Eurooppalainen maanpuolustus ja asevelvollisuus

  • Miltä eurooppalainen maanpuolustus näyttää 2010-luvulla?
  • Miltä Suomi näyttää tässä joukossa?
  • Mitä uskottava puolustus tarkoittaa?
  • Miten voidaan arvioida asevelvollisuuden oikeudenmukaisuutta?
  • Millainen on kustannustehokkain järjestelmä?


Sadankomitea ja Jarmo Pykälä 2010

Sadankomitea on julkaissut myös oman asepuolustusmallinsa vastaamaan maanpuolustuksen haasteisiin:

”Vapaaehtoinen hyvin koulutettu armeija

Sadankomitea julkaisi laajojen keskustelujen ja seminaarien pohjalta oman mallinsa tulevaisuuden maanpuolustuksen järjestämiseksi.Suomalainen maanpuolustus kaipaa kipeästi uudistamista. Sadankomitean linjaamat uudistustarpeet voidaan kiteyttää kahdeksaan kohtaan:

1. Asevelvollisuudesta on luovuttava ja siirryttävä vapaaehtoiseen asepalveluun.
2. Nykyisiin uhkiin vastaa mainiosti 50 000 sotilaan armeija, joista 8 000 on palveluksessa rauhan aikana.
3. Siviilipalvelus voidaan lakkauttaa eikä totaalikieltäytymisestä enää rangaista.
4. Tasa-arvo on ulotettava armeijaan.
5. Armeijan tehtävät ovat kotimaan puolustaminen ja kansainväliset rauhanturvatehtävät. Nato-jäsenyyttä ei tarvita kumpaankaan.
6. Kutsunnoista tulee luopua ja vapaaehtoiset hakeutuvat koulutukseen yhteishaun kautta.
7. Puolustusmenot supistuisivat kolmanneksen, työurat pitenisivät ja Sadankomitean mallin positiiviset vaikutukset kansantalouteen olisivat noin kolme miljardia vuodessa.
8. Nämä linjaukset voidaan toteuttaa kymmenen vuoden siirtymäajalla.”

Lisätietoja:
http://www.sadankomitea.fi/sites/sadankomitea.fi/files/sadankomitean_malli_tulevaisuuden_maanpuolustuksesta.pdf