YK:ssa keskustellaan robottiaseista

Tällä viikolla Genevessä YK:ssa käydään ensimmäistä kertaa virallisia keskusteluja autonomisista asejärjestelmistä. Viikon kestävässä asiantuntijatapaamisessa pohditaan asejärjestelmien kehitystä sekä niihin liittyviä ongelmia ja haasteita.

Autonomiset asejärjestelmät eli niin kutsutut tappajarobotit tai robottiaseet ovat asejärjestelmiä, joissa ihmiset eivät päättäisi tappavan voiman käytöstä merkityksellisesti. Keskeisin rooli esimerkiksi laukaisemisessa olisi tällöin itse asejärjestelmällä. Autonomisiin asejärjestelmiin liittyykin vakavia ongelmia erityisesti humanitaarisen oikeuden kannalta. Kuinka asejärjestelmä pystyy esimerkiksi erottamaan siviilit sotilaista? Entä kuka vastaisi robotin tekemistä rikoksista?

Marraskuun asiantuntijatapaaminen viestittää, että YK:n jäsenvaltiot suhtautuvat tappajarobottien kehittelyyn vakavasti. Vuosina 2014-2016 aiheesta neuvoteltiin vuosittain epämuodollisesti tavanomaisten aseiden kokouksessa, mikä koettiin riittämättömäksi. Viime vuonna päätettiin perustaa asiantuntijaryhmä (CCW Group on Governmental Experts) käsittelemään erityisesti autonomisia asejärjestelmiä. Keskusteluihin osallistuu valtioiden edustajia yli 70 maasta, YK-järjestöistä sekä kansalaisyhteiskunnasta. Kansainvälinen Stop Killer Robots -kampanja, johon Sadankomiteakin kuuluu, seuraa ja osallistuu kokoukseen aktiivisesti.

Kokouksen keskeiset teemat ovat:

  1. uuden teknologian eri ulottuvuuksien tarkastelu;
  2. sotilaalliset vaikutukset; ja
  3. oikeudelliset ja eettiset kysymykset.

Stop Killer Robots -kampanja pitää asialistaa liian suppeana, sillä esimerkiksi ihmisoikeusnäkökulmat puuttuvat siltä täysin. Autonomisten asejärjestelmien leviämiselle ja muille turvallisuusongelmille ei ole riittävästi aikaa. Tarkoituksena ei ole myöskään sopia keskeisistä määritelmistä asejärjestelmien autonomiaan ja ihmisten kontrolliin liittyen. Toisaalta asialistalla on useita teknisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, jotka eivät suoraan liity tappavaa voimaa käyttäviin autonomisiin asejärjestelmiin. Lisäksi ulkopuolisilla asiantuntijoilla on keskustelussa merkittävä rooli. Kampanjassa toivotaan, että tämän sijaan prosessiin sitoutettaisiin mukaan yhä enemmän valtioiden omia asiantuntijoita.

Campaign to Stop Killer Robots kannustaa valtioita vaatimaan autonomisten asejärjestelmien kieltoa nyt, ennen kuin kehittelytyössä edetään yhä pidemmälle. Kampanja myös katsoo, että valtioiden tulee sitoutua muodollisten tapaamisten jatkamiseen. Tämän viikon keskusteluista kampanja odottaa seuraavia päätöksiä:

  • vähintään neljä viikkoa asiantuntijaryhmän tapaamisia vuonna 2018, myös alkuvuonna;
  • asiantuntijaryhmän mandaattiin kuuluvien aiheiden pitäminen asialistalla ja keskittyminen toimintavaihtoehtojen ja haluttujen tulosten tunnistamiseen;
  • sen tunnustaminen, että on tarve asejärjestelmien kriittisten toimintojen autonomian sääntelylle kansainvälisesti, sekä selkeyttä valtioiden linjaan robottiaseiden kiellon suhteen.

Helsingissä aiheesta keskustellaan Sadankomitean ja Rauhanliiton järjestämässä seminaarissa Keinoäly sodassa ja rauhassa. Keskustelu järjestetään Tiedekulman Lounge-tilassa tiistaina 21.11. klo 14-17.

Lue lisää

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin englanniksi Stop Killer Robots -nettisivuilla

Hollantilaisen PAX-rauhanjärjestön uudet raportit robottiaseiden teknologian kehityksestä sekä Euroopan maiden kannoista

SIPRIn tuore raportti autonomisista asejärjestelmistä

Tappajarobotit on kiellettävä ajoissa – video

Twitterissä keskusteluja voi seurata hashtagilla #CCWUN