Esitys autonomian sääntelystä asejärjestelmissä saatavilla suomeksi

Esitys autonomian sääntelystä asejärjestelmissä on nyt saatavilla myös suomeksi. Esityksessä tarjotaan perusmallia siihen, miten autonomisia aseita ja asejärjestelmiä koskeva sopimus voitaisiin rakentaa. Samalla havainnollistetaan, miten tämä malli soveltuu ongelmiin, joita autonomian lisääntyminen aiheuttaa.

Julkaisu on Stop Killer Robots Finland -verkoston kääntämä ja Article 36 -järjestön tuottama. Järjestöt toimivat osana kansainvälistä Campaign to Stop Killer Robots -verkostoa, joka edistää täysin autonomisten asejärjestelmien kieltoa, ja siten riittävän ihmiskontrollin säilyttämistä voimankäytössä. Sadankomitea on kansainvälisen kampanjan jäsen ja koordinoi Suomen verkoston toimintaa.

Toimimme välttääksemme tulevaisuuden, jossa koneiden sallitaan tappaa ja käyttää voimaa ilman, että ihmiset täysin tiedostavat tai ovat vastuussa seurauksista.

Kansainvälinen keskustelu ”autonomiasta” asejärjestelmissä perustuu yhteisymmärrykseen siitä, että tarvitaan rajoituksia ja velvoitteita, joilla varmistetaan ihmisarvon säilyttäminen tulevaisuudessakin menettelytavoissa ja varmistetaan aseellisessa voimankäytössä aina, että ihmisellä on ”merkittävässä määrin olennainen kontrolli” tappavan voiman käytöstä. Nyt on tarpeen konkreettisemmin syventyä ratkaisumahdollisuuksiin ja niihin elementteihin, mitä tarvitaan löytääksemme ratkaisuja haasteisiin.

Meidän pitää toimia yhdessä ratkaistaksemme kaksi keskeistä ongelmaa:

  • Ensinnäkin, minkälaiset järjestelmät ovat ylipäänsä mahdottomia hyväksyä; ja
  • Toiseksi, miten voimme säilyttää ihmisen merkittävän kontrollin jäljelle jäävissä järjestelmissä ja ylläpitää oikeudellisia velvoitteita sekä moraalisia ja eettisiä periaatteitamme.

Lue esitteestä lisää siitä, miten autonomiset asejärjestelmät uhkaavat arvojamme, ja millaista sopimusrakennetta ehdotamme autonomian sääntelemiseksi asejärjestelmissä.