Uusi monitori kerää tietoa automatisoidusta päätöksenteosta

Stop Killer Robots julkaisi Automated Decision Research -monitorin, joka kerää tietoa automatisoidusta päätöksenteosta, ja kertoo mitkä valtiot kannattavat robottiaseiden kieltoa.

Automated Decision Research on Stop Killer Robots -kampanjan tutkimusryhmä, joka seuraa, miten valtiot reagoivat autonomiaan ja automatisoituun päätöksentekoon niin sodankäynnissä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimusryhmä ylläpitää monitoria, josta voi tarkastella valtioiden kantoja suhteessa kansainväliseen lakiin autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä. 

Autonomisista asejärjestelmistä on keskusteltu aktiivisesti YK:ssa vuodesta 2013 lähtien, ja tarve uudelle kansainväliselle laille tunnustetaan laajasti. Suomi on osallistunut kaikkiin YK:ssa käytyihin keskusteluihin autonomisista asejärjestelmistä, mutta ei ole vielä ilmoittanut tukevansa neuvotteluja oikeudellisesti sitovasta välineestä.

Tekoälyn ja koneoppimisen kehittyessä myös asejärjestelmien autonomia lisääntyy eri toiminnoissa. Autonomialla tarkoitetaan järjestelmän itsenäisesti suorittamia tehtäviä eli toimintoja, joihin ihmisen ei osallistu. Tiettyjen toimintojen automatisointi, kuten kohteen valinta ja hyökkäypäätös, ovat niin kriittisiä, että niiden tulisi pysyä ihmisen hallinnassa. 

Erityisen huolestuttavia ovat järjestelmät, jotka hyödyntävät sensoritietoa määrittääkseen, missä ja milloin voimankäyttö tapahtuu ilman ihmisen suoraa osallistumista. Tällaiset järjestelmät herättävät monia eettisiä, humanitaarisia, laillisia ja turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin liittyviä huolenaiheita. 

Tutustu tutkimusryhmän raportteihin ja monitoriin

Stop Killer Robots edustaa yli 190 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota yli 65 maassa, jotka työskentelevät autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi.