Tilaisuus kieltää tappajarobotit vielä, kun voimme

Amnesty International ja kansainvälinen Stop Killer Robots -kampanja julkistivat tänään sosiaalisen median suodattimen, joka näyttää pelottavan pilkahduksen sodankäynnin ja valvonnan tulevaisuudesta. Escape the Scan, Instagramin ja Facebookin suodatin, on osa kampanjaa uuden kansainvälisen autonomiset aseet kieltävän sopimuksen puolesta. Se hyödyntää lisätyn todellisuuden (augmented reality) tekniikkaa, kuten kasvojentunnistusta, liikesensoreita ja kykyä hyökätä kohteisiin ilman ihmisen riittävää hallintaa, kuvaamaan jo kehitteillä olevia asejärjestelmiä. 

Useat valtiot rahoittavat merkittävästi autonomisten aseiden kehittämistä huolimatta niistä tuhoisista ihmisoikeusseuraamuksista, kun koneille annetaan päätösvalta voimankäytöstä. Joulukuussa joukko YK:n asiantuntijoita kokoontuu päättämään, aloitetaanko neuvottelut uudesta kansainvälisestä sopimuksesta autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä. Amnesty International ja Stop Killer Robots ovat käynnistäneet vetoomuksen, jossa kehotetaan kaikkia hallituksia ilmaisemaan tukensa neuvotteluille.

“Olemme liikkumassa kohti painajaismaista tulevaisuutta, jossa droonit ja muut aseet voivat valita kohteita ja hyökätä niihin vailla inhimillistä kontrollia. Tämä filtteri on suunniteltu antamaan ihmisille käsitys siitä, mihin tappajarobotit voisivat pian pystyä, ja osoittamaan, miksi meidän on toimittava nopeasti, jotta voimme säilyttää ihmisen hallinnan voimankäytössä”, sanoo Amnesty Internationalin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Verity Coyle

“On loukkaus ihmisarvoa kohtaan sallia koneiden tehdä päätöksiä elämästä ja kuolemasta ja se johtaa todennäköisesti sekä sodan oikeussääntöjen että ihmisoikeuksien loukkauksiin. Tarvitsemme vankan oikeudellisesti sitovan kansainvälisen sopimuksen tappajarobottien leviämisen pysäyttämiseksi – ennen kuin on liian myöhäistä.”

Suodatin on saatavilla kansainvälisen Stop Killer Robots -kampanjan Instagram– ja Facebook-sivuilla. Pystytkö sinä pakenemaan tappajarobotteja?

Escape the Scan -suodattimen esikatselu.

Aika vetää raja

”Olemme käyneet vuosikymmenen ajan keskustelua autonomisista aseista Yhdistyneissä Kansakunnissa, mutta samat valtiot, jotka kehittävät aseita, jarruttavat neuvotteluita”, sanoo Ousman Noor Stop Killer Robots -kampanjasta.

”YK:n pääsihteeri, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, Nobel-palkinnon saajat sekä tuhannet tutkijat, robotiikan asiantuntijat ja tekniikan alan työntekijät vaativat oikeudellisesti sitovaa sopimusta näiden aseiden kehittämisen estämiseksi – hallitusten on vedettävä raja koneita vastaan, jotka voivat itsenäisesti valita tappaa.”

Eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (CCW) asiantuntijakokouksiin osallistuvat korkeat sopimuspuolet aloittavat 2.12.2021 keskustelut siitä, edetäänkö keskusteluissa neuvotteluihin uudesta sopimuksesta, joka vastaa tappajarobottien aiheuttamaan uhkaan. Toistaiseksi 66 valtiota on vaatinut uutta, oikeudellisesti sitovaa kehystä asejärjestelmien autonomian säätelemiseksi. Muutamat valtiot, mukaan lukien Venäjä, Israel ja Yhdysvallat, ovat kuitenkin jarruttaneet neuvotteluja vedoten kansainvälisen sopimuksen ennenaikaisuuteen.

Sotilaiden korvaaminen koneilla madaltaa sotaan lähtemisen kynnystä. Koneet eivät voi myöskään tehdä monimutkaisia eettisiä valintoja ennalta-arvaamattomien taistelukenttien kontekstissa tai todellisen maailman skenaarioissa; mikään ei korvaa ihmistä päätöksenteossa. Olemme jo nähneet, kuinka esimerkiksi kasvojentunnistusteknologiat syrjivät sukupuolen ja ihonvärin perusteella. Näiden teknologioiden käyttäminen taistelukentällä, lainvalvonnassa tai rajavalvonnassa olisi tuhoisaa.

Huolenaiheista huolimatta valtiot, kuten Yhdysvallat, Kiina, Israel, Etelä-Korea, Venäjä, Australia, Intia, Turkki ja Iso-Britannia, investoivat autonomisten asejärjestelmien kehittämiseen. Esimerkiksi Iso-Britannia kehittää miehittämätöntä dronea, joka voi lentää täysin itsenäisesti ja tunnistaa kohteen ennalta ohjelmoidulla alueella. Kiina on luomassa drone-parvia, jotka voidaan ohjelmoida hyökkäämään kaikkeen ruumiinlämpöä lähettävään, kun taas Venäjä on rakentanut itsenäisesti toimivan panssarivaunun, joka voidaan varustaa konekiväärillä tai kranaatinheittimellä.

Suomi osallistuu YK:n asiantuntijakokouksiin ja kommentoi, että aidosti itsenäisesti toimivat tai tehtäviä ilman rajoituksia tai ihmisen osallistumista suorittavat tappavat autonomiset asejärjestelmät voitaisiin ennaltaehkäisevästi kieltää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumisen varmistamiseksi. Hallitusohjelman mukaan Suomi edistää kansainvälisissä neuvotteluissa autonomisten asejärjestelmien globaalia sääntelyä tavoitteenaan kieltää tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien kehittäminen ja tuotanto.

“Kannustamme Suomea ottamaan aktiivisemman roolin neuvottelujen aloittamiseksi. Tällä hetkellä kunnianhimoiset tavoitteet tai sanat eivät ole muuttuneet teoiksi”, sanoo Suomen Stop Killer Robots -verkoston koordinaattori Kaisu Kinnunen.

Meillä on vielä tilaisuus kieltää autonomiset asejärjestelmät. Siksi hallituksia ympäri maailmaa kehotetaan aloittamaan neuvottelut uudesta kansainvälisestä sopimuksesta autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä – ja varmistamaan ihmisen hallinta voimankäytöstä sekä kieltämään koneet, jotka kohdistavat hyökkäyksen ihmisiin pelkistäen meidät hyökkäyskohteiksi, streotypioiksi ja dataksi.

Allekirjoita vetoomus ja ole mukana estämässä tappajarobotteja tekemästä päätöksiä elämästä ja kuolemasta.


Stop Killer Robots on yli 180 kansainvälisen, alueellisen ja kansallisen kansalaisjärjestön ja akateemisen kumppanin verkosto, joka toimii 66 maassa edistääkseen täysin autonomisten asejärjestelmien kieltoa, ja siten riittävän ihmiskontrollin säilyttämistä voimankäytössä. Suomesta verkoston jäseniä ovat Rauhanliitto, Sadankomitea, Rauhanpuolustajat, Tekniikka elämää palvelemaan ja Naiset rauhan puolesta.

Amnesty International on yksi yhdeksästä verkoston johtoryhmän organisaatiosta.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

  • Clare Conboy: media@stopkillerrobots.org tai press@amnesty.org (kansainvälinen yhteistyö)  
  • Kaisu Kinnunen: kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi (Suomen verkosto)