Parlamentaarinen lupaus

Ole aloitteellinen tappamisen automatisoinnin ehkäisemiseksi

Kansanedustajilla on keskeinen rooli sellaisen kansainvälisen sopimuksen tukemisessa, joka ehkäisee tappamisen automatisoinnin ja takaa voimankäytön inhimillisen hallinnan.

Stop Killer Robots kehottaa eduskuntien ja parlamenttien jäseniä ympäri maailmaa allekirjoittamaan tämän lupauksen ja rohkaisemaan hallituksia aloittamaan neuvottelut autonomisia asejärjestelmiä säätelevästä kansainvälisestä sopimuksesta. Tukesi auttaa suojautumaan asejärjestelmien autonomian aiheuttamilta eettisiltä, ​​oikeudellisilta ja humanitaarisilla riskeiltä ja edistämään rauhallisempaa maailmaa nyt ja tulevaisuudessa.


“Me allekirjoittaneet parlamentin jäsenet olemme syvästi huolissamme asejärjestelmien autonomian kehittämisen ja käytön aiheuttamista eettisistä, oikeudellisista ja humanitaarisista riskeistä. Koneiden ei pitäisi tappaa ihmisiä. Lupaamme tukea hallituksiamme neuvottelemaan uudesta autonomisia asejärjestelmiä säätelevästä kansainvälisestä sopimuksesta, joka ehkäisee tappamisen automatisoinnin ja takaa voimankäytön riittävän inhimillisen hallinnan.”

Allekirjoita lupaus

Lupaus on avoin kaikille nykyisen kansallisen, osavaltion/alueellisen tai kansainvälisen eduskunnan, parlamentin tai kongressin jäsenelle missä tahansa päin maailmaa. Voit allekirjoittaa lupauksesi lähettämällä sähköpostia pledge@stopkillerrobots.org viralliselta tililtäsi ja ilmoittaa, että haluat tulla lisätyksi allekirjoittaneisiin, tai lähettää allekirjoitetun kopion lupauksesta. Voit ilmoittaa tahdostasi allekirjoittaa lupauksen myös kampanjan Suomen koordinaattorille: kaisu.kinnunen[a]sadankomitea.fi


Stop Killer Robots edustaa yli 190 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota yli 65 maassa, jotka työskentelevät autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kampanjakoordinaattoriimme Kaisu Kinnuseen: kaisu.kinnunen[a]sadankomitea.fi