Kaikilla on vastuu rasismiin puuttumisesta

Black Lives Matter -liike ja poliisiväkivalta

Sadankomitean kannanotto

Rakenteinen rasismi on este rauhalle, mutta ennen kaikkea se on este rasistista syrjintää kokeville ihmisille, jotka eivät voi vapaasti toimia, liikkua, käydä kaupassa – hengittää.

Yhdysvalloissa tummaihoisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset saivat alkunsa, kun George Floyd menehtyi poliisin käyttämien kohtuuttomien voimakeinojen seurauksena. Kyseessä on yksi monista viime aikoina julkisuuteen tulleista poliisin aiheuttamista kuolemantapauksista, ja se nosti jälleen pinnalle julman todellisuuden syvälle yhteiskunnan rakenteisiin pesiytyneen rasismin seurauksista. Mielenosoittajat vaativat muutosta vuosia jatkuneeseen tummaihoisten systemaattiseen syrjintään ja poliisiväkivaltaan. 

Rakenteellista väkivaltaa kuvataan epäsuorana, yhteiskunnan rakenteista kumpuavana alistamisen muotona. Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ole voinut pitkään aikaan puhua pelkästään epäsuorasta väkivallasta. Rasismi on kytkeytynyt syvälle yhteiskunnan instituutioihin, muokannut ihmisten käsityksiä oikeasta ja väärästä, oikeuttanut tietynlaiset rakenteet ja tätä kautta väkivallan. Tummaihoisten kokema niin fyysinen kuin verbaalinen väkivalta on suoraa ja tarkoituksellista – se on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista syrjintää.

Nopeasti laajalle levinneet protestit poliisiväkivaltaa vastaan luovat toivoa rasismiin puuttumisesta sen vaatimalla intensiteetillä sekä ymmärryksen lisääntymisestä. Ihmisten tavoitteellinen toiminta ja tietoisuuden leviäminen ovat välttämättömiä muutoksen aikaansaamiseksi. Vain rauhanomainen ratkaisu on kestävää. Meillä kaikilla on oikeus ja velvollisuus väkivallattomasti vastustaa vallan väärinkäytöksiä ja väkivaltaa.

Yhdysvaltojen poliisin ja Trumpin hallinnon vastaus mielenosoituksiin on kuitenkin osoittanut, että he ovat valmiita ylläpitämään väkivaltaisia rakenteita keinolla millä hyvänsä: poliisi on järjestelmällisesti pyrkinyt tukahduttamaan toimittajien ja mielenosoittajien ääniä vastaamalla väkivallattomaan vastarintaan väkivallalla. Yhdysvaltojen poliisin toiminta synnyttää väkivaltaa, vaikka heidän tehtävänsä tulisi olla yleisestä turvallisuudesta ja rauhasta huolehtiminen. 

Yhdysvaltojen viranomaisten vastuulla on noudattaa virkatoimissaan YK:ssa sovittuja voimankäytön sääntöjä ja siten taata ihmisoikeuksien toteutuminen. Suomalaiset yritykset ovat vieneet viime vuosina käsiaseiden patruunoita Yhdysvaltojen poliisiviranomaisille eri puolille maata. Osa viennistä tapahtuu niin kutsuttuna siviiliasevientinä, mutta koska se on salaista, toisin kuin puolustusministeriön alainen sotatuotevienti, emme voi tietää suomalaisen asekaupan yhteyttä Yhdysvaltojen väkivaltaisiin tapahtumiin. Siksi vaadimme sisäministeri Maria Ohisaloa selvityttämään, kuinka paljon Yhdysvaltojen poliisiviranomaisille on viety aseita ja patruunoita siviiliasevientinä sekä onko tällä viennillä yhteyksiä nyt esille tulleeseen poliisien harjoittamaan väkivaltaan. 

Väkivallan taustalla oleva rakenteellinen rasismi ei myöskään ole yksin Yhdysvaltojen ongelma, myös meillä Suomessa rakenteellinen rasismi on läsnä monen arjessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan moni afrikkalaistaustainen kohtaa rasistista syrjintää ihonvärinsä vuoksi jopa päivittäin ja viidesosa kyselyyn vastanneista on kokenut etnistä profilointia Suomessa. Being Black in the EU tutkimuksesta selviää, että Suomessa rasistista häirintää koetaan eniten verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin EU-maihin. Rasistiseen häirintään ja asenteisiin puuttuminen on ennen kaikkea niiden vastuulla, jotka eivät sitä itse koe.

Ennakkoluulojen tunnistaminen on ainoa tie niistä pääsemiseksi. Rakenteellinen rasismi ei ole vain sitä kokevien marginalisoitujen ryhmien ongelma. Meillä on kaikilla vastuu rasismin ja vihan kitkemisessä. Rasismista päivittäin kärsivät eivät voi sulkea syrjiviltä rakenteilta silmiään, eikä kenenkään muunkaan pidä. Kun käännämme katseemme pois, olemme osa ongelmaa. Martin Luther King, Jr. sanoja mukaillen: “Elämämme alkaa loppua siitä hetkestä, jolloin vaikenemme asioista, joilla on merkitystä.”

Yhdysvaltojen poliisiväkivaltaa vastustamaan noussut Black Lives Matter -liike sanoo, että emme menetä vain ihmisiä – menetämme ihmisyytemme. Sivusta seuraaminen vain ylläpitää epäoikeudenmukaisia rakenteita. On kaikkien tehtävä puolustaa oikeudenmukaisuutta.

Sadankomitea osoittaa solidaarisuutensa Black Lives Matter -liikkeelle ja seisoo väkivallattomien mielenosoittajien tukena vastustamassa Yhdysvaltojen poliisin silmitöntä väkivaltaa. 

Kirjoittaja on Sadankomitean puheenjohtaja.