Arabiemiirikuntiin asevientilupia 140 miljoonalla eurolla – luvat peruttava!

Saferglobe -ajatushautomon vuosittainen raportti Suomen aseviennistä 2020 julkaistaan YK:n aseidenriisuntaviikolla 25.10. Raportin mukaan Suomen asevienti on laskenut parin viime koronavuoden aikana. Aseviennin arvo oli silti myös vuonna 2020 kaksinkertainen verrattuna vuosikymmenen alkuun.

Arabiemiirikuntiin yhä pitkiä vientilupia

Suomi on hallituksen mukaan keskeyttänyt Jemenin sodan takia uusien vientilupien myöntämisen Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin. Politiikan linjausta ei kuitenkaan selvästikään noudateta käytännössä, ihmetellään rauhanjärjestöistä.

”Arabiemiirikuntiin 2020 myönnetyt luvat sotilasajoneuvojen osille on ongelma sinänsä, koska Jemenissä sotiville osapuolille tai muutenkaan Lähi-idän autoritäärisille hallinnoille ei pitäisi myöntää mitään asevientilupia – ei sotatarvikkeille, niiden osille, huollolle tai päivityksille! Erityisen outona uutena ilmiönä ovat hyvinkin pitkät lupien voimassaoloajat. Ajoneuvojen akselistoille myönnetty vientilupa on voimassa vuoden 2039 loppuun ja vaihteistoille myönnetty lupa vuoden 2050 loppuun asti”, huomauttaa Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen.

Arabiemiirikuntalainen yritys Calidus käyttää saamansa osat sotilasajoneuvojen valmistukseen. Suomi ei voi vaikuttaa siihen, minne Calidus myy valmiit ajoneuvot.

”Varsinkin, jos myönnetään lupia vuosiksi ja vuosikymmeniksi, pitää voimassa olevia lupia voida myös perua poliittisen tilanteen mukaan. Nythän Suomessa on ollut haluttomuutta peruuttaa voimassa olevia lupia ja nähty, että huollon ja jatkotoimitusten pitää pelata, vaikka vientimaa olisi missä sodassa”, Lahtinen jatkaa.

Hallituksen myönnettyä kyseiset luvat rauhanjärjestöt reagoivat välittömästi ja vaativat niiden perumista maaliskuussa 2020. Rauhanjärjestöt ja monet Jemenissä humanitaarista työtä tekevät kansalaisjärjestöt ovat jo pidemmän aikaa vaatineet kaiken alueelle suuntautuvan asekaupan lopettamista sekä vanhojen voimassa olevien asevientilupien peruuttamista EU-maista.

”Pitkät lupien voimassaoloajat vievät pohjan pois siltä, että aseviennin pitäisi aina olla harkittua vastaanottajamaan ja alueen tilanteen mukaan”, todetaan rauhanjärjestö Sadankomiteasta.

Siviiliaseviennin läpinäkyvyydessä kehitettävää

Safergloben raportista käy ilmi, että siviiliaseiden viennin arvo ylitti ensimmäistä kertaa  sotatuotteiden viennin. Niin kutsuttuja ”siviiliaseita” viedään pääasiassa metsästys- ja ampumaurheilukäyttöön, mutta riippuu toki myös vastaanottajasta, voidaanko käyttöä tulkita harmittomaksi siviilivienniksi.

Suomessa puolustusministeriö noudattaa yleistä suomalaisen hallinnon avoimuuskäytäntöä. Tiedot myönnetyistä luvista ja toteutuneesta viennistä voi saada pyydettäessä ministeriöltä ja niistä raportoidaan myös ministeriön nettisivuilla kokonaisuutena. 

Läpinäkyvyyttä on lisäksi parantanut se, että puolustusministeriö sisällytti kielteiset vientilupapäätökset ensimmäistä kertaa vuosittaiseen vientivalvontaraporttiinsa.

Sen sijaan siviiliaseiden osalta ei Poliisihallitukselta saada vientitilastoja, vaan tietoja on kalasteltava ja yhdisteltävä tullitilastoista kaiken muun Suomen kaupallisen viennin lomasta.

”Siviiliaseiden osalta läpinäkyvyys on saatava kuntoon. Jos vientiluvat ovat ongelmattomia, aidosti siviileille legitiimiin harrastukseen tarkoitettuja, ei voi olla ongelma antaa niistä tietoja: raportoida kenelle ja minne lupia on myönnetty ja eritellä, minkä tyyppisiin aseisiin ja aseiden osiin”, sanoo Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

”Poliisihallinto ei voi olla poikkeus viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden suhteen 2020-luvun Suomessa”, jatkaa Lodenius.

Rauhanjärjestöt Sadankomitea ja Rauhanliitto

LISÄTIETOJA SaferGloben julkaisemasta asevalvontaraportista: www.armscontrol.saferglobe.fi.

Raportti on tänään päivitetty vuoden 2020 vientitilastoilla, jotka on saatu puolustusministeriöltä, ulkoministeriöltä ja Tullilta.