Kansainvälinen yhteisö tarvitsee parempia työkaluja konflikteihin puuttumiseen

YK:n lippu.
Kuva: Evan Schneider, United Nations Photo ( CC BY-NC-ND 2.0).

Torstaina 24.10. juhlistetaan Yhdistyneiden kansakuntien perustamista. Rauhanjärjestöt Rauhanliitto, Sadankomitea ja Aseistakieltäytyjäliitto muistuttavat, että YK tarvitsee tehokkaampia työkaluja ja jäsenvaltioiden aitoa sitoutumista rauhan ylläpitämiseen. Turkin hyökkäys Syyriaan ja kurdialueille on näyttänyt kansainvälisen yhteisön hampaattomuuden puuttua akuutteihin konflikteihin.

”YK:n päivä on hyvä hetki muistuttaa rauhan ja kansainvälisen yhteisön yhteisvastuusta ja yhteistyön merkityksestä”, sanoo Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, ja jatkaa: ”Parhaillaan eri puolilla maailmaa on meneillään monta järkyttävää, veristä konfliktia. Siviilejä kuolee ja pakenee henkensä edestä. Nyt on paikallaan muistuttaa siitä, ettemme saisi antaa kansainvälisen järjestelmän murentua rikki.”

”YK tarvitsee työkaluja, resursseja ja uskottavuutta kyetäkseen puuttumaan sotiin sekä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen lain rikkomuksiin. YK on jäsenvaltioidensa tahtotilan varassa ja nyt vaaditaan jäsenvaltioilta toimia, jotta usko kansainväliseen yhteistyövaraiseen turvallisuuteen palautuisi”, Lodenius toteaa.

Ajankohtaiseen Turkin hyökkäykseen liittyen järjestöt vaativat, että Turkin lopetettava hyökkäyksensä Syyriaan ja kurdialueille. EU:n puheenjohtajamaana Suomi voisi olla asiassa aloitteellinen. Nyt olisi selvitettävä esimerkiksi mahdollisuus luoda YK:n tai muuten kansainvälisen yhteisön toimesta ja siviilikriisinhallinnan tuella turva-alue Turkin ja Syyrian kurdialueen väliin rauhoittamaan tilannetta.

”Turkkia on myös painostettava vapauttamaan mielipidevankinsa ja korjaamaan ihmisoikeusongelmat, joihin se on YK:n ja Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut. Useita Turkin sotatoimia kritisoineita ihmisiä on vangittu, eikä turkkilaisilla miehillä ole mahdollisuutta aseistakieltäytymiseen”, sanoo Aseistakieltäytyjäliiton järjestökoordinaattori Esa Noresvuo.

Lähi-idän alueella on meneillään useita konflikteja, jotka vaativat kansainvälisen yhteisön huomion. ”Vakautta Lähi-itään ei luoda esimerkiksi asekaupalla”, muistuttaa Sadankomitean pääsihteeri Minna Vähäsalo. ”Päinvastoin alueelle suuntautuvat asevirrat on tyrehdytettävä. Lisäksi on saatava aikaan pitävät tulitauot ja varmistettava humanitaarisen avun pääsy alueelle. Poliittista tahtoa ja kansainvälistä tukea tarvitaan myös, jotta saadaan aikaan kestävät ja oikeudenmukaiset rauhanprosessit. Nyt Lähi-idässä on liikaa valtaa alue- ja suurvaltapoliittisella pelillä, jonka jalkoihin jäävät alueen ihmisten elämä ja oikeudet.”

YK:n päivänä ja sen ympärille rakentuvalla aseidenriisuntaviikolla järjestetään eri puolilla Suomea lukuisia rauhaan ja rauhanrakentamiseen liittyviä tapahtumia. Helsingissä Rauhanliitto yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa toteuttaa perinteisen YK:n päivän kynttilärauhanmerkin eduskuntatalon portaille klo 18 alkaen. Listan viikon tapahtumista Suomessa löydät Rauhanliiton sivuilta.