Rauhanlähettiläskoulutus tulee taas – etäyhteyksin keväällä 2021

Vihdoinkin se on täällä: uudistettu, verkkopohjainen rauhanlähettiläskoulutus järjestetään keväällä 2021. Tilaamalla Sadankomitean uutiskirjeen varmistat, että saat ensimmäisten joukossa tietää, kun koulutuksen ja siihen ilmoittautumisen aikataulut julkaistaan.

Ai mikä rauhanlähettiläskoulutus?

“Rauhanlähettiläskoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia lisää rauhan teemoista, globaaleista turvallisuuspoliittisista haasteista sekä vaikuttamisen monista keinoista. Koulutuksessa saimme kuulla eri alojen asiantuntijoita ja pohtia omia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Oli ilo ja mieletön inspiraation lähde kuunnella, keskustella ja oppia sekä kouluttajilta että kanssalähettiläiltä. Lisäksi rauhanlähettiläsverkoston alumnitoiminta mahdollistaa rauhanlähettiläiden vaikuttamistyöhön osallistumisen myös koulutuksen jälkeen. Koen, että rauhanlähettiläskoulutus on avannut minulle monta ovea ja mahdollisuutta vaikuttaa rauhantyön laajalla kentällä.”

– Hanna, vuoden 2019 rauhanlähettiläs

Sadankomitea on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien rauhanlähettiläskoulutuksia, joissa eri taustoista tulevat nuoret tutustuvat rauhanliikkeeseen, turvallisuuspolitiikkaan ja aseidenriisuntaan. Koulutuksen päätteeksi jokaisen nuoren kanssa keskustellaan hänelle sopivista tavoista edistää rauhaa omassa elämässään esimerkiksi urasuunnitelmien, opintojen tai vapaaehtoistyön kautta. Kouluttajina toimii kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita, tutkijoita, viranomaisia ja päättäjiä. 

Rauhanlähettiläskoulutus on ainutlaatuinen toimintamuoto Suomessa 

Rauhanlähettiläskoulutus on ainoa rauhanjärjestön tarjoama, kaikille 18–29-vuotiaille nuorille avoin rauhantyöhön ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä koulutus. Tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia kouluttautua ja vaikuttaa rauhanpoliittisissa kysymyksissä, ja siten lisätä nuorten osallisuutta rauhantyön kentällä. Perustelut koulutuksen tarpeelle ovat hyvin tiivistetty Sadankomitean toimintasuunnitelmassa: 

Rauhankysymykset koskettavat kaikkia, ja kestämätön turvallisuuspolitiikka tänään vaikuttaa etenkin nuorimpiin ikäluokkiin jopa vuosikymmeniä. Rauhantyön jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että nuoret ikäluokat kiinnostuvat rauhantyöstä, sitoutuvat mukaan toimintaan ja vaikuttavat turvallisuuspolitiikan ja rauhantyön kehitykseen.

Nuorten osaamisen ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen rauhantyössä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin nuorten osallisuus, edustus ja erityistarpeiden huomiointi rauhankysymyksiin liittyvässä päätöksenteossa ovat YK:n päätöslauselmankin 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus takaamia oikeuksia, jotka yhteiskunnan tulee turvata. Toiseksi, on koko yhteiskunnan etu tukea nuorten kouluttautumista ja toimintamahdollisuuksia rauhantyön kentällä, sillä nuorissa on valtavasti tahtoa, potentiaalia ja osaamista edistää rauhankulttuuria ja kestävää rauhaa yhteiskunnassa.

Verkkokoulutus lisää nuorten osallistumismahdollisuuksia

Sadankomitean rauhanlähettiläskoulutus on ollut nuorten keskuudessa niin suosittu, että olemme pystyneet tarjoamaan koulutuspaikkaa vain osalle hakijoista, vaikka jokaisen rauhantyöstä kiinnostuneen nuoren tulisi voida osallistua. Tänä vuonna rauhanlähettiläskoulutus on ollut tauolla, ja olemme tehneet kehittämistyötä. Ensi vuonna käynnistetään verkkokoulutuksen pilotti. Tavoitteenamme on, että jatkossa mahdollisimman moni nuori voisi osallistua uudistettuun, verkkopohjaiseen rauhanlähettiläskoulutukseen.

Rauhanlähettiläskoulutuksen toteuttaminen verkossa tuo omat haasteensa ja toisaalta mahdollisuutensa. Tähän asti koulutuksen käyneet nuoret ovat korostaneet rauhanlähettiläiden yhteisön merkitystä. Koulutuksen yhdeksi keskeiseksi rikkaudeksi on koettu tutustuminen samanhenkisiin ihmisiin, joita ei olisi ilman koulutusta tavannut, verkostoituminen muiden rauhantyöstä kiinnostuneiden nuorten ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä näiden verkostojen ja yhteyksien ylläpito myös koulutuksen jälkeen. Verkkopohjaisessa koulutuksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rauhanlähettiläiden ryhmäytymiseen, osallistuvuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, joita on onneksi mahdollista tukea myös etäyhteyksin.

Verkkopohjaisessa toteutuksessa on myös selkeitä etuja. Välimatkojen merkitys vähenee, minkä johdosta kouluttajina voi toimia myös kansainvälisiä asiantuntijoita. Etäyhteydet tukevat nuorten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistavat aidosti valtakunnallisen rauhanlähettiläskoulutuksen. Yhdenvertaisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota myös seuraavan rauhanlähettiläskoulutuksen toteutuksessa. Rohkaisemme nuoria kaikista taustoista hakemaan koulutukseen, ja tulemme suunnittelemaan koulutuksen markkinointikanavat siten, että tieto tavoittaisi nuoret mahdollisimman laajasti. Osallistujien monipuoliset kokemusmaailmat ovat rauhanlähettiläskoulutuksen rikkaus, ja niille annetaan tilaa myös verkkopohjaisessa koulutuksessa.

Yhteiskunnallisesti merkittävän nuorisotyön tekeminen edellyttää resursseja

Nuorten rauhantyön osaamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vaatii paitsi tahtoa myös resursseja. Tämän johdosta Sadankomitea kerää varoja rauhanlähettiläskoulutuksen toteuttamiseen seuraavan kahden viikon ajan kestävällä kampanjalla. Kutsumme kaikki mukaan talkoisiin tukemaan nuorten rauhantyötä. Mahdollista rauhanlähettiläskoulutus yhä useammalle nuorelle hakijalle ja osallistu keräykseen täällä

tai voit myös osallistua keräykseen tekstiviestillä, MobilePaylla tai tilisiirrolla:

Tekstiviesti:

Lahjoita 20€: lähetä tekstiviesti 20 SADIS numeroon 16588

MobilePay:

Lahjoita numeroon 84857

Tilisiirto:

Saaja: Sadankomitea ry

Tilinumero (IBAN): FI02 5720 9920 1326 01