Not Your Soldier -nuorisovaihto

Kuuntele osallistujien toteuttama No Mutta Toisaalta… podcastin Mitä on antimilitarismi-jakso

Elokuussa 2022 viisi suomalaista nuorta osallistui Sadankomitean kautta viikon kestävään antimilitaristiseen Not Your Soldier -nuorisovaihtoon Wienissä. Kansainvälisen nuorisovaihdon koordinoi rauhanjärjestö Service Civil International (SCI).  Tämän mahdollistamana nuoret kuudesta eri maasta (Suomi, Itä-valta, Sveitsi, Kypros, Kreikka ja Kosovo) kokoontuivat keskustelemaan rauhaan ja antimilitarismiin liittyvistä teemoista yhdessä. 

Kansainvälinen ilmapiiri sekä keskustelut ja kohtaamiset muiden maiden osallistujien kanssa nähtiin valtavan tärkeinä, opettavaisina ja mieltä avartavina. Ryhmän lämminhenkinen ilmapiiri tarjosi kontakteja tukemaan kansainvälistä rauhantyötä sekä ystäviä ympäri Eurooppaa. 

Suomen kontekstissa osallistujat korostivat, kuinka antimilitarismi-sanalla on Suomessa melko huono maine, ja että se koetaan jopa tabuna suomalaisessa yhteiskunnassa. Rauhan puolustaminen antimilitarismin keinoin saatetaan nähdä ajoin hyökkäyksenä Suomen sotahistoriaa, itsenäisyyttä ja maanpuolustustahtoa kohtaan. Keskusteluissa nousikin toive, että näistä aiheista voitaisiin keskustella rauhassa eri näkökulmista, ymmärtäen ettei militarismi tarkoita samaa kuin rakkaus isänmaata kohtaan.  

Yhtenä keskeisenä ratkaisuna suomalaiset nuoret näkivät siviilipalveluksen kehittämisen hyödyllisempään muotoon, sillä nykyinen siviilipalvelus koettiin liian passiivisena. Siviilipalveluksen roolin vahvistamista kriisitilanteisiin kouluttamisessa ja sodan ehkäisemisessä painotettiin. Tällä tarkoitettiin hyvin järjestettyä ja tarkkaan organisoitua toimintaa, joka ei ainoastaan valmista kriisitilanteissa toimimiseen siviilissä vaan ennen kaikkea rauhan edistämiseen rauhan aikana. 

Kaiken kaikkiaan suomalaiset osallistujat kokivat Not Your Soldier -nuorisovaihdon korvaamattoman arvokkaana ja sen koettiin täyttävän tai jopa ylittävän ennakko-odotukset. Osallistujat toivoivat lisää vastaavanlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja kannustivat muitakin lähtemään mukaan. 

Lataa projektin loppujulkaisu Peace on the Streets Toolkit for antimilitarist and pacifist youth activism and education

EU osarahoittama logo

Tapahtuma oli osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta: www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot.