Autonomiset aseet ovat ihmisoikeuskysymys

Ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöslauselman “uusien ja nousevien teknologioiden ihmisoikeusvaikutukset sotilaallisessa kontekstissa”. Päätöslauselma (A/HRC/51/L.25) hyväksyttiin yksimielisesti perjantaina 7.10.2022 YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Tämä on iloinen uutinen Stop Killer Robots kampanjalle, joka työskentelee autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi. Autonomisia asejärjestelmiä koskevia humanitaarisia, eettisiä ja turvallisuuteen sekä ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä käsitellään nyt ihmisoikeusneuvoston pöydällä. Samalla ymmärrys sotilasteknologioiden ihmisoikeusvaikutuksista lisääntyy. 

Päätöslauselmassa mm. 

  • Korostetaan, että ihmisen on pysyttävä keskeisessä roolissa voimankäytössä.
  • Tunnistetaan, että algoritmeihin ja koneoppimiseen perustuvat uudet sotilaalliset teknologiat voivat tietyissä olosuhteissa aiheuttaa, edistää tai helpottaa ihmisoikeusloukkauksia ja vaarantaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumisen. 
  • Huomioidaan, että uudet teknologiat saattavat toimia epäedustavan datan perusteella pahentaen rakenteellista syrjintää, ennakkoluuloja ja sosiaalista eriarvoisuutta.
  • Tunnustetaan tarve sen varmistamiselle, että kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kunnioitetaan tietopohjaisten teknologioiden suunnittelussa, kehittämisessä, käyttöönotossa ja sääntelyssä.
  • Korostetaan valtioiden velvollisuutta edistää oikeusvaltioperiaatetta ja riittävää vastuullisuutta.

Miksi autonomiset aseet ovat ihmisoikeuskysymys?

Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja yleismaailmallisia oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Meitä jokaista koskee esimerkiksi oikeus ihmisarvoiseen elämään, yksityisyyteen ja tasavertaiseen kohteluun lain edessä sekä syrjinnän kielto.  

Itsenäisesti kohteensa valinnan ja hyökkäyspäätöksen tekevät autonomiset asejärjestelmät eli tappajarobotit vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumisen. Ihmisen pelkistäminen ykkösiin ja nolliin loukkaa ihmisarvoa, sallii yksilöiden epäinhimillisen kohtelun ja automatisoi tappamisen. 

Ihmisiin voimankäyttöä kohdistavien järjestelmien toiminta perustuisi meistä saatavilla oleviin tietoihin. Vaarana on, että yritykset ja hallitukset pystyisivät yhä tehokkaammin tarkkailemaan ja keräämään tietojamme, mikä heikentäisi oikeutta yksityisyyteen. 

Tekoälyyn perustuvat järjestelmät eivät ole vapaita ennakkoluuloista, vaan pahimmillaan ne tulisivat ylläpitämään ja lisäämään rakenteellista syrjintää. Kärsimään joutuisivat jo valmiiksi esimerkiksi etnisen taustansa vuoksi syrjityt ihmiset. Lisäksi syrjivän teknologian käyttö rajavalvonnassa vaarantaa oikeuden hakea turvapaikkaa.

Tappajarobotit horjuttavat myös kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Autonomian lisääntyminen asejärjestelmissä tarkoittaa, että annamme koneille luvan tehdä oikeudellisia päätöksiä. Kone ei kuitenkaan kykene ymmärtämään kontekstia, kantamaan vastuuta tai tekemään monimutkaisia inhimillisiä arvioita, jotka ovat välttämättömiä elämää ja kuolemaa koskevassa päätöksenteossa. 

Stop Killer Robots järjesti paneelikeskustelun autonomisten asejärjestelmien aiheuttamista uhkista kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Lue lisää ja katso tallenne täällä

— 

Stop Killer Robots edustaa yli 190 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota yli 65 maassa, jotka työskentelevät autonomisia asejärjestelmiä koskevan kansainvälisen lain luomiseksi.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kampanjakoordinaattoriimme Kaisu Kinnuseen: kaisu.kinnunen[a]sadankomitea.fi