Sadankomitean selvitys: Siviilipalvelus enää kahdeksassa valtiossa Euroopassa

Euroopan 46 valtiosta neljä lakkautti pakollisen eli yleisen miehiä koskevan asevelvollisuuden 1990-luvulla. Siviilipalvelus on ollut varusmiespalvelusta korvaavaa vaihtoehto, joten luonnollisesti sekin katosi asevelvollisuuden myötä. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kummatkin lakkautettiin 20 valtiosta. Tänä vuonna listan jatkoksi liittyi Serbia ja heinäkuun alussa myös laajan siviilipalveluksen maana tunnettu Saksa. Lisäksi kolmessa eurooppalaisessa valtiossa ei ole ollut pakollista asevelvollisuutta eikä viidessä armeijaa lainkaan. Tiedot selviävät Sadankomitean tilaamasta eurooppalaisesta vertailusta.

Pakollinen miehiä koskeva asevelvollisuus on Suomen lisäksi käytössä enää 12 (28%) eurooppalaisessa valtiossa: Itävallassa, Kreikassa, Kyproksella, Moldovassa, Norjassa, Sveitsissä, Tanskassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa. Suurimmassa osassa maista asevelvollisuus on valikoiva, jossa varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittaa vain pieni osa miesikäluokasta. Esimerkiksi Norjassa varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaa vain noin 30 prosenttia miesikäluokasta. Tanskassa taas armeija ilmoittaa tarvitsevansa alokasmäärän, jonka jälkeen palvelukseen valittavat arvotaan. Eettisten syiden takia varusmiespalveluksesta kieltäytyvät suorittavat
siviilipalveluksen, joka kestää yhtä kauan kuin lyhin varusmiespalvelusaika.

Siviilipalvelus Euroopassa – Omantunnon ja yleisen asevelvollisuuden
takia. Jarmo Pykälä. Suomen Sadankomitea ry, 2011
.