Historiallinen vaatimus robottiaseiden kieltämiseksi

Tiedote 24.2.2023

Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden historiallinen vaatimus neuvotella kiireellisesti autonomisia asejärjestelmiä koskeva kansainvälinen sopimus on merkittävä poliittisen ja moraalisen johtajuuden osoitus

24. helmikuuta 2023 33 Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiota julkisti historiallisen alueellisen esityksen neuvotella kiireellisesti kansainvälisestä oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä. Julistus syntyi autonomisten aseiden sosiaalisia ja humanitaarisia vaikutuksista koskevan kaksipäiväisen alueellisen kokouksen tuloksena.

Konferenssia isännöi Costa Rican hallitus San Joséssa, ja siihen osallistui valtioiden asiantuntijoita Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, YK:n virastoja, tutkijoita sekä kansalaisyhteiskunta.

Tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälistä lakia, joka sääntelee autonomisten aseiden käyttöä tai kehittämistä. Tämä oikeudellinen aukko on korjattava kiireellisesti, koska autonomisia kyvykkyyksiä hyödyntävien järjestelmien käyttöönotosta on jo raportoitu Ukrainassa ja Libyassa.

Diplomaattiset neuvottelut tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (CCW) puitteissa eivät ole onnistuneet saavuttamaan huomattavaa edistystä asejärjestelmien autonomiaa koskevien oikeudellisten sääntöjen kehittämisessä siitä huolimatta, että keskusteluja on käyty lähes vuosikymmenen ajan. Vähemmistö erittäin militarisoituneita valtioita, mukaan lukien Yhdysvallat ja Venäjä, jotka investoivat jo autonomisten teknologioiden kehittämiseen, ovat käyttäneet konsensusperiaatetta estääkseen etenemisen kohti uutta lakia, vaikka yli 80 valtiota tukee sopimusneuvottelujen aloittamista.

YK:n pääsihteeri António Guterres on kutsunut autonomisia aseita poliittisesti mahdottomiksi hyväksyä ja moraalisesti vastenmielisiksi. Tuhannet tekniikan ja tekoälyn asiantuntijat ja tutkijat, Stop Killer Robots -kampanja, Amnesty International, Human Rights Watch, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, 26 Nobel-palkinnon saajaa ja kansalaisyhteiskunta ovat vaatineet uutta kansainvälistä lakia autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä ja sen varmistamiseksi, että riittävä ihmiskontrolli säilytetään voimankäytössä.

Isabelle Jones, Stop Killer Robots, sanoo:

”CCW:n vuosia kestäneen umpikujan ja Yhdysvaltojen sekä Alankomaiden hallitusten viime viikolla tekemien heikkojen ehdotusten jälkeen, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue on osoittanut sellaista poliittista ja moraalista johtajuutta, jota tarvitaan. Valtioiden on aika neuvotella uusi kansainvälinen laki ihmiskunnan suojelemiseksi ihmisiä tappavilta koneilta.”

”Selkeä enemmistö valtioista pitää sellaista oikeudellista välinettä tarpeellisena, joka säätelee asejärjestelmien autonomiaa ja varmistaa voimankäytön inhimillisen hallinnan. Diplomaattiset keskustelut CCW:ssa ovat epäonnistuneet kerta toisensa jälkeen. Nyt on aika neuvotella toisella foorumilla – jossa vähemmistö autonomisten aseiden kehittämiseen jo investoivia valtioita ei voi estää enemmistöä.”

Konferenssin verkkosivut löytyvät täältä.


Stop Killer Robots edustaa 188 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota 66 maassa, jotka työskentelevät autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi.

Lisätietoja varten, ota yhteyttä:

  • Clare Conboy, Media & Communications Manager, Stop Killer Robots: media@stopkillerrobots.org
  • Kaisu Kinnunen, koordinaattori, Stop Killer Robots Finland: kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi