Rauhanratkaisujen Wiki-työpajassa etsittiin keinoja vastustaa sotaa

Mitä voin tehdä rauhan edistämiseksi ja sodan estämiseksi? Nämä ovat kysymyksiä, joita rauhanlähettiläskoulutukseen osallistuneet usein kysyvät. He ovat toivoneet käsikirjaa, josta voisivat löytää toimintavinkkejä ja ohjeita niiden toteuttamiseksi. Tapasimme filosofi Lassi Raunion, joka oli kehitellyt ideaa verkkoon rakennettavasta Ratkaisujen Wikistä. Se olisi Wikipeadia-verkkotietosanakirjan tapainen portaali, joka tarjoaisi yksittäisille ihmisille vinkkejä ja konkreettisia ratkaisuja keinoista toimia rauhan ylläpitämiseksi. Päätimme järjestää yhdessä työpajan, jossa kokeillaan miten nämä kaksi ideaa voisi yhdistää.

Mitä teimme

Työpaja keskittyi etsimään keinoja tukea venäläisiä sodan vastustajia ja aseistakieltäytyjiä sekä estämään Putinin hallintoa saamasta energian myynnistä tuloja.

Työpaja järjestettiin osana Kansainvälistä rauhanpäivää (21.9.2022) ja Rauhanaseman rauhanpäivän tapahtumaa sekä YK-nuorten järjestämää Nuorten Rauhanviikkoa. Työpajana osallistui noin 14 henkilöä.

Keskusteluissa pohdittiin mikä yhteys sodan vastustamisella ja energian säästämiselle on? Pohdimme asiaa yhdessä ja huomasimme, että ensinnäkin yhteys on moraalinen: jos vastustaa Putinin hallintoa ja sen laitonta hyökkäystä Ukrainaan niin on kyseenalaista samanaikaisesti ostaa heiltä energiaa ja siten rahallisesti tukea sotaa. Toiseksi irtaantumalla venäläisen energian käytöstä ja fossiilisista energianlähteistä viedään Putinin ja sen hallinto mahdollisuus vaikuttaa energian avulla eurooppalaisiin valtioihin taloudellisesti ja poliittisesti.

Työpajassa piti käsitellä myös keinoja tukea venäläisiä aseistakieltäytyjiä, mutta työpajapäivän aamuna Venäjä oli julistanut osittaisen liikekannallepanon. Kouluttajaksi lupautunut venäläinen aseistakieltäytyjä joutui sen takia lähtemään organisoimaan liikekannallepanoa vastustavaa toimintaa.

Mitä oppeja haluamme jakaa

Ratkaisujen wiki on keino joukkoistaa sodan vastustamista ja jakaa konkreettisia keinoja. Sen toteuttamiseen voi osallistua kuka tahansa, jolloin saadaan mahdollisimman paljon ideoita.

Tavoitteena pitää olla saada mahdollisimman paljon konkreettisia ideoita eikä huomioita tarvitse ensimmäiseksi kiinnittää ideoiden toteuttamiskelpoisuuteen, poliittiseen realistisuuteen tai vaikutusketjuihin. On hyvä, jos jaettuja ideoita voi kommentoida ja äänestää, jolloin niiden toimivuudesta saadaan tietoa sekä niitä voidaan kehittää yhdessä.

Kaikkia sisältöjä ei tarvitse kirjoittaa itse vaan listojen ja luetteloiden avulla voidaan linkittää muiden tekemään hyvään materiaaliin.

Ratkaisujen wikiin tai muihin internettiin koottaviin tietokantoihin tarvitaan päätoimittaja ja aktiivinen toimituskunta. Sen tehtävä on koordinoida työtä ja toteuttaa tarvittavia teknisiä ratkaisuja.

Verrattuna painettuun kirjaan Ratkaisujen wikin etuna on mahdollisuus laajentaa ja päivittää sisältä jatkuvasti, jolloin se vastaa paremmin kulloisiinkin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Haasteena on saada käyttäjät löytämään sivusto ja tehdä siitä riittävän helppokäyttöinen sekä saada joukkoistettua ihmisiä tuottamaan sinne ideoita.

Lassi Raunio seisoo ja puhuu rauhanratkaisujen wiki-työpajan istumassa oleville osallistujille rauhanpäivänä 2022
Lassi Raunio kouluttaa rauhanratkaisujen wiki-työpajassa keinoista vastustaa sotaa rauhanpäivänä 2022

Logo, jossa EU-lippu ja teksti Euroopan Unionin osarahoittama

Tämä tapahtuma oli osa Rauhanlähettiläiden työpajat Erasmus+ Solidaarisuusprojektia, joka toteutettiin vuonna 2022. Se oli osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta: www.oph.fi/euroopan-solidaarisuusjoukot.