Nuorten ilmastolakikannanotto hallitukselle: Suomeen maailman vahvin ilmastolaki

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä ja Suomen YK-nuoret ovat tänään 2.11.2020 luovuttaneet Suomen hallitukselle Nuorten ilmastolakikannanoton. Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja Nuorten osallisuutta peräänkuuluttava kannanotto on erityisen ajankohtainen nyt, kun ympäristöministeriö on valmistelemassa ilmastolain päivitystä. Nuorten ilmastolakikannanoton viisi keskeistä vaatimusta ovat:

1.     Tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä kirjattava lakiin

2.     Asetetaan oma nuorten ryhmä osallistumaan ilmastopolitiikan tekemiseen

3.     Tieto ilmastotoimista oltava jokaisen ulottuvilla

4.     Ilmastotavoitteet saavutettava ensisijaisesti päästöjä vähentämällä

5.     Vahvistetaan ilmastopaneelin roolia ja resursseja

Sadankomitea on yksi Nuorten ilmastolakikannanoton allekirjoittaneista 52 kansalaisjärjestöstä. Haluamme nostaa esille, että ilmastonmuutos on rauhankysymys. Ilmastonmuutos heikentää elämän edellytyksiä, kiristää jännitteitä, kasvattaa konfliktin riskiä ja monimutkaistaa jo olemassaolevia konflikteja. Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskeva uhka, johon vastaaminen vaatii yhteistyötä ja resurssien priorisointia. Epävarmuus ja pelko voivat aiheuttaa tarpeen etsiä yksinkertaisia ratkaisuja. Ihmisten ahdistusta hyväksikäytetään luomalla ja kärjistämällä viholliskuvia ja tarjoamalla ratkaisuksi korkeampia aitoja, kovempia asenteita ja enemmän aseita.

Ilmastonmuutosta ei kyetä ratkaisumaan asevarustelulla. Sen sijaan osa miljardien sotilasmenoista voitaisiin ohjata ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vuonna 2019 maailmassa käytettiin sotilasmenoihin yhteensä 1868 miljardia Yhdysvaltain dollaria (The World Bank 2020). On poliittinen valinta, mihin rahoja halutaan käyttää. Jatkuvat panostus asevarusteluun aiheuttaa itseään ruokkivan kierteen. SIPRI:n johtokunnan puheenjohtajan Jan Eliassonin nostaa esiin, että asevarustelun ja -menojen jatkuva kasvu vaikeuttaa konfliktien rauhanomaista ratkaisua ja on vakavasti otettava ongelma (SIPRI 2018).

Myötätuntoisella politiikalla voimme löytää ratkaisuja, jotka sekä hillitsevät ilmastonmuutosta että edistävät rauhaa ja ihmisoikeuksia. Ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan tarvitaan yhteiskunnan kaikki sektorit. Myös puolustusvoimat ja sotilasmenot on laskettava mukaan, kun mietitään päästövähennyksiä ja ilmastotyön rahoitusta

Toivomme, että päättäjät kuulevat viestimme ja ottavat ilmastonmuutoksen torjunnan tosissaan. Hallituksella on nyt mahdollisuus tehdä Suomeen maailman vahvin ilmastolaki, joka sitoo myös tulevia hallituksia hiilineutraalin Suomen rakentamiseen. Ilmastonmuutos on uhka kaikille, mutta se koskettaa erityisellä tavalla nuoria, jotka joutuvat elämään ilmastonmuutoksen seurausten kanssa loppuelämänsä.

Lue koko kannaotto.

Lähteet:

SIPRI. 2018. Global military spending remains high at $1.7 trillion. https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion (Luettu 2.11.2020.)

The World Bank. 2020. Military expenditure (current USD). https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD (Luettu 2.11.2020.)