Punaisen Ristin kansainvälinen komitea tukee robottiaseiden kieltoa

ICRC on huolissaan autonomisten asejärjestelmien humanitaarisista seurauksista. Järjestön presidentti Peter Maurer painottaa, että algoritmin ei pitäisi päättää elämän ja kuoleman kysymyksistä.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) vaatii uusia oikeudellisesti sitovia sääntöjä asejärjestelmien autonomian sääntelemiseksi.

ICRC:n presidentti Peter Maurer totesi 12.5.2021 puheessaan valtioille, että uutta kansainvälistä oikeutta tarvitaan asejärjestelmien autonomian aiheuttamien eettisten, humanitaaristen ja oikeudellisten haasteiden ratkaisemiseksi. 

ICRC on laajasti tunnustettu järjestö, joka seuraa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumista. Kansainvälisellä humanitaarisella oikeudella säädellään sodankäyntiä ja sotilaallista toimintaa tarkoituksena vähentää ihmisille aiheutuvaa kärsimystä sodassa. Autonomiset asejärjestelmät vaarantaisivat sodan uhrien suojelua aseellisessa konfliktissa.

Järjestö on aiemmin esittänyt huolensa yhä itsenäisemmin toimivien asejärjestelmien moraalisista ja oikeudellisista seurauksista, mutta heidän uusin kantansa on merkittävä askel kohti kansainvälistä autonomiset asejärjestelmät kieltävää sopimusta. ICRC:lla on ollut ratkaiseva rooli kaikkien viime vuosikymmenten aikana solmittujen asekieltosopimusten hyväksymisessä.

Keskeistä ICRC:n uusissa suosituksissa valtioille:

  • Arvaamattomasti toimivat järjestelmät on kiellettävä. Kielto koskisi autonomisia asejärjestelmiä, joiden käytön vaikutuksia ei voida riittävästi ymmärtää, ennustaa ja selittää.
  • Voimankäytön kohdistaminen ihmisiin on estettävä. Kielto koskisi autonomisia asejärjestelmiä, jotka kohdistavat hyökkäyksen ihmisiin. 
  • Riittävän ihmiskontrollin säilyttäminen muissa asejärjestelmissä on varmistettava. Siviilien ja siviilikohteiden suojelemiseksi, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamiseksi ja ihmiskunnan turvaamiseksi tarvitaan sääntelyä myös järjestelmille, joiden kehittämistä ja käyttöä kielto ei koske. 

Päätös on rohkaiseva

Autonomiset asejärjestelmät – tai robottiaseet – ovat aseita, jotka pystyisivät päättämään itsenäisesti kohteen valinnasta ja hyökkäyksestä. Näistä asejärjestelmistä keskustellaan YK:ssa tavanomaisia aseita koskevan sopimuksen CCW:n yhteydessä. Keskustelut etenevät hitaasti eikä niiden kautta ole saatu vielä valtioita sitovia konkreettisia tuloksia aikaan. 

Robottiaseiden kieltoa ajava Campaign to Stop Killer Robots toivoo, että keskustelut saavat nyt uutta tuulta alleen. Myös Suomessa toimiva kampanja iloitsee ICRC:n päätöksestä ja kannustaa Suomea esittämään näkemyksensä oikeudellisesti sitovasta sääntelystä.

Tänä vuonna järjestetään kuudes CCW-konferenssi. Kampanjaverkosto vetoaakin valtioihin, jotta ne tunnustaisivat sopimuksen tarpeen. Meidän on varmistettava, että riittävä ihmiskontrolli säilyy voimankäytössä ja ehkäistävä ihmisiä hyökkäyskohteikseen valitsevien asejärjestelmien käyttöönotto. Valtioiden nyt tekemä työ luo perustan uudelle sopimukselle tulevaisuudessa. ICRC:n kanta tarjoaa tähän hyvän rakenteen.