer Robots Finland toimintavuosi 2023

Erilaisten kielimallien roolin lisääntyminen arjessamme on nostanut tekoälyn uhkien ja mahdollisuuksien arvioinnin näkyväksi julkisessa keskustelussa. Tappajarobotteja koskevassa keskustelussa on myös kyse tekoälyn ja automatisoidun päätöksenteon vaikutuksista meihin ihmisiin – ja vieläpä erityisen äärimmäisistä sellaisista. Itsenäisesti päätöksiä tekevien tappajarobottien myötä siirtäisimme päätökset elämästä ja kuolemasta koneelle. 

Vuonna 2022 pääsimme todistamaan Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 70 valtion yhteistä lausuntoa autonomisista asejärjestelmistä. Vuosi 2023 vei meitä vielä askeleen lähemmäs sopimusneuvotteluja. Kokosimmekin pienen katsauksen Stop Killer Robots Finland -verkostomme vuoden huippuhetkiin!

Esitteillä tietoa tiiviiseen pakettiin

Stop Killer Robots Finland on vuonna 2023 ollut aktiivinen tiedon jakamisessa ja kampanjamateriaalin tuottamisessa. Julkaisimme vuoden alussa eduskuntavaalien innoittamina oppaan poliittisille päättäjille, missä kuvataan tappajarobotteihin liittyviä ongelmia sekä ratkaisuehdotuksia näihin huolenaiheisiin vastaamiseksi.

Tapahtumissamme on päässyt ihastelemaan myös uutta materiaalia webkameran suojuksista banderolliin. 

Parlamentaarinen lupaus kerää allekirjoituksia

Kansanedustajat ovat olleet aloitteellisia tappamisen automatisoinnin ehkäisemiseksi. Tänä vuonna julkaistu kansainvälisen kampanjan koordinoima parlamentaarinen lupaus kansainvälisen sopimuksen puolesta on kerännyt allekirjoituksia myös Suomesta – kolmen eri puolueen kansanedustajilta!

Allekirjoituksella voi ilmaista huolensa asejärjestelmien autonomian kehittämisen ja käytön aiheuttamista eettisistä, oikeudellisista ja humanitaarisista riskeistä, sekä luvata tukevansa sopimusneuvotteluja tappamisen automatisoinnin ehkäisemiseksi ja voimankäytön riittävän inhimillisen hallinnan takaamiseksi.

Onko sinun edustajasi allekirjoittanut lupauksen?

Parlamentaarisen lupauksen vuonna 2023 allekirjoittivat Veronika Honkasalo, Johannes Koskinen, Eveliina Heinäluoma, Liban Sheikh, Jussi Saramo ja Oras Tynkkynen (ei kuvassa).

Kampanjatapaaminen Costa Ricassa siivitti alueellista vaatimusta tappajarobottien kieltämiseksi

Stop Killer Robots kokoontui Costa Ricaan keskustelemaan tappajaroboteista, oppimaan digitaalisesta dehumanisaatiosta ja vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä. Kuulimme asiantuntijapaneeleja automatisoidun päätöksenteon ongelmakohdista ja kansainvälisestä sopimisesta sekä pääsimme jakamaan ajatuksia toimintavuodelle – ja mikä parasta viettämään aikaa yhdessä!

Toimintapäivät kruunasi Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden historiallinen vaatimus tappajarobotteja koskevien sopimusneuvottelujen aloittamisesta.

Tappajaroboteista keskusteltiin vaaleissa

Järjestimme eduskuntavaalien alla kaksi vaalipaneelia Tampereella ja Helsingissä, joissa ehdokkaat pääsivät keskustelemaan tekoälyn kehityksen vaikutuksista turvallisuuteen. Ehdokkaat keskustelivat algoritmien syrjivästä luonteesta, sopimisen mahdollisuuksista ja sodankäynnin vaikutuksista aseteknologian kehitykseen. Kansainvälinen sopimus autonomisten aseiden kieltämiseksi sai vihreää valoa panelisteiltamme.

Nousivatpa autonomiset aseet esille myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä presidentinvaalipaneelissa joulukuussa.

Tampereen vaalipaneelissa edustivat Riikka Pöntinen, Merve Caglayan, Miina-Maija Simonen, Mahmoud Machaal, Sebastian Lohja, Liban Sheikh ja Petra Packalén. Alustuksen piti Yeti Kakko. Helsingissä paikalla olivat Pekka Toveri, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Laura Johansson ja Katri Savolainen. Alustuksen piti Kaisu Kinnunen.

YK:n pääsihteeri vaatii tappajarobottien kieltoa

YK:n pääsihteeri António Guterres teki kunnianhimoisen ulostulon vaatiessaan valtioita neuvottelemaan sopimus tappajarobottien kieltämiseksi vuoteen 2026 mennessä. 

Myöhemmin samana vuonna pääsihteerin kehotukseen yhtyi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean puheenjohtaja, joka vaatii yhteisvetoomuksella Guterreksen kanssa valtioita sopimaan kiireellisesti autonomisia asejärjestelmiä koskevista kansainvälisistä säännöistä ihmiskunnan suojelemiseksi.

Tappajarobotteja tutkiva Catherine Connolly vieraili Suomessa

Saimme syyskuussa vieraaksemme Suomeen päätöksenteon automatisointia seuraavan Automated Decision Research -tutkimusryhmän tutkimuspäällikön tohtori Catherine Connollyn.

Vierailun yhteydessä tapasimme edustajia ulkoministeriön asevalvonnan yksiköstä ja neljästä puolueesta. Tämä poiki lisää allekirjoituksia parlamentaariseen lupaukseen sekä kirjallisen kysymyksen ulkoministerille. Ainakin 20 paikallislehteä sekä Helsingin Sanomat noteerasi vierailun.

Yleisötapahtumamme How Will AI Reshape Humanity on katsottavissa Youtubessa. Tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan tohtori Connollyn kanssa keskustelevat tutkija Rune Saugmann, F-Securen kybertiedustelupäällikkö Laura Kankaala ja puolustusministeriön tutkimusjohtaja Pekka Appelqvist.

Toimintapäivien aikana vierailimme eduskunnassa ja ulkoministeriössä.

Kirjallinen kysymys nostaa tappajarobotit ulkoministerin pöydälle

Verkostomme järjestämien tapaamisten seurauksena kansanedustajat Atte Harjanne ja Antti Kaikkonen jättivät kirjallisen kysymyksen autonomisten aseiden sääntelystä. Siinä nostetaan esille asejärjestelmien lisääntyvään autonomiaan liittyviä eettisiä, humanitaarisia ja turvallisuusriskejä sekä kansainvälisen sopimisen tarve:

“Uusi kansainvälinen sopimus autonomisten asejärjestelmien sääntelystä ehkäisisi tappamisen autonomisoinnin ja varmistaisi tappavan voiman käytön inhimillisen hallinnan. Sopimus lisäisi kansainvälistä turvallisuutta.”

Ulkoministeri Elina Valtosen vastaus kirjalliseen kysymykseen heijastelee Suomen pitkäaikaista linjaa tappajarobottien säätelemiseksi:

“Pitkällä aikavälillä tavoitteena tulee olla oikeudellisesti sitovan sopimuksen syntyminen autonomisista asejärjestelmistä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan vaikuta realistiselta saada aikaan kieltosopimusta, johon liittyisi laaja joukko valtioita. Kun keskeiset aseiden tuottajamaat eivät tue sopimusta, heikentäisi tämä sääntelyn vaikuttavuutta.”

Vaikka vastaus ei osoita selkeää valmiutta edistää sopimusneuvotteluja, on kysymys nyt nostettu ulkoministerin työpöydälle.

#VoteAgainstTheMachine tempauksella näkyvyyttä päätöslauselmalle

Vuoden toimintamme kulminoitui autonomisia aseita koskevan päätöslauselman puolesta kampanjointiin. Järjestimmekin tempauksen #VoteAgainstTheMachine kampanjan hengessä aktiivien rantautuessa Jyväskylän Seminaarinmäelle herättämään ihmetystä kuvaussessiolla.

Suomi äänestää historiallisen päätöslauselman puolesta

Kaikkien aikojen ensimmäinen autonomisia asejärjestelmiä koskeva päätöslauselma hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen ensimmäisessä komiteassa huikealla 164 valtion tuella. Päätöslauselma on selkeä askel kohti tappajarobotit kieltävän sopimuksen syntymistä, koska se aloittaa valtioiden ja erilaisten sidosryhmien kuulemisen autonomisiin aseisiin liittyvistä riskeistä. Ensi vuonna 2024 tulemme näkemään myös autonomiset asejärjestelmät omana kohtanaan YK:n yleiskokouksen asialistalla. Suomi äänesti päätöslauselman puolesta. 

Kampanjan uutiskirje on julkaistu

Suomen verkostomme julkaisi uutiskirjeen vuoden lopussa. Sen tarkoituksena on viestiä tekoälyn kehityksestä ja autonomisten aseiden säätelystä kiinnostuneille ajankohtaista asiaa kansainvälisistä merkkihetkistä ja Suomen toiminnasta. 

Kaisu Kinnunen

Kirjoittaja koordinoi Suomen Stop Killer Robots -verkoston toimintaa.