ENAAT: EU:n puolustusrahasto hyödyttää vain aseteollisuutta ja vauhdittaa varustelukierrettä autonomisilla asejärjestelmillä

Bryssel, 13.6.2018

Euroopan komissio julkaisi tänään turvallisuuden ja puolustuksen suunnitelmansa EU:n seuraavaan pitkäaikaiseen budjettiin. Puolustusrahaston kasvaessa 2200 prosentilla esitellyt suunnitelmat vahvistavat ennennäkemättömän suuren rahoituksen turvallisuussektorille ja sotilastarkoituksiin.

”Euroopan puolustusrahasto tukee yksityisiä toimijoita, jotka tutkivat ja kehittävät kiistanalaisia aseita, joita käytetään tai myydään teollisuuden tai strategisten kansallisten etujen perusteella”, varoittaa Euroopan asekaupan vastainen verkosto ENAAT.

EU:n seuraava pitkäaikainen budjetti, joka kattaa vuodet 2021 – 2027, sisältää kuusi osiota, joista kaksi on omistettu turvallisuudelle sekä sotilaallisiin, maahanmuutto- ja rajanhallintatarkoituksiin. Näille kahdelle osiolle on osoitettu suurin budjettikasvu muuhun politiikkaan verrattuna.: 180 % ja 260 % nousu turvallisuuteen ja maahanmuuton ja rajanhallintaan ja uskomaton 2200 % hyppy Euroopan puolustusrahastolle, jonka kasvu olisi 0,59 miljardista 13 miljardiin euroon. Vuoteen 2027 mennessä EU olisi käyttänyt enemmän sotilaalliseen tutkimukseen kuin humanitaariseen apuun…

“Seuraava pitkäaikainen budjetti vahvistaa EU:n paradigmamuutoksen kohti kovaa turvallisuuskäsitystä ja sotilaallisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Se osoittaa myös aseteollisuuden liiallisen vaikutusvallan EU:n politiikan kehitykseen: samat yritykset, jotka neuvovat EU:ta ovat suurimpia hyötyjiä tästä rahoituksesta”, toteaa Laetitia Sédou, ENAATin EU-asiantuntija.

Euroopan puolustusrahasto keskittyy ennenkaikkea miehittämättömään sotilasteknologiaan kuten aseistettuihin droneihin ja sen kautta voisi tukea myös täysin autonomisia asejärjestelmiä: Ranskan ja Saksan hallitukset haluavat rahoituksen eurooppalaisen sotilasdrone MALEn kehitykseen puolustusrahastosta. Puolustustutkimuksen valmistelukunta osoittaa kolmanneksen budjetistaan miehittämättömiin merivalvontajärjestelmiin. Ja EU:n jäsenvaltiot hylkäsivät sitovat rajoitukset täysin autonomisten asejärjestelmien kehittämiseen Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelmassa.

Francesco Vignarca, Italian aseidenriisuntaverkoston koordinaattori varoittaa: “Aseistettujen lennokkien ja täysin autonomisten asejärjestelmien käyttö lähitulevaisuudessa muuttaa sodankäyntiä ja haastaa kansainvälisen lain. On erityisen huolestuttavaa, että Eurooppa antaa näin ongelmallisen teknologian kehittämisen aseteollisuuden käsiin, jonka päätavoite on tuotto.”

Euroopan puolustusrahaston toinen päätavoite on edistää aseteollisuuden globaalia kilpailukykyä. Koska kansalliset markkinat ovat jo nyt liian pienet Euroopan ylituotannolle ja tarjotakseen riittävät tuotot, aseteollisuus tulee yhä enemmän painottamaan vientiä, mihin EU-rahoitteinen sotilasteknologia antaisin kriittisen kilpailuedun.

“Nämä kehitykset eivät johda rauhaan ja turvallisuuteen vaan lisäävät vain aseteollisuuden tuottoja ja kiihdyttävät globaalia varustelukierrettä. Maailmanlaajuisesti sotilasmenot ovat korkeammalla kuin koskaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. EU:n on aika puuttua konfliktien juurisyihin sen sijaan, että ne investoivat sotilaallisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole toimineet aiemminkaan”, lisää Bram Vranken, belgialaisen Vredesactie-järjestön tutkija.

Lisätiedot:
Laëtitia Sédou, tel: +32.2.234.30.60
mobile:+32.496.15.83.91
laetitia@enaat.org

Tiedote englanniksi ENAATin sivuilla