Sadankomitean selvitys: Siviilipalvelus enää kahdeksassa valtiossa Euroopassa

Euroopan 46 valtiosta neljä lakkautti pakollisen eli yleisen miehiä
koskevan asevelvollisuuden 1990-luvulla. Siviilipalvelus on ollut
varusmiespalvelusta korvaavaa vaihtoehto, joten luonnollisesti sekin
katosi asevelvollisuuden myötä. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä
kummatkin lakkautettiin 20 valtiosta. Tänä vuonna listan jatkoksi liittyi
Serbia ja heinäkuun alussa myös laajan siviilipalveluksen maana tunnettu
Saksa. Lisäksi kolmessa eurooppalaisessa valtiossa ei ole ollut pakollista
asevelvollisuutta eikä viidessä armeijaa lainkaan. Tiedot selviävät
Sadankomitean tilaamasta eurooppalaisesta vertailusta.

Pakollinen miehiä koskeva asevelvollisuus on Suomen lisäksi käytössä enää
12 (28%) eurooppalaisessa valtiossa: Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella,
Moldovassa, Norjassa, Sveitsissä, Tanskassa, Turkissa, Ukrainassa,
Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa. Suurimmassa osassa maista
asevelvollisuus on valikoiva, jossa varusmiespalveluksen tai
siviilipalveluksen suorittaa vain pieni osa miesikäluokasta. Esimerkiksi
Norjassa varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaa vain noin 30
prosenttia miesikäluokasta. Tanskassa taas armeija ilmoittaa tarvitsevansa
alokasmäärän, jonka jälkeen palvelukseen valittavat arvotaan. Eettisten
syiden takia varusmiespalveluksesta kieltäytyvät suorittavat
siviilipalveluksen, joka kestää yhtä kauan kuin lyhin
varusmiespalvelusaika.

Siviilipalvelus Euroopassa – Omantunnon ja yleisen asevelvollisuuden
takia. Jarmo Pykälä. Suomen Sadankomitea ry, 2011
.