Vuosikertomus

Sadankomitea toimi vuonna 2022 erikoisessa tilanteessa. Venäjän aloittama suurhyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuuspoliittista tilannekuvaa ja mielenmaisemaa. Naton kannatus kääntyi lähes päälaelleen. Rauhanpolitiikan edistäminen jatkui siitä huolimatta. Kiinnostus toimintaamme kohtaan jopa kasvoi.

Vuonna 2022 tuotimme paljon perustietoa ilmastonmuutoksen, rauhan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteyksistä. Pidimme ilmastoturvallisuuden teemaa esillä eri kanavissa. Muun muassa Maailma kylässä -tapahtumassa keskustelimme ilmastonmuutoksesta ja asevarustelusta.

Asemenojen suhteen Ukrainassa alkanut hyökkäys muutti tilannekuvan päälaelleen. Sotilasmenoja päätettiin kasvattaa merkittävästi. Sadankomitea järjesti yhdessä Rauhanliiton kanssa medialle tilaisuuden globaaleista ja kansallisista sotilasmenoista. Eduskunnalle antamamme lausunnot koskivat usein sotilasmenojen kasvattamista.

Asevalvontaa edistävä toimintamme jatkui. Osallistuimme Genevessä YK:n kansainvälisen asekauppasopimuksen (ATT) 8. osapuolikokoukseen sana kansalaisjärjestöjen Control Arms -koalitiota. Kutsuimme yhteistyöhön ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjä. Heidän kanssaan aloitimme keskustelun pääministerin, ulkoministerin ja puolustusministerin kanssa siitä kuinka Suomi on noudattanut asekauppasopimusta. Kirjoitimme aiheesta myös HS vieraskynään ja muistutimme suomea sitovista kansainvälisoikeudellisista velvoitteista sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisestä.

Aseriisuntaa edistimme toimimalla autonimisten aseiden kieltämiseen tähtäävän kampanjan Suomen osaston hallinnollisena koordinaattorina. Osallistuimme myös ydinaseriisuntaan osana ICAN ja ICAN Finland -verkostoja.

Rauhanlähettiläskoulutukset olivat edelleen olennainen osa toimintaamme. Vuonna 2022 järjestimme kaksi rauhanlähettiläskoulutusta kouluttaen yhteensä 66 uutta rauhanlähettilästä.