Sadankomitea kanteli Vaisalan vienneistä

Rauhanjärjestö Sadankomitea on pyytänyt Suomen ylintä laillisuusvalvojaa, oikeuskansleria selvittämään kuuluvatko Vaisala Oyj:n viennit joiltain osin puolustustarvikkeisiin ja siten vientilupalainsäädännön piiriin ja ovatko puolustustarvikkeiden viennin valvonnasta vastaavat viranomaiset toimineet lain edellyttämällä tavalla.

SaferGlobe Finlandin Suomen asevienti 2009 -raportissa selville saatujen tulosten mukaan Vaisala ei ole saanut vuoden 1995 jälkeen valmistamilleen tuotteille sotilaalliseen toimintaan tarkoitettujen puolustustarvikkeiden tarvitsemia vientilupia. Vaisalan teknologiaa on viety ja viedään koko ajan maasta.

– Vaisala kehittää, valmistaa ja markkinoi esimerkiksi tykistön ampumatarkkuuden tehostamiseen tarkoitettuja säähavaintolaitteita ja ohjelmistoja, taktisia säähavaintoasemia ja radiosondeja nimenomaan sotilaallisiin tarkoituksiin eri maiden armeijoille. Vaisala on tunnettu suomalaisen puolustustarviketeollisuuden kärkiyrityksenä ja se osallistuu alan omille vienninedistämismatkoille yhteistyössä puolustushallinnon kanssa, Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa painottaa.

– Vaisalan omien internet-sivuilla olleen markkinointimateriaalin perusteella näyttää olevan selvää, että Vaisala on tiennyt kehittämiään tuotteita käytettävän erityisesti sotilaalliseen toimintaan. Vaisalan laitteita lienee käytetty esimerkiksi vuonna 2003 Irakin sodan sekä vuoden 1999 Serbian ja Kosovon ilmapommitusten yhteydessä, Sadankomitean varapuheenjohtaja Jan Koskimies jatkaa.

Tulkintamme mukaan osa Vaisalan teknologiasta on yksiselitteisesti puolustustarvikkeita, jolloin ne tarvitsevat ja olisivat tarvinneet maastavientiin puolustustarvikkeiden vientiluvan.


SaferGlobe Finlandin asevientiraportti 2009
.