Valtioneuvosto jatkaa asevientiä sotaa käyvään maahan

13.7.2018

Valtioneuvoston tämänpäiväinen päätös myöntää Patria Land Systems oy:lle lupa viedä Arabiemiraatteihin Patria AMV 8×8 ajoneuvon vara- ja takuuosia, ajoneuvojen käytön ja ylläpidon teknologiaa sekä teknisiä julkaisuja on tuorein osoitus siitä, kuinka Suomen asevientipolitiikka asettaa suomalaisten yritysten edut ihmisoikeuksien edelle.

Nyt myönnetty vienti liittyy marraskuussa 2015 Patria Land Systemsille myönnettyyn lupaan viedä 40 AMV 8×8 panssaroitua ajoneuvoa Arabiemiraatteihin. Tämän vientiluvan jatkoksi Patria sai 11. tammikuuta vastaavan sisältöisen luvan kuin tänään myönnetty. Tätä päätöstä oikeuskansleri Tuomas Pöysti piti Sadankomitean ja Rauhanliiton kanteluun antamassaan ratkaisussa kritiikille alttiina.

Oikeuskansleri totesi myös, ettei puolustus- ja ulkoministeriöiden antamista ”selvityksestä ilmene, miten yksityiskohtaisesti valmistelussa on arvioitu muun muassa YK:n ihmisoikeustoimikunnan ja muiden YK:n raporttien mukaista tilannetta Jemenissä”, kun Patrialle 11.1. myönnettiin vientilupa.

”On perusteltua esittää sama kysymys tämän vientilupapäätöksen osalta”, sanoo Suomen Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

Arabiemiraattien ihmisoikeustilanne on heikko, minkä lisäksi se sotii Jemenissä osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa. Kuten Amnesty Internationalin tuoreesta raportista ilmenee, Jemenin salaisissa vankiloissa tapahtunutta vankien kidutusta tulisi tutkia sotarikoksena.

Eduskunta on myös useissa yhteyksissä todennut, ettei aseita pidä viedä sotaa käyviin maihin. Esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta totesi mietinnössään Sipilän hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, että ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

Valtioneuvostolle ja vientiluvat esittelevälle puolustusministeriölle eduskunnan kannanotot tai Suomea sitovat kansainväliset sopimukset eivät kuitenkaan näytä painavan mitään.