Rauhanlähettiläskoulutuksen haku aukeaa keskiviikkona 10.2.

Oletko 18-29-vuotias rauhantyöstä kiinnostunut nuori? Meillä on sinulle hyviä uutisia: Sadankomitean rauhanlähettiläskoulutus järjestetään tänä keväänä etäyhteyksin 6.3.-15.5.

Rauhanlähettiläskoulutus tarjoaa tietoa ja osaamista rauhantyöhön ja globaalien turvallisuuspoliittisten haasteiden ymmärtämiseen.  Koulutukseen haetaan erilaisista taustoista tulevia 18–29-vuotiaita osallistujia.  Osallistujien valinnassa painotetaan ennen kaikkea hakijoiden motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen. Haku aukeaa keskiviikkona 10.2. klo 10 ja päättyy maanantaina 22.2. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista perjantaina 26.2.

Koulutuksen aikana rauhanlähettiläät perehtyvät monipuolisesti rauhanjärjestöjen tekemän rauhantyön ydinkysymyksiin ja vaikuttamiskeinoihin. Lopuksi osallistujia autetaan löytämään itselleen mielekäs tapa edistää rauhaa elämässään. Kouluttajina toimii rauhankysymysten asiantuntijoita, jotka toimivat esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, tutkijoina, viranomaisina ja päättäjinä.

Koulutus järjestetään kokonaan etäyhteyksin, mikä mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomea. Koulutus koostuu 12 etätapaamisesta Zoomissa ja etätehtävistä. Alku- ja lopputapaamiset järjestetään lauantai-iltapäivinä (6.3. ja 15.5.), muuten koulutuskerrat pidetään tiistaisin 9.3.-11.5. klo 17.00-18.30. Osallistujilta peritään koulutuksesta 50 euron osallistujamaksu, jonka voi tarvittaessa maksaa kahdessa erässä.

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen koulutuskertaan ja etätehtävien suorittamista. Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi rauhanlähettilästodistuksen.

Hakulomake ja -ohjeet julkaistaan Sadankomitean kotisivuilla keskiviikkona 10. helmikuuta klo 10.

Alla voit jo tutustua tulevan rauhanlähettiläskoulutuksen moduuleihin ja sisältöihin:

I Kestävä rauha ja turvallisuus

Rauhanlähettiläät tutustuvat kestävän rauhan ja turvallisuuden peruspilareihin sekä rauhanjärjestöissä tehtävän rauhantyön perusteisiin.

II Konfliktit ja keskinäisriippuvuus

Millaiset tekijät vaikuttavat väkivaltaisten konfliktien syntymiseen, ja kuinka globaalit ilmiöt kuten asekauppa ja ilmastonmuutos liittyvät konflikteihin?

III Kampanjointi ja kansalaisvaikuttaminen

Kuinka kansalaisjärjestöt ja -verkostot voivat edistää rauhaa, ja millaisia vaikuttamiskeinoja rauhanliikkeen työssä hyödynnetään? Rauhanlähettiläät tutustuvat kampanjoinnin perusperiaatteisiin sekä muihin vaikuttamisen keinoihin. Lisäksi esitellään ryhmien valmistelemat kampanjaideat.

IV Minä rauhanlähettiläänä

Koulutuksen loppupuolella keskiössä on rauhanlähettiläiden oma rauhantyö ja jatkosuunnitelmat. Rauhanlähettiläiden toiveiden pohjalta kutsutut puhujat esittelevät erilaisia rauhantyön muotoja ja rauhantyön ura- ja/tai vapaaehtoismahdollisuuksia. Rauhanlähettiläät esittelevät rauhantekonsa, ja käymme pienryhmissä läpi jokaisen omat rauhantyön suunnitelmat.

Etätehtävät

Koulutuksen aikana jokainen rauhanlähettiläs tekee yksin tai yhdessä muiden rauhanlähettiläiden kanssa yhden rauhanteon, jonka muodosta sovitaan koulutuksen aikana. Teko voi olla monenlainen: vaikkapa osallistuminen vapaaehtoistyöhön tai kampanjointiin, rauhaan liittyvän blogin tai vlogin julkaiseminen tai esitelmän pitäminen rauhankysymyksestä.