Rauhanrahoituksesta leikkaaminen heikentää konfliktien ennaltaehkäisyä ja sotien jälkeistä jälleenrakennusta

Arvoisa kansanedustaja, ministeri tai päättäjä,
 

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2024 rauhantyön valtakunnallisia avustuksia esitetään leikattavaksi 61 % prosenttia 850.000 eurosta 325.000 euroon. Avustuksia sai vuonna 2023 yhteensä 19 toimijaa YK-liitosta, Ålands fredsinstitutiin, Rauhanturvaajaliittoon, CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationiin ja suurimpiin valtakunnallisiin rauhanjärjestöihin kuten Suomen Rauhanliittoon ja Rauhankasvatusinstituuttiin. Avustuksille on suurempi tarve, sillä niitä haettiin 1,27 miljoonan euron edestä. Nyt esitetty rahoitus on alhaisin sitten vuoden 2011. 
 

Kuvio: Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen avustukset 2011–2023 (inflaatiokorjaamaton).

Toivomme teidän, puoluekannastanne riippumatta, tekevän oman budjettialoitteen tai yhtyvän edustaja Merja Kyllösen tekeillä olevaan aloitteeseen rauhantyön valtionavustuksien säilyttämiseksi osana suomalaisen yhteiskunnan keinovalikoimaa laajan turvallisuuden ja rauhan ylläpitämiseksi. 
 

Sotien keskellä on panostettava konfliktien ennaltaehkäisyyn ja sotien jälkeisen jälleenrakennuksen pohjan rakentamiseen. Rauhantyöllä edistetään kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen ja kansainvälisen oikeuden tunnettavuutta, aseidenriisuntaa ja luottamusta lisääviä keinoja sekä ennen kaikkea koulutetaan suomalaisia osaksi laajan ja inhimillisen turvallisuuden toimintaa. Esimerkiksi me, rauhanjärjestö Sadankomitea, koulutamme nuorista aktiivisesti toimivia rauhanlähettiläitä ja tämä on osa Suomen kansallista työtä YK:n päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus toimeenpanemiseksi. 
 

Valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään VaVM 36/2020 vp että rauhantyön, ihmisoikeuksien ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla toimivien järjestöjen avustukset ovat pysyneet vuosien ajan ennallaan tai osin vähentyneet. Nyt myös Ulkoministeriön (UM) toimialalla tehdään leikkauksia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukevien kansalaisjärjestöjen valtionavustuksiin. Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen valtionavustus on siirtynyt Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä (OKM) vuonna 2020 Oikeusministeriön (OM) pääluokan momentille 25.01.50 Avustukset. Vuonna 2021 Oikeusministeriö totesi valtionvarainkunnalle toimittamassaan muistiossa, että ”kehyspäätöksen mukaisesti vuosina 2022–2025 on mahdollista osoittaa rauhantyön toiminta-avustuksiin vähintään 500 000 euron määräraha”.  
 

Suomi on ollut maailmalla tunnettu rauhan puolestapuhuja, mutta viime vuosina valtion aktiivisuus kansainvälisillä areenoilla on ulkomaisten sidosryhmiemme mukaan huolestuttavasti vähentynyt. Kansalaisyhteiskunta on osaltaan pystynyt heiluttamaan Suomen lippua, mutta ehdotetun budjetin toteutuessa tämä on haastava tehtävä. Tavoitteena tulisikin olla rauhanmiljoona, eli miljoonan euron valtionavustus valtakunnallisille suomalaisille rauhanjärjestöille ja muille toimijoille, jota korjattaisiin indeksin mukaan ylöspäin vuosittain. Rauhantyön ja konfliktien ennaltaehkäisyn jatkuvuus turvataan vain ja ainoastaan riittävällä rahoituksella. 

”Valtakunnallinen rauhantyö edistää osaltaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Rauhanjärjestöjen toiminnan tukeminen toteuttaa hallitusohjelman lupausta syrjimättömyydestä, jossa ihmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluvat jokaiselle”, kuten edellinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi ministeriönsä tiedotteessa 21.11.2019. 
 

Kunnioittaen, 

Sadankomitean väki

Ps. Jos haluatte seurata mihin ja miten me käytämme valtionavustustamme, niin hyvä tapa on tilata uutiskirjeemme. Viime vuoden osalta tiedot löytyvät vuosikertomuksestamme https://www.sadankomitea.fi/vuosikertomus/